Narzędzie wieloczynnościowe ze szczękami rozdrabniacza pomocniczego

Używane do rozdrabniania wyburzonych konstrukcji betonowych, oddzielania zbrojenia i dzielenia elementów betonowych na fragmenty przeznaczone do dalszego przetwarzania.

Nowe modele

Ten produkt może nie być dostępny w pobliżu. Pomoc można uzyskać u dealerów.

Wybierz maksymalnie 3 modele do porównania
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title