Lösningar för hantering av maskinpark – FLYTTAD

Lösningar för hantering av maskinpark – FLYTTAD

Teknikdrivna lösningar för att hantera maskinparker använder elektronik, kommunikationsprogramvara och analysmetoder för att ge kunderna support genom att maximera drifttiden och effektiviteten för deras utrustning samtidigt som de minimerar ägandekostnaden genom planering och hantering av livscykeln. De flesta utrustningarna från Caterpillar är fabriksutrustad – eller kan eftermonteras – med en eller flera av teknikerna nedan.

Caterpillar erbjuder följande teknikprodukter för att förbättra maskinparksdriften:

  • Maskinsäkerhetssystem: Ett maskinstöldskyddssystem
  • Product Link™: En fjärrövervakningslösning som samlar in data från din tillgångs elektroniska styrmodul och ger information som du kan använda effektivare för att hantera din maskinpark på ett effektivt sätt
  • RAC: väganalysator (Road Analysis Control)
  • VIMS: Vital Information Management System. Den aktuella versionen inbegriper VIMSpc.
  • VIMS Supervisor: Programvaran VIMS (Vital Information Management System) Supervisor levererar anpassade produktivitets- och underhållsrapporter för maskinparken genom att extrahera data från VIMS PC®-databasen.