Jordkompaktorer

De särskilt utformade Cat® jordkompaktorerna med fyrhjulsdrift maximerar jorddensiteten genom välthjulens tandutformning, effekten av maskinvikten och högre hastigheter för större inträngning.

*Price listed is Manufacturer's Suggested Retail Price, this price does not include shipping and handling, expedite charges, taxes, dealer installation costs or other dealer charges. Dealers set actual prices, including invoicing currency. The MSRP displayed is for the region selected.

Välj upp till tre modeller att jämföra
Modell
IMG Alt tag
Product title
Modell
IMG Alt tag
Product title
Modell
IMG Alt tag
Product title