Bergskopa för krävande tillämpningar

Hemma i gruvor eller stenbrott, och skyddad för att klara slitaget och den oömma hanteringen vid lastning av sten.

Nya modeller

Den här produkten kanske inte finns tillgänglig i närheten av den här platsen. Kontakta din lokala återförsäljare för att få hjälp.

Välj upp till tre modeller att jämföra
Modell
cancel
IMG Alt tag
Product title
Modell
cancel
IMG Alt tag
Product title
Modell
cancel
IMG Alt tag
Product title