Laadbakken voor licht materiaal

Ontworpen voor het verwerken van materialen met een lage dichtheid, zoals mulch, houtsnippers, droge aarde, mest, veevoer en sneeuw.

Nieuwe modellen

Dit product is wellicht niet beschikbaar in de buurt van deze locatie. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor ondersteuning.

Selecteer maximaal 3 modellen om met elkaar te vergelijken
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title