Łyżki do granitu o dużej obciążalności

Do pracy w najtrudniejszych warunkach pod względem ścieralności, takich jak czołowy załadunek granitu.

Nowe modele

Ten produkt może nie być dostępny w pobliżu. Pomoc można uzyskać u dealerów.

Wybierz maksymalnie 3 modele do porównania
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title