Berg

Bergskopor är designade för schakt- eller ytlastning i gruv- eller stenbrottstillämpningar. Bergskopan med rak kant ger större brytkraft och högre tipphöjd. Bergskopan med spadkant ger starkare inträngning i vissa tillämpningar.

*Price listed is Manufacturer's Suggested Retail Price, this price does not include shipping and handling, expedite charges, taxes, dealer installation costs or other dealer charges. Dealers set actual prices, including invoicing currency. The MSRP displayed is for the region selected.

Välj upp till tre modeller att jämföra
Modell
IMG Alt tag
Product title
Modell
IMG Alt tag
Product title
Modell
IMG Alt tag
Product title