Do skał

Łyżki do skał zostały zaprojektowane do załadunku czołowego lub rampowego w górnictwie i kamieniołomach. Łyżki skalne z prostą krawędzią zapewniają większą siłę odspajania oraz większą odległość zrzutu. Łyżki skalne z ukośną krawędzią zapewniają lepszą penetrację materiału w wybranych zastosowaniach.

Nowe modele

Ten produkt może nie być dostępny w pobliżu. Pomoc można uzyskać u dealerów.

Wybierz maksymalnie 3 modele do porównania
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title