"Caterpillar, Başarınızı İnşa Ediyor" Promosyonu Resmi Kuralları

Başvurmak veya kazanmak için ürün satın alınmasına gerek yoktur. Ürün satın almak, kazanma ihtimalinizi arttırmaz. Elli (50) ABD ve Columbia Bölgesi (Florida, New York, Rhode Island, Porto Riko, ABD toprakları ve bölgeleri sakinleri hariç) ve Kanada (Quebec sakinleri hariç) eyaletinin tüm sakinlerine açıktır. ABD vatandaşları, en az 18 yaşında olmalı ve ABD ile Columbia Bölgesi (Florida, New York, Rhode Island, Porto Riko, ABD toprakları ve bölgeleri sakinleri hariç) eyaletlerinde ikamet ediyor olmalıdır. Kanada vatandaşları ise oturdukları eyalet veya ildeki reşit olma yaşında veya daha büyük olmalı ve Kanada'da (Quebec sakinleri hariç) ikamet ediyor olmalıdır. Bu promosyon, Florida, New York, Rhode Island, Porto Riko, ABD toprakları ve bölgeleri ile Quebec'in yanı sıra kanun ve düzenlemelere göre yasaklı veya kısıtlı olan yerlerde geçersizdir. Promosyon, tüm federal, eyalet, il, yerel ve belediye kanunlarına tabidir. Bu promosyon, Illinois Eyaleti kanunlarına tabidir.
1. Başvurmak veya kazanmak için ürün satın alınmasına gerek yoktur. Ürün satın almak, kazanma ihtimalinizi arttırmaz.

2. Promosyon Sponsoru: "Caterpillar, Başarınızı İnşa Ediyor" Promosyonu ("Promosyon") sponsoru, 100 NE Adams St., Peoria, IL ("Sponsor" veya "Caterpillar") adresinde kayıtlı Caterpillar, Inc.dır.

3. Kimler Başvurabilir: Promosyona başvurmak isteyen kişiler:

(a) (i) elli (50) ABD (Florida, New York, Rhode Island, Porto Riko, ABD toprakları ve bölgeleri hariç) eyaletinden birinde, (ii) ve Columbia Bölgesi'nde veya (iii) Kanada'da (Quebec hariç) ikamet ediyor olmalıdır;

(b) en az 18 yaşında (ABD vatandaşları için) ya da ikamet ettikleri bölgede (Kanada vatandaşları için) geçerli olan reşit olma yaşında veya daha büyük olmalıdır ve

(c) hisseleri menkul kıymetler borsası veya piyasasında halka açık olarak işlem görmeyen ve vergi mükellefi kimlik numarası ("Vergi Kimlik Numarası") bulunan Sponsorun rakipleri haricinde bir işletme ("İşletme") tarafından İşletme adına Promosyona başvurmaya yetkilendirilmiş olmalıdır. Başvuru Sahibi (aşağıda tanımlandığı şekilde) Promosyona İşletme adına başvurmaktadır. Bu nedenle, İşletme adına başvurma yetkisine sahip olmalıdır.

Simantel Group, Ltd. ("Simantel"), Simantel çalışanları ile yakın akraba üyeleri ve aile fertleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Caterpillar ve ana şirketleri, temsilcileri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri, bölümleri, bayileri, vekilleri, reklam ve tanıtım kuruluşlarının çalışanları, bu Promosyona katılamaz.

Sponsor, dilediği zaman Promosyona katılabilmek için kimlik ve/veya uygunluk belgesi talep etme hakkına sahip olacaktır. Bu belgelerin temin edilememesi, başvuru sahibinin diskalifiye edilmesine neden olabilir. Promosyon için Sponsor tarafından talep edilen ve Sponsora sağlanan tüm kişisel ve diğer bilgiler; gerçek, doğru ve eksiksiz olmalı ve yanıltıcı nitelikte olmamalıdır. Sponsor, Başvuru Sahibinin yanlış, eksik, yalan veya yanıltıcı kişisel bilgi ve/veya bilgi ibraz etmesi durumunda söz konusu Başvuru Sahibini sadece kendi takdirine bağlı olarak diskalifiye etme hakkını saklı tutar. Promosyon, tüm federal, eyalet, il, yerel ve belediye kanunlarına tabidir. Bu promosyon, Illinois Eyaleti kanunlarına tabidir.

4. Başvuru Şekli:

(a) Promosyona başvurmak için ürün satın alınması zorunlu değildir. Bu Promosyona başvurmak için Promosyona başvurmaya uygun adayların www.buildyoursuccess.com ("Promosyon Web Sitesi") adresinde oturum açarak "Caterpillar, Başarınızı İnşa Ediyor" Promosyonu başvuru formunu Promosyon Web Sitesinde istenen yasal adı ve soyadı, eksiksiz posta adresi, e-posta adresi (varsa), gün içinde ulaşılabilecek telefon numarası ve bu tür ek bilgilerle doldurması gerekmektedir. Başvuru Sahibini yukarıda açıklandığı şekilde oturum açtıktan sonra Gönderilen başvuru formu ve "Gönder" düğmesinin seçilmesi, bundan böyle "Başvuru" olarak anılacaktır. Tüm bu başvurular, bundan böyle topluca "Başvurular" olarak anılacaktır. Başvurular, Promosyon Web Sitesi aracılığıyla gönderilecektir. Başvurular, 6 Ocak 2014 saat 17:00:01 CT ile 31 Mart 2014 saat 16:59:59 CT tarihleri ("Promosyon Süresi") arasında gönderilmelidir. Bu tarihten sonra Promosyon kapanacak ve başka başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuru göndermek isteyen kişiler, başvurusunun Promosyona kaydedilebilmesi için bu Resmi Kurallar ile talep edilen tüm bilgileri vermelidir. Ayrıca Başvuru Sahipleri, başvurularını gönderirken kendilerinden incelemeleri istenen sorumluluk reddine muvafakat ve riayet etmelidir. Bu Resmi Kurallara göre başvurusunu gönderen kişiler, "Başvuru Sahibi" veya topluca "Başvuru Sahipleri" olarak anılacaktır.

(b) Yukarıda belirtildiği üzere bir (1) başvuru sahibine filo büyüklük sınıfı başına Ödül verilecektir. Bu Promosyon kapsamında her işletme; üçten (3) daha az makine veya güç sistemi bulunan Filo Büyüklük Sınıfı A, en az dört (4) ve en fazla on (10) makine veya güç sistemi bulunan Filo Büyüklük Sınıfı B, en az on bir (11) ve en fazla yirmi (20) makine veya güç sistemi bulunan Filo Büyüklük Sınıfı C, en az yirmi bir (21) ve en fazla elli (50) makine veya güç sistemi bulunan Filo Büyüklük Sınıfı D ile elli bir (51) veya daha fazla makine veya güç sistemi bulunan Filo Büyüklük Sınıfı E olmak üzere beş filo büyüklük sınıfından ("Filo Büyüklük Sınıfı" veya "Filo Büyüklük Sınıfları") birine atanacaktır.

(c) Tüm Başvurular, Sponsorun mülkiyetinde olup hiçbir nedenle geri alınamaz.

(d) Kaybolan, geç gönderilen, eksik, çalınan, yanlış yönlendirilen, bozuk veya uygunsuz Başvurular, geçersiz olup dikkate alınmayacaktır. Başvuru sahipliğine ilişkin ihtilaflar, Sponsor tarafından kendi takdirine bağlı olarak çözümlenecektir.

(e) Başvuru sayısı, Promosyon Süresi boyunca günde kişi başına bir (1) Başvuru ile sınırlandırılmıştır. Madde 6(c) uyarınca Promosyona aynı işletme adına birden fazla kişi başvurabilir ancak her İşletme, kendi adına Başvuru gönderen Başvuru Sahiplerinin sayısına bakılmaksızın sadece bir (1) Ödül (aşağıda açıklandığı gibi) kazanabilir

(f) Çevrimiçi olarak alınan Başvurular, söz konusu Başvuru ile ilişkili e-posta adresinin yetkili hesap sahibi tarafından gönderilmiş sayılacaktır. Bu Resmi Kurallar kapsamında bir e-posta adresinin yetkili hesap sahibi; internet hizmet sağlayıcı, çevrimiçi hizmet sağlayıcı veya gönderilen e-posta adresiyle ilişkili alan adına e-posta adreslerini atamaktan sorumlu diğer kuruluşlar tarafından bir e-posta adresine atanan gerçek kişi olarak tanımlanmaktadır. Seçilen Başvuru Sahiplerinin kazanan başvuruyla ilişkili e-posta adresinin yetkili hesap sahibi olduğuna ilişkin Sponsora belge sunması gerekebilir.

5. Ödüller:

(a) Promosyon kapsamında talihliler ("her biri "Kazanan" ve topluca "Kazananlar"), beş (5) ödül (her biri "Ödül" ve topluca "Ödüller") kazanabilir:

(i) Filo Büyüklük Sınıfı A kategorisinde bir (1) Kazanana ödül olarak yirmi bin (20.000) dolarlık kredi içeren bir (1) Cat Ticari Hesap Kartı verilecektir. Söz konusu Ödülün yaklaşık değeri 20.000 dolardır;

(ii) Filo Büyüklük Sınıfı B kategorisinde bir (1) Kazanana ödül olarak yirmi bin (20.000) dolarlık kredi içeren bir (1) Cat Ticari Hesap Kartı verilecektir. Söz konusu Ödülün yaklaşık değeri 20.000 dolardır;

(iii) Filo Büyüklük Sınıfı C kategorisinde bir (1) Kazanana ödül olarak yirmi bin (20.000) dolarlık kredi içeren bir (1) Cat Ticari Hesap Kartı verilecektir. Söz konusu Ödülün yaklaşık değeri 20.000 dolardır;

(iv) Filo Büyüklük Sınıfı D kategorisinde bir (1) Kazanana ödül olarak yirmi bin (20.000) dolarlık kredi içeren bir (1) Cat Ticari Hesap Kartı verilecektir. Söz konusu Ödülün yaklaşık değeri 20.000 dolardır ve

(v) Filo Büyüklük Sınıfı E kategorisinde bir (1) Kazanana ödül olarak yirmi bin (20.000) dolarlık kredi içeren bir (1) Cat Ticari Hesap Kartı verilecektir. Söz konusu Ödülün yaklaşık değeri 20.000 dolardır.

(b) Tüm Ödüllerin toplam yaklaşık değeri 100.000 dolardır.

(c) Kazananlar, gerçek Ödül değeri ile varsa belirtilen yaklaşık Ödül değeri arasındaki farkın para karşılığını kazanma hakkına sahip değildir.

(d) Verilen Ödüle ek olarak, danışmanlık ve değerlendirme teklifini kabul etmeleri durumunda Kazananlar ve yerel Caterpillar temsilcisi tarafından kararlaştırılan yerde ve zamanda gerçekleştirilmek üzere Kazananların yerel Caterpillar temsilcisi tarafından Kazananlara resmi danışmanlık, iş değerlendirmesi ve tavsiye incelemesi sunulacaktır.

(e) Tüm Ödüller, kendileriyle başarıyla iletişime geçilerek Ödül kazandığı bildirilen ve burada belirtilen şartları yerine getiren Kazananlara Sponsor tarafından seçilen ticari kurye aracılığıyla kazanan Başvuru Sahibinin adresine ve adına teslim edilecektir.

(f) Sponsor, Ödüllerin ilgili Başvuruda Kazanan tarafından belirtilen yere ve kişiye gönderilmemesinden sorumlu olmayacaktır.

(g) Tüm Kazananlar, bu Resmi Kurallara uymak zorundadır.

(h) Ödüller, verilmiş olarak kabul edilmelidir ve Sponsorun kendi takdiri dışında bölünemez, devredilemez, temlik edilemez, değiştirilemez veya paraya dönüştürülemez. Sponsor, Ödülün (veya bir bölümünün) herhangi bir nedenle verilememesi durumunda Ödülü eşit veya daha yüksek değerde bir ödülle değiştirme hakkını saklı tutar.

(i) Sponsor; kaybolan, hasar gören veya yanlış kişiye teslim edilen Ödüllerden sorumlu olmayacaktır.

(j) Sponsor, kendi makul kontrolü dışındaki doğal afetler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla öngörülemeyen durumlar nedeniyle Ödülün bir bölümünün sunulamamasından sorumlu olmayacaktır.

(k) Sponsor, Ödülün bir bölümünün yanlış adrese veya kişiye teslim edilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Ödülün bir bölümünü teslim etmek üzere kendi seçtiği teslimat yöntemi nedeniyle Ödüllerin kaybolmasından sorumlu olmayacaktır.

(l) ÖDÜLLERE GETİRİLEN VEYA ÖDÜL KAZANILMASI SONUCUNDA KARŞILANAN TÜM FEDERAL, EYALET VE YEREL VERGİLERDEN SADECE KAZANANLAR SORUMLUDUR.

6. Kazananların Belirlenmesi:

(a) Kazananlar, şu şekilde seçilecektir: 11 Nisan 2014 tarihinde Promosyon Süresi boyunca alınan tüm uygun başvurular arasından her bir Filo Büyüklük Sınıfı kategorisinde bir (1) Başvuru Sahibi rastgele kurayla seçilecektir. Uygun başvurular, yukarıdaki Madde 5'te belirtilen Ödülün verileceği her bir Filo Sınıfından Filo Büyüklük Sınıfı başına seçilen bir (1) Başvuru Sahibi ile birlikte Filo Büyüklük Sınıfına göre ayrılacaktır.

(b) Her bir Başvuru Sahibi, sadece bir (1) Ödül kazanabilir.

(c) Her bir İşletme, kendi adına başvuruda bulunan Başvuru Sahipleri sayısına bakılmaksızın bir (1) Ödül kazanabilir.

(d) Belirtilen sayıdan fazla ödül verilmeyecektir.

(e) Kazanma ihtimali, her bir ilgili katılımcı Temsilci tarafından alınan toplam uygun Başvuru sayısına bağlıdır.

(f) Başvuru Sahipleri, sadece İşletmenin yukarıda belirtilen Filo Sınıflarına uygun kabul edildiği Filo Sınıfına ilişkin olarak yürütülen Promosyona başvuracaklardır.

(g) Seçilen Başvuru Sahibinin Kanada vatandaşı olması durumunda söz konusu Başvuru Sahibi Kazanan olarak duyurulmadan önce, önceden ayarlanan telefon görüşmesi veya e-posta yazışması sırasında uygulanacak süreli matematik becerisi testinde mekanik veya başka yardım almaksızın soruları doğru yanıtlamalıdır.

(h) Seçilen Başvuru Sahibi, Kazanan olarak duyurulmadan önce bu Resmi Kurallara (seçilme şartları dahil) uymak ve Yeminli Yazılı Beyanı Ve İbranameyi (aşağıda açıklanan) imzalayıp geri göndermek zorundadır.

7. Kazananların Bildirilmesi: Ödüllerin Kazananlarının seçilmesinden sonraki hafta, Kazananlara Başvurularında verdikleri bilgiler kullanılarak elektronik posta ve/veya telefon yoluyla bildirimde bulunulacaktır. En az beş (5) kez bildirimde bulunulacaktır. Seçilen Başvuru Sahibinin bu bildirime son iletişim denemesinden itibaren altı (6) iş günü içinde yanıt vermemesi, verilen iletişim bilgilerinin kullanılamaz veya yanlış olması ya da seçilen Başvuru Sahibinin teklif edilen Ödülü almaya istekli olmaması veya alamaması durumunda söz konusu Başvuru Sahibi Ödülü kaybedecek ve alternatif bir Başvuru Sahibi rastgele seçilerek Ödül bu Başvuru Sahibine verilecektir.

8. Resmi Kuralların Kabulü: Promosyona katılım, Başvuru Sahibinin bu Resmi Kuralları tamamen ve koşulsuz olarak kabul ve tasdik ettiğini gösterir. Ödülü kazanmak, burada belirtilen tüm gerekliliklerin yerine getirilmesine bağlıdır.

9. Kazananın Belirlenmesi: Kazananlar, 1 Mayıs'ta veya bu tarih civarında Promosyon Web Sitesinden duyurulacak ve minimum otuz (30) gün boyunca yayınlanmaya devam edecektir.

10. Koşul ve Şartlar: Tüm Başvurular, Sponsorun münhasır mülkiyetinde olup geri alınmayacak veya alındığı onaylanmayacaktır. Başvurunun gönderildiğine dair kanıt, başvurunun alındığına dair kesin bir kanıt teşkil etmez. Bu Promosyon; bilumum federal, eyalet, il ve yerel kanun ve düzenlemelere tabidir. Bu Resmi Kuralların hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması veya yürürlüğe konulamaması, diğer hükümlerin geçerliliğini veya yürürlüğe konulmasını etkilemeyecektir. Sponsor veya Başvuru Sahipleri arasında hiçbir yazışma yapılmayacaktır. Simantel dahil ancak sadece bununla sınırlı olmamak kaydıyla Sponsor, ana şirketleri, bağlı ortaklıkları, anonim şirketleri, iştirakleri ve bunların çalışanları, hissedarları, direktörleri, sorumluları, üyeleri, personeli, temsilcileri, vekilleri, reklam ve tanıtım kuruluşları, (1) bilgisayar arızası, teknik arıza veya herhangi bir insan hatası nedeniyle alıcı tarafından kısmen veya tamamen alınmayan Başvuru, Ödüllere ilişkin hak talebi veya bildirimlerden; (2) kamu hizmeti veya telefon kesintileri, ihmaller, müdahaleler, silme durumları ya da telefon sistemi veya şebekesi, çevrimiçi bilgisayar sistemleri, bilgisayar donanımları, sunucular veya hizmet sağlayıcılardaki kusurlar da dahil olmak üzere telefon, elektronik, donanım, yazılım, ağ, internet, bilgisayar veya iletişim arıza, hata veya zorluklarından; (3) yazım, basım veya diğer hatalar ya da bunların tümünden; (4) Sponsorun Promosyon Web Sitesine veya web sayfalarına erişilememesinden; (5) Başvurulara ilişkin çalınma, oynanma, tahrifat veya izinsiz erişim durumlarından; (6) telefon, bilgisayar veya elektronik arıza, telefon hatlarında, aktarım sistemlerinde ve internette trafik tıkanması, hizmet sağlayıcılar ya da telefon sitesi, web sitesi nedeniyle veya başka herhangi bir sebeple yanlış veya geç işlenen,eksik olan veya kaybolan verilerden ya da (7) Başvuru Sahibinin veya başka bir kişinin bilgisayarının bu Promosyona katılım ile ilgili olarak veya bundan dolayı hasar görmesinden sorumlu olmayacaktır. Bu Promosyonun herhangi bir nedenle planlandığı şekilde yürütülememesi, bilgisayar veya teknik sistem (veya bunların herhangi bir bölümü) arızası da dahil olmak üzere teknik aksaklıklar nedeniyle gerçekleştirilememesi, Promosyonun herhangi bir nedenle bu Resmi Kurallara uygun olarak yürütülememesi ve/veya başvuruların aynı şekilde işlenememesi ya da Sponsorun kanaatince herhangi bir bilgisayara virüs bulaşması, hatalar, tahrifat, izinsiz müdahale, Başvuru Sahiplerinin fiilleri, dolandırıcılık, teknik arızalar veya diğer nedenlerin bu Promosyonun uygulanmasını, güvenliğini, adilliğini, dürüstlüğünü veya düzgün yürütülmesini etkilemesi veya engellemesi durumunda Sponsor, sadece kendi takdirine bağlı olarak bu tür olaylara neden olan kişileri diskalifiye etme ve/veya bu Promosyonu veya bu Promosyonun herhangi bir bölümünü herhangi bir yükümlülük olmaksızın iptal etme, feshetme, değiştirme veya askıya alma ve Kazananları gerekli aksiyonları almadan önce veya aldıktan sonra (uygun olduğu şekilde) alınan tüm uygun Başvurular arasından rastgele kurayla seçme hakkını saklı tutar. Bu Promosyonun iptal edilmesi, feshedilmesi, değiştirilmesi veya askıya alınması durumunda Promosyon Web Sitesinde gerekli bildirim yayınlanacaktır. Herhangi bir kişinin robotik, hazır, programlanmış veya benzer başvuru yöntemlerini kullanması, bu kişinin tüm Başvurularını geçersiz kılacaktır. Sponsorun bu Resmi Kuralları ihlal ettiğine, ihlale teşebbüs ettiğine veya Promosyona herhangi bir şekilde müdahale etmeye teşebbüs ettiğine kanaat getirdiği Başvuruları veya Başvuru Sahiplerini diskalifiye etme hakkı mahfuzdur. Herhangi bir Başvuru Sahibinin veya diğer kişilerin kasten telefon hizmeti sitesine veya web sitesine hasar verme ya da bu Promosyonun meşru şekilde yürütülmesini engelleme teşebbüsü, ceza hukukunun ve/veya medeni hukukun ihlalidir. Böyle bir teşebbüste bulunulması durumunda Sponsor, bu tür kişilere karşı kanunen izin verilen azami ölçüde tazminat talep etme ve diğer yollara başvurma hakkını saklı tutar. Sponsorun bu Resmi Kuralların herhangi bir hükmünü yürürlüğe koyamaması, bu hükümden feragat edildiği anlamına gelmez.

11. Sorumluluğun Sınırlandırılması/Tanıtım: Promosyona başvuran her Başvuru Sahibi, (i) tüm seçilme şartları da dahil olmak üzere bu Resmi Kurallara uymayı; (ii) Sponsorun her bakımdan nihai ve ilzam edici olan kararlarına bağlı kalmayı; (iii) Sponsorun ihtilafları uygun gördüğü şekilde çözüme kavuşturma yetkisine ve takdirine sahip olduğunu ve (iv) kendisinin, varislerinin, haleflerinin veya vekillerinin Simantel, onun vekilleri, Ödül sağlayıcılar, bağlı şirketleri ve bunların ana şirketleri, bağlı ortaklıkları, anonim şirketleri, iştirakleri ve bunların çalışanları, hissedarları, direktörleri, sorumluları, üyeleri, personeli, temsilcileri ve vekilleri de dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Sponsora ve onun ilgili şirketlerine, bağlı ortaklıklarına, franchising sahiplerine, reklam veya tanıtım kuruluşlarına karşı hasar, zarar veya yaralanmalarla ilgili hiçbir hak talebinde bulunmayacağını kabul ve tasdik eder. Simantel, onun vekilleri, Ödül sağlayıcıları ve bağlı şirketleri de dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Sponsor ve ilgili şirketleri, ana şirketleri, bağlı ortaklıkları, anonim şirketleri, iştirakleri, franchising sahipleri, reklam ve tanıtım kuruluşları, (i) Ödüllere ilişkin hiçbir garanti, teminat veya taahhütte bulunmaz; (ii) zımni garantileri reddeder; (iii) gerçek ya da gerçek dışı olsun ya da olmasın Promosyona başvurmaktan ve/veya Ödülleri almaktan veya kullanmaktan kaynaklanan ölüm veya bedeni yaralanmalar da dahil ancak sadece bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla hasar, zarar veya yaralanmalara karşı hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmayacaktır; (iv) Sponsor veya üçüncü şahıslar tarafından hazırlanıp hazırlanmadığına ve köprü metniyle web sitesine bağlı olup olmamasına bakılmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak ve kısmen veya tamamen herhangi bir web sitesinden herhangi bir materyalin indirilmesinden kaynaklanabilecek gerçek veya sözde zarar (mali veya başka şekilde), yaralanma veya maddi hasara yönelik hiçbir sorumluluk kabul etmez ve (v) Promosyonun herhangi bir nedenle ya da Ödülün bir bölümünü gerçekleştiren kişi veya şirketlerin fiilleri veya ihmallerinden dolayı feshedilmesi, askıya alınması veya değiştirilmesine yönelik sorumluluk kabul etmez. Kazananlar, Ödülü kabul ederek kendisinin ve adına başvurunun gönderildiği İşletmenin adının, fotoğrafının, resminin, sesinin ve biyografik bilgilerinin kanunen izin verildiği ölçüde ve başka bildirim veya tazminat olmaksızın reklam veya tanıtım amacıyla kullanılmasına muvafakat eder.

12. İbra Tazminatı: Kazananlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm Başvuru Sahipleri, Promosyona katılarak Simantel, onun ilgili çalışanları, hissedarları, direktörleri, sorumluları, üyeleri, personeli, temsilcileri, vekilleri ve aracıları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Sponsor, ana şirketi, bağlı ortaklıkları, anonim şirketleri, iştirakleri, reklam ve tanıtım kuruluşlarını (topluca "İbra Edilenler") kişisel yaralanma, ölüm, maddi hasar, itibarsızlaştırma, fikri mülkiyet haklarının ihlali ile tanıtım ve mahremiyet haklarına dayalı hak talepleri de dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kısmen veya tamamen ve doğrudan veya dolaylı olarak Başvuru Sahibinin Promosyona katılması, bu Resmi Kuralları ihlal etmesi ya da Ödülü kabul etmesi, kullanması suiistimal etmesi veya Ödüle sahip olmasından kaynaklanan tüm hasar, yaralanma, hak talebi, dava veya zararlardan muaf tutmayı, ibra etmeyi ve tazmin etmeyi kabul eder. BU SORUMLULUK SINIRLANDIRMASI; TELAFİ EDİCİ, DOĞRUDAN, DOLAYLI VEYA NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN HASARLAR, VERİ KAYBI, GELİR KAYBI, KAR KAYBI, MAL KAYBI VEYA HASARI, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAK TALEPLERİ VE DİĞER HASARLAR İLE KATLANAN VEYA BAŞKA ŞEKİLDE ARTAN TAZMİNAT ALMA HAKKI DA DAHİL ANCAK SADECE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA HER TÜRLÜ KAPSAMLI SORUMLULUK SINIRLANDIRMASINI KAPSAR. Ayrıca Başvuru Sahibi, İbra Edilenleri herhangi bir sınırlandırma olmaksızın üçüncü şahıslar tarafından bulunulan herhangi ve tüm hak taleplerine karşı tamamen tazmin etmeyi kabul eder.

13. Kazananların Yeminli Yazılı Beyanı ve İbranamesi: Kazananlar, (i) Promosyona seçilmeye uygun olduklarını ve bu Resmi Kurallara uyduklarını; (ii) Ödülü teklif edildiği şekilde kabul ettiklerini; (iii) Simantel de dahil ancak sadece bununla sınırlı olmamak kaydıyla Sponsoru, onun ana şirketlerini, bağlı ortaklıklarını, iştiraklerini ve/veya ilgili şirketlerini ve bunların çalışanlarını, direktörlerini, sorumlularını, tedarikçilerini, aracılarını, sponsorlarını, yöneticilerini, lisans sahiplerini, temsilcilerini, reklam, basın ve tanıtım kuruluşlarını maliyet, yaralanma, kişisel yaralanmalarla ilgili zarar, ölüm, mal kaybı veya hasarı, tanıtım veya mahremiyet hakkı, itibarsızlaştırma, yanlış tanıtma veya aynılarından kaynaklanan tüm üçüncü şahıs hak talepleri de dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Promosyona katılım, Promosyonla ilgili bir etkinliğe katılım veya ödüllerin kabulü, kullanılması veya suiistimalinden kaynaklanan tüm zarar, hasar, maliyet ve giderlerden ibra ettiklerini ve muaf tuttuklarını ve (iv) Sponsora Kazananların adını, fotoğraflarını, resmini, sesini ve biyografik bilgilerini artık bilinen veya bundan sonra bildirilen tüm basın-yayın materyallerinde Promosyonla ve Promosyonun kullanılmasıyla bağlantılı olarak oluşturmak, yeniden çoğaltmak, yayınlamak, dönüştürmek, bildirmek, sergilemek, dağıtmak, çevirmek, uyarlamak, kullanmak ve başka şekilde yeniden kullanmak üzere kısıtlamasız bir hak verdiklerini onaylayan bir yeminli yazılı beyan ve ibranameyi ("Yeminli Yazılı Beyan ve İbraname") imzalamak zorundadır. İmzalanan Yeminli Yazılı Beyan ve İbraname, Kazananın doğrulanmasından sonra on (10) gün içinde geri gönderilmelidir. Aksi takdirde, seçilen Başvuru Sahibi diskalifiye edilecek ve ödül kaybedilecektir.

14. Gizlilik: Başvuru Sahibi, Promosyona katılarak (i) Sponsora ve onun yetkili temsilcilerine adını, adresini, telefon numarasını ve e-posta adresini ("Kişisel Bilgiler") Kazananlarla iletişime geçmek, Kazananları duyurmak ve Ödülleri vermek de dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Promosyonu uygulamak amacıyla kullanma hakkını verir; (ii) Sponsora Kişisel Bilgilerini kanunen yasaklamadıkça başka tazminat olmaksızın tüm bilinen veya bundan sonra bildirilen basın-yayın materyallerinde Promosyonla ilgili olarak tanıtım ve reklam amacıyla kullanma hakkını verir ve (iii) Sponsorun Kişisel Bilgilerini yukarıdaki (i) ve (ii) maddelerinde belirtilen etkinliklerin herhangi biriyle bağlantılı olarak Sponsorun üçüncü şahıs temsilcilerine ve hizmet sağlayıcılarına ifşa edebileceğini kabul eder. Kişisel Bilgiler, Başvuru Sahibi aksini kabul etmedikçe Sponsor tarafından hiçbir şekilde veya başka amaçlarla satılamaz, paylaşılamaz veya ifşa edilemez. Sponsor, Başvuru Sahibinin Kişisel Bilgilerini sadece belirlenen amaçlar doğrultusunda kullanacak ve bu bilgileri kendi gizlilik politikasına uygun olacak şekilde koruyacaktır. Caterpillar'ın gizlilik politikasına göz atmak için http://www.cat.com/en_US/legal-notices.html#privacy sayfasını ziyaret edin.

15. İhtilafların Halli: Bu Resmi Kuralların yapısı, geçerliliği, yorumlanması ve yürürlüğe konulmasına veya Başvuru Sahiplerinin ve Sponsorun Promosyonla bağlantılı olan hak ve yükümlülüklerine ilişkin tüm soru ve sorunlar, kanun seçimi veya kanun ihtilafına bakılmaksızın (Illinois Eyaleti veya başka yargı yetki alanları olsun ya da olmasın) Illinois Eyaleti kanunlarına tabi olacak ve yine bu kanunlara göre yorumlanacaktır. Bu Promosyon veya verilen ödülden/ödüllerden doğan veya bunlarla bağlantılı tüm ihtilaf, hak talebi ve dava hakları, herhangi bir grup davasına başvurulmaksızın ayrı olarak çözümlenecektir. Tüm hak talebi, hüküm ve kararlar, cepten yapılan fiili masraflarla sınırlı olacak ancak hiçbir durumda avukat ücretlerini ihtiva etmeyecektir. Herhangi bir ihtilafın çözümü için tek yetkili merci, Illinois Eyaleti Peoria Şehri mahkemeleri olacaktır. Başvuru Sahibi, burada bulunan mahkemelerin yetkili yargı mercii olduğuna muvafakat eder.

16. Promosyonla Bağlantılı Olmayan Şahıslar: Simantel ve bağlı ortaklıkları, bu Promosyonun sponsorları olmayıp, Ödüllerin verilmesinden sorumlu değildir.

17. Ticari Marka/Telif Hakkı: Metin, görsel, logo, düğme simgeleri, görüntü, video klip ve sesli klipler de dahil olmak üzere Promosyon Web Sitesindeki tüm içerikler (topluca "İçerikler"), İçerik derlemeleri (toplama, düzenleme ve gruplama) ve Promosyon Web Sitesinde kullanılan tüm yazılımlar; Sponsorun, onun ilgili iştiraklerinin veya bu içerik ve yazılımları Promosyon Web Sitesinde kullanılmak üzere lisanslayan üçüncü şahısların mülkiyetindedir. Bu ticari marka, hizmet işareti veya logoların başka amaçlarla kullanılması için hiçbir lisans verilmemiştir. Tüm içerik ve yazılımlar, ABD ve uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır. Tüm içerikler ve diğer telif haklı materyaller, sadece bu Resmi Kurallarda belirtildiği şekilde kullanılabilir. Bu Resmi Kurallarda açıkça verilmeyen tüm haklar mahfuzdur.

18. Fesih: Sponsor, Promosyonu kısmen veya tamamen feshetme ve/veya Promosyonu ve/veya Resmi Kuralları herhangi bir şekilde, herhangi bir zaman, herhangi bir nedenle ve önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, tadil etme veya askıya alma hakkını saklı tutar.

© 2013 Caterpillar, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.