Transport i przeładunek materiałów

Łyżka o płaskim dnie idealnie sprawdza się podczas przeładunku materiałów ułożonych w stosach, takich jak kruszywa lub inne, łatwe w załadunku materiały wymagające niewielkiej siły odspajania.

Nowe modele

Ten produkt może nie być dostępny w pobliżu. Pomoc można uzyskać u dealerów.

Wybierz maksymalnie 3 modele do porównania
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title