Silniki do obsługi odwiertu

Silniki Cat do obsługi odwiertu wykorzystywane są do napędu różnych urządzeń: np. pomp do wtłaczania cieczy pod wysokim ciśnieniem, wiertnic do remontu kapitalnego odwiertu, pomp do pompowania płuczki iłowej służącej do zamykania otworu wiertniczego, pomp pompujących do przewodu wydobywczego nawijanego, zespołów do wtłaczania kwasu mrówkowego, zespołów cementacyjnych, mieszarek, zespołów przewodu wydobywczego nawijanego i hydraulicznych zespołów napędowych. Dostępne są wersje silników przeznaczone do pracy w obszarach niebezpiecznych i wersje silników spełniające wymagania normy Tier 4.

Nowe modele

Ten produkt może nie być dostępny w pobliżu. Pomoc można uzyskać u dealerów.

Wybierz maksymalnie 3 modele do porównania
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title