Stora bulldozers Stora bulldozers

Caterpillars stora schaktare över 310 hp är konstruerade för krävande arbeten. Du kan lita på den robusta konstruktionen även vid hårda arbetsförhållanden. Höjda drivhjul ger bättre produktivitet, enklare underhåll, minskad stilleståndstid med modulära komponenter och möjlighet att höja upp slutväxlar och tillhörande drivlinekomponenter över arbetsplatsen. Cat®:s bandschaktare håller materialet i rörelse med den tillförlitlighet och de låga driftskostnader som man kan förvänta sig av en Cat-traktor.

Stora schaktare
D11T stor schaktare
Built for it

När du väljer Cat® får du vad du betalar för – robust och tillförlitlig utrustning och långvariga relationer.

Läs mer
Finansiering och försäkring

Du kan lita på att Cat Financial ger dig den bästa finansieringslösningen för din verksamhet.

Mer Information
Cat®-teknik

Vi utvecklar och förfinar hela tiden avancerad teknik som gör din utrustning effektivare och mer produktiv.

Mer information
Kommunicera med experter

Lär av experterna och få råd av kollegor – kolla in våra bloggar och onlineforum.

Läs våra bloggar
Cat®-återförsäljarservice

Köp alla typer av Cat®-utrustning och få tillgång till stöd och engagemang från Cat-återförsäljaren.

Kontakta den lokala återförsäljaren
Support

Läs mer
Pressmeddelanden om maskiner och motorer

Get the latest information about Cat products and services.

Läs mer