Zwaaruitgevoerde rotsbak

Zeer geschikt voor een mijn of steengroeve en is gepantserd om bestand te zijn tegen de afschuring en belasting van het productieladen van steen.

Nieuwe modellen

Dit product is wellicht niet beschikbaar in de buurt van deze locatie. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor ondersteuning.

Selecteer maximaal 3 modellen om met elkaar te vergelijken
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title