Energia elektryczna — dokumentacja techniczna

Energia elektryczna — dokumentacja techniczna

Branże powiązane: Centra danych, Służby miejskie, Rolnictwo, Wysypiska


Biogaz osiąga dojrzałość

Raport zawiera następujące informacje: Dlaczego biogaz może być źródłem przychodów oraz umożliwić ograniczenie emisji dwutlenku węgla i zrównoważony rozwój. Szczegółowe informacje na temat sposobu oceny potencjału produkcji i stosowania biogazu.

Pobierz teraz
. .

Branże powiązane: Centra danych, Służby miejskie, Rolnictwo, Wysypiska


Globalne finansowanie systemów wytwarzania energii elektrycznej zasilanych biogazem

Raport zawiera następujące informacje: Rozwiązania w zakresie finansowania systemów wytwarzania energii elektrycznej zasilanych biogazem muszą uwzględniać surowiec, podawanie paliwa, technologię, eksploatację, zezwolenia, ryzyko przy budowie.

Pobierz teraz
. .

Branże powiązane: Centra danych, Służba zdrowia, Produkcja, Budownictwo, Telekomunikacja, Służby miejskie, Obiekty komercyjne, Górnictwo, Służby miejskie, Elektrownie, Rolnictwo, Cieplarnie, Wysypiska


CHP

Raport zawiera następujące informacje: Wykorzystanie produkcji skojarzonej przez zastosowanie generatorów z silnikami zasilanymi gazem ziemnym Cechy i zalety Ekonomika projektów

Pobierz teraz
. .

Branże powiązane: Centra danych, Służba zdrowia, Produkcja, Budownictwo, Telekomunikacja, Służby miejskie, Obiekty komercyjne, Górnictwo, Służby miejskie, Elektrownie, Rolnictwo, Cieplarnie, Wysypiska


CHP: Globalne finansowanie

Raport zawiera następujące informacje: Kwestie, które należy uwzględnić w projektach dotyczących produkcji skojarzonej, w tym podawanie paliwa, technologia, eksploatacja, zezwolenia, budowa i kredyt Zastosowania odzyskiwania ciepła i produktów ubocznych Koszty wejściowe i przychody z projektów produkcji skojarzonej ciepła i energii elektrycznej oraz produkcji skojarzonej ciepła odzyskiwanego z układów chłodzenia i energii elektrycznej.

Pobierz teraz
. .

Branże powiązane:  Służba zdrowia, Produkcja, Budownictwo, Telekomunikacja, Służby miejskie, Obiekty komercyjne, Górnictwo, Służby miejskie, Elektrownie, Rolnictwo, Cieplarnie, Wysypiska


Objaśnienie parametrów znamionowych agregatów prądotwórczych

W tym raporcie objaśniono zawiłości dotyczące parametrów znamionowych, a także omówiono standardowe klasyfikacje i istotne kwestie, aby ułatwić podejmowanie świadomych decyzji przy projektowaniu i specyfikowaniu sprzętu.

Pobierz teraz
. .

Branże powiązane:  Służba zdrowia, Produkcja, Budownictwo, Telekomunikacja, Służby miejskie, Obiekty komercyjne, Górnictwo, Służby miejskie, Elektrownie, Rolnictwo, Cieplarnie, Wysypiska


Czy generatory stałoprądowe zużywają mniej paliwa niż zmiennoprądowe

W tym dokumencie objaśniono dostrzegane różnice w zużyciu paliwa między agregatami prądotwórczymi zmiennoprądowymi i stałoprądowymi, używanymi w zastosowaniach telekomunikacyjnych. Przedstawiono przegląd całego procesu przemiany energii z paliwa w energię elektryczną zużywaną przez obciążenie, w celu uwzględnienia strat w systemach generatorów zmiennoprądowych i stałoprądowych oraz w celu objaśnienia potencjalnych różnic w zużyciu paliwa między tymi dwoma systemami.

Pobierz teraz
. .

Branże powiązane:  Centra danych, Służba zdrowia, Produkcja, Budownictwo, Telekomunikacja, Służby miejskie, Obiekty komercyjne, Górnictwo, Służby miejskie, Elektrownie, Rolnictwo, Cieplarnie, Wysypiska


Technologia silnika

Raport zawiera następujące informacje: Stosowanie technologii sterowania w celu poprawy niezawodności silnika, zmniejszenia zużycia paliwa oraz obniżenia kosztów posiadania i eksploatacji Postępy w zakresie układów elektronicznego sterowania i zapłonu Tworzenie trendów serwisowych z użyciem analizy zużycia, oleju i filtrów oraz narzędzi diagnostycznych

Pobierz teraz
. .

Branże powiązane:  Służba zdrowia, Produkcja, Budownictwo, Telekomunikacja, Służby miejskie, Obiekty komercyjne, Górnictwo, Służby miejskie, Elektrownie, Rolnictwo, Cieplarnie, Wysypiska


EPA T4 &Branża EP

Raport w formacie wystawowym, zawierający następujące informacje: Obowiązujące w Ameryce Północnej przepisy dotyczące emisji spalin, proponowane zmiany w stosunku do EPA, normy wydajności nowych źródeł wg California ARB oraz zwłoka w przyjęciu norm emisji Tier 4 w Kanadzie.

Pobierz teraz
. .

Branże powiązane:  Służba zdrowia, Produkcja, Budownictwo, Telekomunikacja, Służby miejskie, Obiekty komercyjne, Górnictwo, Służby miejskie, Elektrownie, Rolnictwo, Cieplarnie, Wysypiska


Moduł rozruchowy agregatu prądotwórczego

Niezawodny rezerwowy system zasilania wymaga możliwości szybkiego uruchomienia agregatu prądotwórczego w razie wystąpienia długotrwałej przerwy w zasilaniu. Ponieważ wszystkie agregaty prądotwórcze korzystają z akumulatorów do rozruchu silnika i zasilania układów sterowania, stan akumulatorów to jedna z najistotniejszych kwestii dla zapewnienia możliwości rozruchu agregatu prądotwórczego w razie potrzeby. Akumulatory zawodzą z różnych przyczyn, do których należą: usterki, kwestie środowiskowe oraz brak konserwacji. Niestety najczęściej o rozładowaniu akumulatorów dowiadujemy się wtedy, gdy są najbardziej potrzebne. Moduł rozruchowy agregatu prądotwórczego może wyeliminować skutki takiej potencjalnej awarii, w związku z czym zwiększa niezawodność rezerwowego systemu zasilania. 

Pobierz teraz
. .

Branże powiązane:  Służba zdrowia, Produkcja, Budownictwo, Telekomunikacja, Służby miejskie, Obiekty komercyjne, Górnictwo, Służby miejskie, Elektrownie, Rolnictwo, Cieplarnie, Wysypiska


Całościowy przegląd parametrów znamionowych agregatu prądotwórczego

Wielu producentów agregatów prądotwórczych przyjmuje klasyfikacje mocy znamionowej (rezerwowej, podstawowej i ciągłej) z normy ISO 8528-1. Parametry znamionowe są definiowane w kategoriach maksymalnej dostępnej mocy, współczynników obciążenia, liczby godzin użytkowania w roku, szczytowego zapotrzebowanie energii i typowych zastosowań. Takie definicje ogólne obejmują szeroką gamę zastosowań przemysłowych i komercyjnych. Z powodu takiej zmienności niektórzy producenci, np. Caterpillar, zdecydowali się przyjąć definicje standardowe w najbardziej konserwatywnej postaci, aby zminimalizować ryzyko błędnego zastosowania sprzętu.

Pobierz teraz
. .

Branże powiązane:  Służba zdrowia, Produkcja, Budownictwo, Telekomunikacja, Służby miejskie, Obiekty komercyjne, Górnictwo, Służby miejskie, Elektrownie, Rolnictwo, Cieplarnie, Wysypiska


Widok złożony systemu DG

Ten dokument ma na celu uświadomienie klientom różnorodności kwestii związanych z zastosowaniami DG. W tym celu omówiono w nim kilka instalacji DG. 

Pobierz teraz
. .

Branże powiązane:  Centra danych, Służba zdrowia, Produkcja, Budownictwo, Telekomunikacja, Służby miejskie, Obiekty komercyjne, Górnictwo, Służby miejskie, Elektrownie, Rolnictwo, Cieplarnie, Wysypiska


Obsługa silników zasilanych gazem ziemnym

Raport zawiera następujące informacje: Monitorowanie trendów w zakresie wyważonych harmonogramów konserwacji, skutkujące wydłużeniem czasu pracy silnika bez przestojów Dobór oleju i analizy oleju silnikowego w celu ustalenia częstotliwości wymiany oleju Tworzenie trendów w celu ustalenia harmonogramów konserwacji i wymiany świec zapłonowych, zaworów i układu chłodzenia Rodzaje i zalety remontów silnika

Pobierz teraz
. .

Branże powiązane: Służba zdrowia, Produkcja, Budownictwo, Telekomunikacja, Służby miejskie, Obiekty komercyjne, Górnictwo, Służby miejskie, Elektrownie, Rolnictwo, Cieplarnie, Wysypiska


Obsługa systemu UPS z kołem zamachowym

Raport w formacie wystawowym, zawierający następujące informacje: Obsługa systemów UPS z kołem zamachowym oraz seria bezakumulatorowych systemów UPS.

Pobierz teraz
. .

Branże powiązane: Centra danych, Służba zdrowia, Produkcja, Budownictwo, Telekomunikacja, Służby miejskie, Obiekty komercyjne, Górnictwo, Służby miejskie, Elektrownie, Rolnictwo, Cieplarnie, Wysypiska


Silniki tłokowe a turbiny

Raport zawiera następujące informacje: Wybór najlepszego rozwiązania w zakresie zasilania dla projektów CHP Porównanie sprawności, niezawodności, poziomów emisji i kosztów eksploatacji gazowych silników tłokowych i turbin gazowych Ocena ekonomiki podstawowych źródeł zasilania w rozproszonaych projektach energetycznych

Pobierz teraz
. .

Branże powiązane: Centra danych, Służby miejskie, Rolnictwo, Wysypiska  


Zrównoważone rozwiązania

Raport zawiera następujące informacje: Omówienie historii stosowania agregatów prądotwórczych w zastosowaniach związanych z energią odnawialną. Przykładowe rodzaje paliw i zastosowań dostępnych do wytwarzania odnawialnej energii elektrycznej

Pobierz teraz
. .

Branże powiązane: Służba zdrowia, Produkcja, Budownictwo, Telekomunikacja, Służby miejskie, Obiekty komercyjne, Górnictwo, Służby miejskie, Elektrownie, Rolnictwo, Cieplarnie, Wysypiska


Omówienie parametrów znamionowych agregatów prądotwórczych

Przemyślany dobór parametrów znamionowych w połączeniu z najnowszymi lokalnymi systemami wytwarzania energii elektrycznej może pomóc w dopasowaniu sprzętu do konkretnego zastosowania w celu uzyskania optymalnej wydajności i niezawodności długoterminowej

Pobierz teraz
. .

Branże powiązane: Służba zdrowia, Produkcja, Budownictwo, Telekomunikacja, Służby miejskie, Obiekty komercyjne, Górnictwo, Służby miejskie, Elektrownie, Rolnictwo, Cieplarnie, Wysypiska


Aktualności w zakresie emisji NA

Raport zawierający następujące informacje: Obowiązujące w Ameryce Północnej przepisy dotyczące emisji spalin, proponowane zmiany w stosunku do EPA, normy wydajności nowych źródeł wg California ARB oraz zwłoka w przyjęciu norm emisji Tier 4 w Kanadzie.

Pobierz teraz
. .

Branże powiązane: Centra danych


Modernizacja centrów danych

Firma z listy Fortune 500, posiadająca przestarzałe centrum danych, miała problemy z niezawodnością zasilania w swoich obiektach. Ewidentnie potrzebowała niezawodnego awaryjnego źródła zasilania...

Pobierz teraz
. .

Branże powiązane: Centra danych


Centrum danych Uptime zgodne z normami Tier III i IV

Ten raport zawiera szczegółowe informacje dotyczące stosowania agregatów prądotwórczych Cat<sup>®</sup> w instalacjach centrów danych, które mają uzyskać certyfikat Tier III lub Tier IV, zgodnie z dokumentem Norma Tier w Instytucie Uptime: Topologia.

Pobierz teraz
Zastosowanie agregatów prądotwórczych Cat® w centrach danych zgodnych z normami Tier III i Tier IV Zastosowanie agregatów prądotwórczych Cat® w centrach danych zgodnych z normami Tier III i Tier IV

Branże powiązane: Centra danych, Usługi użyteczności publicznej


Usługi użyteczności publicznej

Raport zawiera następujące informacje: Wykorzystanie wytwarzania rozproszonego przez zastosowanie generatorów z silnikami zasilanymi gazem ziemnym Cechy i zalety Zdolność utrzymania się na rynku

Pobierz teraz
. .

Branże & Zastosowania

Codziennie musisz podejmować nowe wyzwania. Aby dobrze wykonać pracę — na czas i bez przekroczenia budżetu. Angażujemy się w rozwijanie nowych rozwiązań z dziedziny systemów zasilania, tak aby spełniały Twoje oczekiwania we wszystkich zastosowaniach.

Wyświetl stronę Branże & Zastosowania

Produkty z grupy Energia elektryczna

Dowolny rozmiar czy kształt. W każdym otoczeniu prawnym. Firma Caterpillar może sprostać każdemu wyzwaniu związanemu z zasilaniem. Nasze generatory są używane w różnorodnych zastosowaniach.

Wyświetl produkty z grupy Energia elektryczna

PRECYZYJNY DOBÓR ROZMIARU W ZASIĘGU RĘKI.

Caterpillar Electric Power ma przyjemność przedstawić najnowsze oprogramowanie umożliwiające dobór rozmiaru agregatów prądotwórczych — Cat® Electric Power SpecSizer.

Dowiedz się więcej