Power Systems

Under mer än 85 år har Caterpillar tillhandahållit ström till kunder som du över hela världen. Från Nordamerika till Kina, från Europa till Indien, i avlägsna regioner och extrema klimat tillgodoser Caterpillar de mest akuta behoven och uppfyller de strängaste normerna. Vi tillhandahåller ström till industrierna som är motorn i ekonomin: jordbruk, skogsbruk, gruvdrift, borrning, anläggning, service inom olja och gas, gaskompression och elproduktion. Vi driver båtar, lustjakter och fartyg som färdas till världens mest avlägsna platser. Vi ombesörjer eltillförseln till de datacenter som affärsverksamheter är beroende av och de sjukhus som samhällen förlitar sig på. Med system på allt från 5 till 16000 kW är Cat® Power Systems rustade för att göra mer än att bara leverera ström idag, de är även byggda för säkra morgondagens strömförsörjning.

Nya modeller