Läggningsproduktionskalkylatorapp

Funktioner

  • Baserad på den populära produktionskalkylatorn på cd-skiva
  • Metriska och amerikanska måttenheter
  • Spara specifikationer för varje jobb för senare hänvisningar
  • Skicka jobbsammanfattningar som e-post från din enhet

Läggningsproduktionskalkylatorn är ett verktyg för asfaltläggare för att planera läggningsjobb genom att hjälpa till att uppskatta lastbilsbehov, läggningshastigheter, kompaktering och andra faktorer. Kalkylatorn kan bidra till att optimera arbetsplatsen, reducera ineffektivitet och öka jämnheten.

Hämta appen

iTunes Store

Google Play

The Paving Production Calculator App
av

The Paving Production Calculator App

The Paving Production Calculator App

Förutsättningar

Kompatibel med iPhone, iPod touch och iPad. Kräver iOS 4.3 eller senare.