Energia elektryczna — dokumentacja techniczna

 

Branże powiązane: Centra danych, Służby miejskie, Rolnictwo, Wysypiska

 

 

Biogaz osiąga dojrzałość

Raport zawiera następujące informacje: Dlaczego biogaz może być źródłem przychodów oraz umożliwić ograniczenie emisji dwutlenku węgla i zrównoważony rozwój. Szczegółowe informacje na temat sposobu oceny potencjału produkcji i stosowania biogazu.

Pobierz teraz
Brochures
Brochures

 

Branże powiązane: Centra danych, Służby miejskie, Rolnictwo, Wysypiska

 

Globalne finansowanie systemów wytwarzania energii elektrycznej zasilanych biogazem

Raport zawiera następujące informacje: Rozwiązania w zakresie finansowania systemów wytwarzania energii elektrycznej zasilanych biogazem muszą uwzględniać surowiec, podawanie paliwa, technologię, eksploatację, zezwolenia, ryzyko przy budowie.

Pobierz teraz
Brochures
Brochures

Branże powiązane: Centra danych, Służba zdrowia, Produkcja, Budownictwo, Telekomunikacja, Służby miejskie, Obiekty komercyjne, Górnictwo, Służby miejskie, Elektrownie, Rolnictwo, Cieplarnie, Wysypiska

 

CHP

Raport zawiera następujące informacje: Wykorzystanie produkcji skojarzonej przez zastosowanie generatorów z silnikami zasilanymi gazem ziemnym Cechy i zalety Ekonomika projektów

Pobierz teraz
Brochures
Brochures

Branże powiązane: Centra danych, Służba zdrowia, Produkcja, Budownictwo, Telekomunikacja, Służby miejskie, Obiekty komercyjne, Górnictwo, Służby miejskie, Elektrownie, Rolnictwo, Cieplarnie, Wysypiska

CHP: Globalne finansowanie

Raport zawiera następujące informacje: Kwestie, które należy uwzględnić w projektach dotyczących produkcji skojarzonej, w tym podawanie paliwa, technologia, eksploatacja, zezwolenia, budowa i kredyt Zastosowania odzyskiwania ciepła i produktów ubocznych Koszty wejściowe i przychody z projektów produkcji skojarzonej ciepła i energii elektrycznej oraz produkcji skojarzonej ciepła odzyskiwanego z układów chłodzenia i energii elektrycznej.

Pobierz teraz
 finansowanie
 finansowanie

Branże powiązane:  Służba zdrowia, Produkcja, Budownictwo, Telekomunikacja, Służby miejskie, Obiekty komercyjne, Górnictwo, Służby miejskie, Elektrownie, Rolnictwo, Cieplarnie, Wysypiska

Objaśnienie parametrów znamionowych agregatów prądotwórczych

W tym raporcie objaśniono zawiłości dotyczące parametrów znamionowych, a także omówiono standardowe klasyfikacje i istotne kwestie, aby ułatwić podejmowanie świadomych decyzji przy projektowaniu i specyfikowaniu sprzętu.

Pobierz teraz
Brochures
Brochures

 

Branże powiązane:  Służba zdrowia, Produkcja, Budownictwo, Telekomunikacja, Służby miejskie, Obiekty komercyjne, Górnictwo, Służby miejskie, Elektrownie, Rolnictwo, Cieplarnie, Wysypiska

 

Czy generatory stałoprądowe zużywają mniej paliwa niż zmiennoprądowe

W tym dokumencie objaśniono dostrzegane różnice w zużyciu paliwa między agregatami prądotwórczymi zmiennoprądowymi i stałoprądowymi, używanymi w zastosowaniach telekomunikacyjnych. Przedstawiono przegląd całego procesu przemiany energii z paliwa w energię elektryczną zużywaną przez obciążenie, w celu uwzględnienia strat w systemach generatorów zmiennoprądowych i stałoprądowych oraz w celu objaśnienia potencjalnych różnic w zużyciu paliwa między tymi dwoma systemami.

Pobierz teraz
Brochures
Brochures

 

Branże powiązane:  Centra danych, Służba zdrowia, Produkcja, Budownictwo, Telekomunikacja, Służby miejskie, Obiekty komercyjne, Górnictwo, Służby miejskie, Elektrownie, Rolnictwo, Cieplarnie, Wysypiska

Technologia silnika

Raport zawiera następujące informacje: Stosowanie technologii sterowania w celu poprawy niezawodności silnika, zmniejszenia zużycia paliwa oraz obniżenia kosztów posiadania i eksploatacji Postępy w zakresie układów elektronicznego sterowania i zapłonu Tworzenie trendów serwisowych z użyciem analizy zużycia, oleju i filtrów oraz narzędzi diagnostycznych

Pobierz teraz
Brochures
Brochures

 

Branże powiązane:  Służba zdrowia, Produkcja, Budownictwo, Telekomunikacja, Służby miejskie, Obiekty komercyjne, Górnictwo, Służby miejskie, Elektrownie, Rolnictwo, Cieplarnie, Wysypiska

 

EPA T4 &Branża EP

Raport w formacie wystawowym, zawierający następujące informacje: Obowiązujące w Ameryce Północnej przepisy dotyczące emisji spalin, proponowane zmiany w stosunku do EPA, normy wydajności nowych źródeł wg California ARB oraz zwłoka w przyjęciu norm emisji Tier 4 w Kanadzie.

Pobierz teraz
Brochures
Brochures

 

Branże powiązane:  Służba zdrowia, Produkcja, Budownictwo, Telekomunikacja, Służby miejskie, Obiekty komercyjne, Górnictwo, Służby miejskie, Elektrownie, Rolnictwo, Cieplarnie, Wysypiska

 

Moduł rozruchowy agregatu prądotwórczego

Niezawodny rezerwowy system zasilania wymaga możliwości szybkiego uruchomienia agregatu prądotwórczego w razie wystąpienia długotrwałej przerwy w zasilaniu. Ponieważ wszystkie agregaty prądotwórcze korzystają z akumulatorów do rozruchu silnika i zasilania układów sterowania, stan akumulatorów to jedna z najistotniejszych kwestii dla zapewnienia możliwości rozruchu agregatu prądotwórczego w razie potrzeby. Akumulatory zawodzą z różnych przyczyn, do których należą: usterki, kwestie środowiskowe oraz brak konserwacji. Niestety najczęściej o rozładowaniu akumulatorów dowiadujemy się wtedy, gdy są najbardziej potrzebne. Moduł rozruchowy agregatu prądotwórczego może wyeliminować skutki takiej potencjalnej awarii, w związku z czym zwiększa niezawodność rezerwowego systemu zasilania. 

Pobierz teraz
Brochures
Brochures

 

Branże powiązane:  Służba zdrowia, Produkcja, Budownictwo, Telekomunikacja, Służby miejskie, Obiekty komercyjne, Górnictwo, Służby miejskie, Elektrownie, Rolnictwo, Cieplarnie, Wysypiska

 

Całościowy przegląd parametrów znamionowych agregatu prądotwórczego

Wielu producentów agregatów prądotwórczych przyjmuje klasyfikacje mocy znamionowej (rezerwowej, podstawowej i ciągłej) z normy ISO 8528-1. Parametry znamionowe są definiowane w kategoriach maksymalnej dostępnej mocy, współczynników obciążenia, liczby godzin użytkowania w roku, szczytowego zapotrzebowanie energii i typowych zastosowań. Takie definicje ogólne obejmują szeroką gamę zastosowań przemysłowych i komercyjnych. Z powodu takiej zmienności niektórzy producenci, np. Caterpillar, zdecydowali się przyjąć definicje standardowe w najbardziej konserwatywnej postaci, aby zminimalizować ryzyko błędnego zastosowania sprzętu.

Pobierz teraz
Brochures
Brochures

 

Branże powiązane:  Służba zdrowia, Produkcja, Budownictwo, Telekomunikacja, Służby miejskie, Obiekty komercyjne, Górnictwo, Służby miejskie, Elektrownie, Rolnictwo, Cieplarnie, Wysypiska

 

Widok złożony systemu DG

Ten dokument ma na celu uświadomienie klientom różnorodności kwestii związanych z zastosowaniami DG. W tym celu omówiono w nim kilka instalacji DG. 

Pobierz teraz
Brochures
Brochures

 

Branże powiązane:  Centra danych, Służba zdrowia, Produkcja, Budownictwo, Telekomunikacja, Służby miejskie, Obiekty komercyjne, Górnictwo, Służby miejskie, Elektrownie, Rolnictwo, Cieplarnie, Wysypiska

Obsługa silników zasilanych gazem ziemnym

Raport zawiera następujące informacje: Monitorowanie trendów w zakresie wyważonych harmonogramów konserwacji, skutkujące wydłużeniem czasu pracy silnika bez przestojów Dobór oleju i analizy oleju silnikowego w celu ustalenia częstotliwości wymiany oleju Tworzenie trendów w celu ustalenia harmonogramów konserwacji i wymiany świec zapłonowych, zaworów i układu chłodzenia Rodzaje i zalety remontów silnika

Pobierz teraz
Brochures
Brochures

 

Branże powiązane: Służba zdrowia, Produkcja, Budownictwo, Telekomunikacja, Służby miejskie, Obiekty komercyjne, Górnictwo, Służby miejskie, Elektrownie, Rolnictwo, Cieplarnie, Wysypiska

 

Obsługa systemu UPS z kołem zamachowym

Raport w formacie wystawowym, zawierający następujące informacje: Obsługa systemów UPS z kołem zamachowym oraz seria bezakumulatorowych systemów UPS.

Pobierz teraz
Brochures
Brochures

 

Branże powiązane: Centra danych, Służba zdrowia, Produkcja, Budownictwo, Telekomunikacja, Służby miejskie, Obiekty komercyjne, Górnictwo, Służby miejskie, Elektrownie, Rolnictwo, Cieplarnie, Wysypiska

Silniki tłokowe a turbiny

Raport zawiera następujące informacje: Wybór najlepszego rozwiązania w zakresie zasilania dla projektów CHP Porównanie sprawności, niezawodności, poziomów emisji i kosztów eksploatacji gazowych silników tłokowych i turbin gazowych Ocena ekonomiki podstawowych źródeł zasilania w rozproszonaych projektach energetycznych

Pobierz teraz
Brochures
Brochures

Branże powiązane: Centra danych, Służby miejskie, Rolnictwo, Wysypiska  

Zrównoważone rozwiązania

Raport zawiera następujące informacje: Omówienie historii stosowania agregatów prądotwórczych w zastosowaniach związanych z energią odnawialną. Przykładowe rodzaje paliw i zastosowań dostępnych do wytwarzania odnawialnej energii elektrycznej

Pobierz teraz
Brochures
Brochures

 

Branże powiązane: Służba zdrowia, Produkcja, Budownictwo, Telekomunikacja, Służby miejskie, Obiekty komercyjne, Górnictwo, Służby miejskie, Elektrownie, Rolnictwo, Cieplarnie, Wysypiska

 

Omówienie parametrów znamionowych agregatów prądotwórczych

Przemyślany dobór parametrów znamionowych w połączeniu z najnowszymi lokalnymi systemami wytwarzania energii elektrycznej może pomóc w dopasowaniu sprzętu do konkretnego zastosowania w celu uzyskania optymalnej wydajności i niezawodności długoterminowej

Pobierz teraz
Brochures
Brochures

 

Branże powiązane: Służba zdrowia, Produkcja, Budownictwo, Telekomunikacja, Służby miejskie, Obiekty komercyjne, Górnictwo, Służby miejskie, Elektrownie, Rolnictwo, Cieplarnie, Wysypiska

Aktualności w zakresie emisji NA

Raport zawierający następujące informacje: Obowiązujące w Ameryce Północnej przepisy dotyczące emisji spalin, proponowane zmiany w stosunku do EPA, normy wydajności nowych źródeł wg California ARB oraz zwłoka w przyjęciu norm emisji Tier 4 w Kanadzie.

Pobierz teraz
Brochures
Brochures

 

Branże powiązane: Centra danych

Modernizacja centrów danych

Firma z listy Fortune 500, posiadająca przestarzałe centrum danych, miała problemy z niezawodnością zasilania w swoich obiektach. Ewidentnie potrzebowała niezawodnego awaryjnego źródła zasilania...

Pobierz teraz
Brochures
Brochures

 

Branże powiązane: Centra danych

Centrum danych Uptime zgodne z normami Tier III i IV

Ten raport zawiera szczegółowe informacje dotyczące stosowania agregatów prądotwórczych Cat<sup>®</sup> w instalacjach centrów danych, które mają uzyskać certyfikat Tier III lub Tier IV, zgodnie z dokumentem Norma Tier w Instytucie Uptime: Topologia.

Pobierz teraz
Zastosowanie agregatów prądotwórczych Cat® w centrach danych zgodnych z normami Tier III i Tier IV
Zastosowanie agregatów prądotwórczych Cat® w centrach danych zgodnych z normami Tier III i Tier IV

 

Branże powiązane: Centra danych, Usługi użyteczności publicznej

Usługi użyteczności publicznej

Raport zawiera następujące informacje: Wykorzystanie wytwarzania rozproszonego przez zastosowanie generatorów z silnikami zasilanymi gazem ziemnym Cechy i zalety Zdolność utrzymania się na rynku

Pobierz teraz
Brochures
Brochures

Branże & Zastosowania

Codziennie musisz podejmować nowe wyzwania. Aby dobrze wykonać pracę — na czas i bez przekroczenia budżetu. Angażujemy się w rozwijanie nowych rozwiązań z dziedziny systemów zasilania, tak aby spełniały Twoje oczekiwania we wszystkich zastosowaniach.

 

Wyświetl stronę Branże & Zastosowania
Secteurs & Applications
Secteurs & Applications

Produkty z grupy Energia elektryczna

Toute taille et toute forme. Dans n'importe quel environnement réglementaire. Lorsque vous avez besoin d'électricité, Caterpillar relève le défi. Nos alternateurs sont utilisés dans un large éventail d'applications.

 

 

Wyświetl produkty z grupy Energia elektryczna
elektryczna
elektryczna

PRECYZYJNY DOBÓR ROZMIARU W ZASIĘGU RĘKI.

Caterpillar Electric Power ma przyjemność przedstawić najnowsze oprogramowanie umożliwiające dobór rozmiaru agregatów prądotwórczych — Cat® Electric Power SpecSizer.

Dowiedz się więcej
Brochures
Brochures