Jordkompaktorer

De särskilt utformade Cat® jordkompaktorerna med fyrhjulsdrift maximerar jorddensiteten genom välthjulens tandutformning, effekten av maskinvikten och högre hastigheter för större inträngning.

Nya modeller

Den här produkten kanske inte finns tillgänglig i närheten av den här platsen. Kontakta din lokala återförsäljare för att få hjälp.

Välj upp till tre modeller att jämföra
Modell
cancel
IMG Alt tag
Product title
Modell
cancel
IMG Alt tag
Product title
Modell
cancel
IMG Alt tag
Product title