AccuGrade ATS, Gelişmiş Takip Sensörü (ATS) kullanarak makineyi takip eden ve bıçak konumunu izleyen yüksek hassasiyetli bir dinamik takip sistemidir. Doğru 3B konumu belirlemek için çalışma sahasında bir ATS cihazı kullanılarak makine bıçağının üzerine takılan bir hedef takip edilir.

Aktif hedef teknolojisi, sistemin güvenilir bir şekilde istenilen hedefe kilitlenmesine ve bunu takip etmesine olanak sağlar. Bu teknoloji doğru makinenin takip edilmesini sağlar ve sistemin diğer aktif makine hedeflerine, inceleme ekiplerine veya yansıtıcı yüzeylere kilitlenmesini önler. Dahili arama zekası, bir aracın geçmesi veya başka bir kesinti nedeniyle kilitleme kaybolduğu zaman sistemin hedefi hızla arayıp bulmasına olanak sağlar.

ATS cihazı hedefin konumunu sürekli olarak ölçer ve gerçek zamanlı konum verilerini, bıçağın tasarıma göre tam konumunu gösteren kabin içi ekran yoluyla operatöre iletir. Sistem, bıçak uçlarının doğru konumunu hesaplamak için hedefin konumunu aletin bilinen konumu, makine ölçümleri ve sensör çıktılarıyla birleştirir. Sistem istenilen yüksekliği ve çapraz eğimi hesaplamak için konumlandırma verilerini kullanır. Bıçağın konumu tasarım dosyasıyla karşılaştırılarak yüzey kazma ve dolgu değerleri hesaplanır. Sistem normalde operatör tarafından gerçekleştirilen bıçak ayarlamalarını otomatik olarak yapar ve kesici kenar uçlarından birinde veya her ikisinde bıçağın otomatik olarak kontrol edilmesini sağlar.

AccuGrade ATS, operatörün işi tamamlamak için ihtiyaç duyduğu bilgileri kabin içinde sunar. Operatör, yüksek hassasiyetle tesviyelenmiş yüzeyler elde edecek şekilde makineyi yönlendirir.