3 m(10')

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

独特的设计,可有效去除积雪,最大限度减少操作次数及除雪盐结块。

联轴器接口

单位:
联轴器接口 IT IT Less

工作宽度

工作宽度 120.0 " 3048.0 mm Less

重量

重量 1804.0 lb 818.0 kg Less

可翻转铲刃高度

可翻转铲刃高度 5.4 " 137.0 mm Less

总高度

总高度 36.0 " 906.0 mm Less

总长度

总长度 50.0 " 137.0 mm Less

可翻转铲刃

可翻转铲刃 2 2 Less
可翻转铲刃 Less