Hydrauliska grävmaskiner utan front

Hydrauliska grävmaskiner utan front

Minskad tillverkningstid. Minskad totalkostnad.

De hydrauliska grävmaskinerna utan front från Cat® ger dig mindre av det du inte behöver och mer av det som krävs för att arbeta mer och snabbare.  

Med de hydrauliska grävmaskinerna utan front från Cat får du nu ytterligare en möjlighet att bredda omfattningen av kundtillämpningar utöver det som du kan uppnå med fullständiga Cat-maskiner. Detta är bara ett exempel på hur vi kan hjälpa dig att öka kundvärdet samtidigt som du får ökade intäkter från försäljningen av specialmaskiner.

Om du är en leverantör av frontutrustning och är intresserad av Cats hydrauliska grävmaskiner utan front ska du kontakta oss på oemsolutions@cat.com för mer information.

Kontakta den lokala Cat-återförsäljaren om du vill beställa ändamålsenliga grävmaskinsbaserade specialmaskiner genom vårt globala nät av AEM-företag.  

Kontakta återförsäljaren

Hydrauliska grävmaskiner utan front
Hydrauliska grävmaskiner utan front