Detect

På marknivå kan förarna i stora gruvindustrifordon ofta inte se om andra maskiner eller fordon är för nära för säker drift. Detect bidrar till att minska denna säkerhetsrisk och kan också konfigureras för att ge värdefull information om arbetsplatsförhållanden och annan utrustning i området. Under jord kan utrustningens kontinuerliga rörelse i en långväggig ort medföra risker för dem som arbetar i arbetsområdet.

Typ av utrustning (1 Artiklar)

Nya modeller

Den här produkten kanske inte finns tillgänglig i närheten av den här platsen. Kontakta din lokala återförsäljare för att få hjälp.

*Price listed is Manufacturer's Suggested Retail Price, this price does not include shipping and handling, expedite charges, taxes, dealer installation costs or other dealer charges. Dealers set actual prices, including invoicing currency. The MSRP displayed is for the region selected.
Välj upp till tre modeller att jämföra
Modell
cancel
IMG Alt tag
Product title
Modell
cancel
IMG Alt tag
Product title
Modell
cancel
IMG Alt tag
Product title