Draglines

Cat® draglines zijn een primair graafgereedschap in veel mijnbouwactiviteiten in groeven wereldwijd. Ze zijn zeer productief en bieden de laagste materiaalkosten per ton in de sector.

Nieuwe modellen

Dit opslaanals uw geprefereerde maateenheid clear

Dit product is wellicht niet beschikbaar in de buurt van deze locatie. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor ondersteuning.

Selecteer maximaal 3 modellen om met elkaar te vergelijken
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title