Transport i przeładunek materiałów

Łyżka o płaskim dnie idealnie sprawdza się podczas przeładunku materiałów ułożonych w stosach, takich jak kruszywa lub inne, łatwe w załadunku materiały wymagające niewielkiej siły odspajania.

Cena podana to Sugerowana cena detaliczna producenta. Nie uwzględnia kosztów wysyłki i pakowania, kosztów transportu, podatków, kosztów montaż u dealera ani innych opłat. Dealerzy ustalają aktualne ceny, w tym także walutę faktury. Prezentowana Sugerowana cena detaliczna producenta dotyczy wybranego regionu.

Wybierz maksymalnie 3 modele do porównania
Model
IMG Alt tag
Product title
Model
IMG Alt tag
Product title
Model
IMG Alt tag
Product title