DŁUŻSZY CZAS BEZAWARYJNEJ
PRACY MASZYN I NIŻSZE KOSZTY

Job Site Solutions
Job Site Solutions

Job Site Solutions

Wiedza ekspercka i usługi dla Twojej firmy

Zarządzanie flotą polega na administrowaniu procesami i czynnościami wspierającymi cały cykl życia urządzeń przeznaczonych dla danej działalności gospodarczej. Aby zapewnić maksymalne wykorzystanie sprzętu, zarządzanie flotą powinno rozpocząć się pierwszego dnia i odbywać się podczas codziennej pracy i konserwacji aż po większe naprawy i prace modernizacyjne. Każda decyzja podejmowana podczas cyklu życia sprzętu będzie miała wpływ na koszty.

Cat® Job Site Solutions oraz Twój lokalny dealer Cat® uproszczą zarządzanie flotą i przedstawią strategię, zamierzone wyniki oraz plan działania w odpowiedzi na wyzwania charakterystyczne dla Twojego biznesu i miejsca prowadzenia robót.

Nie tylko opracujemy wysokiej klasy plan dla Twojego miejsca pracy, ale także pomożemy go zrealizować. Będziemy koncentrować się na Twoim sukcesie, wykorzystując nasze możliwości, aby osiągnąć wyznaczone cele biznesowe. We współpracy z dealerem Cat sprawimy, że w Twojej flocie znajdzie się właściwy produkt, który będzie wykonywać odpowiednie zadanie, zachowując wysoką jakość pracy przy jak najniższych kosztach.

Obejrzyj zamieszczony poniżej film, aby dowiedzieć się więcej, lub skontaktuj się ze swoim dealerem, aby rozpocząć rozmowę.

 

Job Site Solutions Operator Effieciency Equipment Lifecycle
z
Job Site Solutions Operator Effieciency Equipment Lifecycle
z
Improve Downtime & Reduce Costs with JSS

Czy wiesz, że …?

ON AVERAGE 15%  OF FUEL IS BURNED IN NON-PRODUCTIVE TASKS?
z
ON AVERAGE 15%  OF FUEL IS BURNED IN NON-PRODUCTIVE TASKS?
$1 SPENT ON CONDITION MONITORING CAN SAVE YOU UP TO $6  IN LOWERED COSTS
z
$1 SPENT ON CONDITION MONITORING CAN SAVE YOU UP TO $6  IN LOWERED COSTS
UNPLANNED MAINTENANCE CAN COST UP TO 3X  MORE THAN SCHEDULED
z
UNPLANNED MAINTENANCE CAN COST UP TO 3X  MORE THAN SCHEDULED

Gotowy na zwiększenie przewidywalności kosztów, wydłużenie czasu sprawności i poprawę wydajności?

Porozmawiaj z dealerem
Talk With a Dealer
Talk With a Dealer

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

Cat Job Site Solutions ma na celu pomóc w poprawie rentowności Twojej inwestycji w urządzenia mobilne. Nasz zespół zapewnia indywidualne podejście do Twojej floty w celu wsparcia realizacji Twoich założeń finansowych. Koncentrujemy się na optymalizacji wielkości flot, usprawnieniu pracy operatorów oraz ograniczeniu zmienności kosztów operacyjnych. W tym celu skupiamy się na wdrażaniu najlepszych praktyk, dzięki którym Twoja firma będzie dawać z siebie to, co najlepsze. Pomożemy zoptymalizować wielkość floty oraz uporządkować i kontrolować procesy dotyczące konserwacji, zarządzania naprawami i realizacji.

Analiza floty i optymalizacja jej wielkości

Pomożemy Ci pracować w bardziej inteligentny sposób, zamiast pracować ciężej. Dysponowanie właściwym sprzętem to tylko jeden z elementów równania efektywności i rentowności. Dzięki wymianie urządzeń, lepszemu dopasowaniu urządzeń do konkretnego zastosowania oraz wykorzystaniu danych łatwiej będzie oszczędzać na naprawach, konserwacji i kosztach paliwa, a także zwiększyć efektywność operatorów. Skierowanie właściwego sprzętu do realizacji właściwych zadań sprawi, że miejsce prowadzenia prac osiągnie maksymalną efektywność.

Analiza floty i optymalizacja jej wielkości
Analiza floty i optymalizacja jej wielkości

Zarządzanie konserwacją i naprawami

Zarządzenie procesem konserwacji i napraw często wydaje się mało ważne – do pewnego momentu. Pozwól ekspertom ds. zarządzania urządzeniami Caterpillar na uporządkowanie i skontrolowanie Twojego procesu konserwacji i napraw. Razem opracujemy realistyczne plany prowadzenia prac konserwacyjnych i napraw urządzeń we właściwym czasie z jednoczesną obserwacją pod kątem kwestii, które mogą przerodzić się w większe problemy. Nasze dane w połączeniu z Twoją znajomością miejsca prowadzenia prac przyniosą większą przewidywalność kosztów i zwiększą efektywność, a także pomogą określić stałe koszty konserwacji i napraw dla całego okresu eksploatacji aktywów. 

Zarządzanie konserwacją i naprawami
Zarządzanie konserwacją i naprawami

Kapitał i przepływ gotówki

Koszty i wymagany kapitał zmieniają się przez cały okres eksploatacji sprzętu. Pomożemy Ci radzić sobie z ograniczonym kapitałem, abyś miał dostęp do floty, jakiej potrzebujesz, wtedy, gdy jest ona potrzebna, a także tworzyć rozwiązania związane z przepływem gotówki, za pomocą których dostosujesz koszty do swoich cykli biznesowych.

Kapitał i przepływ gotówki
Kapitał i przepływ gotówki

Dłuższa sprawność maszyn

Czas sprawności maszyn ma decydujące znaczenie dla Twojej działalności. Możemy pomóc w przetwarzaniu danych na informacje dające podstawy do działania, które wspomagają podejmowanie decyzji. Pomożemy zoptymalizować konserwację planową oraz zmniejszyć nieplanowane przestoje, utrzymując szczytową sprawność Twojego biznesu. Monitorując stan maszyn i tworząc strategię konserwacji oraz napraw, możemy proaktywnie określać problemy, poprawiać proces decyzyjny oraz planować naprawy przed awarią. Pozwól nam pozbyć się niepewności podczas konserwacji urządzeń, abyś mógł skoncentrować się na tym, co ważne – na pracy.

Konserwacja planowa

Konserwacja planowa stymuluje wydłużenie czasu sprawności i pomaga obniżyć całkowite koszty napraw. Wspólnie z Tobą analizujemy bieżące praktyki celem określenia sposobów usprawnienia procesów. Zarządzanie zaległymi naprawami, decyzjami i harmonogramem spowoduje skrócenie nieplanowanych przestojów oraz zminimalizuje przerwy w pracy.

Konserwacja planowa
Konserwacja planowa

Monitorowanie stanu

Gdy ktoś zajmuje się monitorowaniem Twoich danych operacyjnych, możesz zlokalizować drobną usterkę, zanim zamieni się w poważny problem. Dzięki prowadzonemu przez nas monitorowaniu floty zwiększymy poziom świadomości bezpieczeństwa, ograniczymy niewłaściwe wykorzystanie sprzętu i będziemy nadzorować zdarzenia wymagające natychmiastowej uwagi. Zamieniamy dane w konstruktywne informacje, dzięki którym możemy proaktywnie wskazywać problemy i poprawiać proces decyzyjny celem stymulowania sprawności sprzętu.

Monitorowanie stanu
Monitorowanie stanu

Naprawa przed awarią

W ramach usług zarządzania flotą Job Site Solutions dostępność maszyn jest traktowana priorytetowo. Pomagamy stworzyć strategię konserwacji i napraw obejmującą plan remontów lub wymiany podzespołów, serwisy międzyokresowe oraz remonty kapitalne. Monitorujemy sprzęt pod kątem oznak zbliżającej się awarii i przeprowadzamy naprawy, zanim problem zmieni się w coś naprawdę poważnego, zapewniając oszczędność kosztów napraw, a także nieplanowanych przestojów. Dzięki temu łatwiej jest zaplanować koszty związane z nieplanowanymi przestojami.

Naprawa przed awarią
Naprawa przed awarią

Popraw wydajność

Nasz zespół Job Site Solutions świadczy usługi w zakresie raportowania, szkolenia i doradztwa ułatwiające Twojemu zespołowi poprawę wydajności, prowadząc do zwiększenia wyników finansowych i osiągnięcia efektywności w miejscu prowadzenia prac.

Zarządzanie wynikami

Gdy już będziesz dysponować właściwą flotą, będziemy współpracować z Tobą przy zarządzaniu aktywami, aby zoptymalizować wyniki Twojej firmy w dłuższej perspektywie. Pomagamy wdrażać zmiany w celu zwiększenia wydajności operatorów i pracy, zajmując się wszystkim, od analizowania czasów cykli do mapowania segmentów roboczych. Nasze zespoły pomogą opracować kompleksowy plan realizacji osiągalnych celów, monitorować postępy w ich realizacji, a także zwiększać wydajność.

Performance Management
Performance Management

Szkolenie operatorów

Opracowujemy strategię usprawnień komunikacji z operatorami, monitorujemy czas trwania cyklu oraz dane użytkowe, a także wykorzystujemy technologię do analizowania pracy sprzętu i dostarczania informacji zwrotnych. Przygotujemy dane i cele dla Twojego miejsca prowadzenia prac, aby pomóc zmotywować Twój zespół do zwiększenia efektywności poprzez drobne poprawki, które przyniosą znaczące rezultaty. Pomożemy przeszkolić Twoich operatorów tak, aby osiągali wyznaczone przez nas wskaźniki.

Operator Coaching
Operator Coaching

Popraw organizację miejsca prowadzonych prac

Pracujemy wspólnie nad tym, aby organizacja działalności nie utrudniała operatorom efektywnej i wydajnej pracy. Pomożemy sprawdzić, czy urządzenia osiągają przewidziane prędkości na pochyłościach, czy warunki panujące na Twoim placu budowy mają związek ze spadkiem prędkości i czy widoczność umożliwia pracę na najwyższych obrotach.

Improve Site Design
Improve Site Design


 


 

Poznaj Job Site Solutions

Kto na tym skorzysta?

Cztery oznaki sygnalizujące, że możesz skorzystać z pomocy zespołu Cat Job Site Solutions w zakresie potrzeb operacyjnych.

Dowiedz się więcej
Who Benefits From Fleet Management
Who Benefits From Fleet Management

Jak działa zarządzanie flotą

Dowiedz się więcej o kluczowych usługach zarządzania flotą i o sposobach redukcji związanego z tym ryzyka przy użyciu odpowiednich rozwiązań.

Uzyskaj więcej informacji
How Fleet Management Works
How Fleet Management Works

Doświadczenia klientów związane z zarządzaniem flotą Cat®

Liczby mówią wszystko. Zobacz, jak klienci Cat® oszczędzili pieniądze, zwiększyli efektywność i poprawili wydajność dzięki oferowanym przez nas usługom.

Przykłady w praktyce
Case Studies
Case Studies

Przedstawione tutaj nagrania wideo i zdjęcia powstały przed epidemią COVID-19. Firma Caterpillar podejmuje rygorystyczne środki–w tym noszenie masek oraz dystans społeczny–aby nadal pracować w bezpiecznych warunkach.