Koparko-ładowarki

Są przeznaczone do użytku w typowych zastosowaniach koparko-ładowarek, takich jak tworzenie wykopów pod fundamenty i piwnice oraz kopanie rowów odwadniających, wykopów instalacyjnych, zasypywanie, a także porządkowanie zboczy i nasypów w przemyśle i operacjach związanych z kształtowaniem terenu.

Nowe modele

Cena podana to Sugerowana cena detaliczna producenta. Nie uwzględnia kosztów wysyłki i pakowania, kosztów transportu, podatków, kosztów montaż u dealera ani innych opłat. Dealerzy ustalają aktualne ceny, w tym także walutę faktury. Prezentowana Sugerowana cena detaliczna producenta dotyczy wybranego regionu.

Wybierz maksymalnie 3 modele do porównania
Model
IMG Alt tag
Product title
Model
IMG Alt tag
Product title
Model
IMG Alt tag
Product title