Odchylane łyżki do skarpowania – do minikoparek

Używane do czyszczenia rowów, profilowania pochyłości oraz powierzchni i innych prac wykończeniowych.

Nowe modele

Ten produkt może nie być dostępny w pobliżu. Pomoc można uzyskać u dealerów.

Wybierz maksymalnie 3 modele do porównania
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title