Schaktvagnar med kolkorg

Cat® schaktvagnar med kolkorg har en konstruktion med en korg med stor volym, för att hjälpa kraftindustrin att förflytta löst kol med låg densitet inom kraftverksanläggningen.

*Price listed is Manufacturer's Suggested Retail Price, this price does not include shipping and handling, expedite charges, taxes, dealer installation costs or other dealer charges. Dealers set actual prices, including invoicing currency. The MSRP displayed is for the region selected.

Välj upp till tre modeller att jämföra
Modell
IMG Alt tag
Product title
Modell
IMG Alt tag
Product title
Modell
IMG Alt tag
Product title