Gör en hållbar utveckling möjlig

About the Company
About the Company

OM FÖRETAGET

Caterpillar är världens ledande tillverkare av anläggnings- och gruvutrustning, diesel- och naturgasmotorer, turbiner för industribruk samt dieselelektriska lokomotiv. Vi är också en ledande leverantör av finansiella tjänster genom Caterpillar Financial Services.

Byggd för kundernas framgång

Vi arbetar med långsiktiga mål – för våra kunder och vår värld. Våra kunder finns så gott som överallt på jorden, och vi vet att vår framgång bygger direkt på att vi hjälper våra kunder att blir framgångsrika.

Byggd för att förbättra liv

Vi tar vårt ansvar att ge något tillbaka till samhällena i vilka vi arbetar och lever på största allvar. Caterpillar-stiftelsen, som grundades 1952, hjälper till att göra en hållbar framgång möjlig i hela världen genom att stödja miljömässig hållbarhet, tillgång till utbildning och uppfyllandet av grundläggande mänskliga behov.

Byggd för framtiden

Vi har en lång historia med nyskapande och användning av spjutspetsteknik för att tillhandahålla kundlösningar. Oavsett om vi undersöker nya sätt att flytta mer jord med mindre bränsle, utvecklar produkter som ger mindre utsläpp eller utforskar lösningar med självständiga fordon, är vår styrka att vi kombinerar återkoppling från våra kunder med idéer och åtgärder för att säkerställa våra kunders framgångar. Nu och i framtiden.

av
Caterpillar Foundation Transforming Lives

Finansiering och försäkring

En Cat våra Finansiering och försäkring representanter kan erbjuda den bästa lösningen för ditt företag.

Mer information

Find Your Dealer

Mer information