Berg

Bergskopor är konstruerade för yt- eller schaktlastning i gruvor eller stenbrott. Bergskopan med rakt skärstål har högre brytkraft och högre tömningshöjd. Bergskopan med spadskärstål ger ökad inträngning vid speciella tillämpningar.

Nya modeller

Den här produkten kanske inte finns tillgänglig i närheten av den här platsen. Kontakta din lokala återförsäljare för att få hjälp.

Välj upp till tre modeller att jämföra
Modell
cancel
IMG Alt tag
Product title
Modell
cancel
IMG Alt tag
Product title
Modell
cancel
IMG Alt tag
Product title