Freesmachines

Cat freesmachines vergruizen de asfaltlaag en mengen deze met de onderlaag om beschadigde wegdekken te stabiliseren. De freesmachines kunnen asfaltemulsies of andere bindmiddelen toevoegen tijdens het vergruizen of tijdens een aparte menggang.

Nieuwe modellen

Dit opslaanals uw geprefereerde maateenheid clear

Dit product is wellicht niet beschikbaar in de buurt van deze locatie. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor ondersteuning.

Selecteer maximaal 3 modellen om met elkaar te vergelijken
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title