Fleet

Fleet är ett fullständigt integrerat övervaknings- och hanteringssystem för gruvor där teknik används för att förbättra produktiviteten och maximera råvaruvärdet. Interaktion med mobil fältutrustning i realtid gör att systemet kan förbättra maskinutnyttjandet, spåra materialtransporter och övervaka den dagliga produktionen i förhållande till arbetsplanen. Fleet är helt skalbart för att rymma en växande maskinpark eller behovet av ytterligare kapacitet och funktioner.

Nya modeller

Priset som anges är tillverkarens rekommenderade detaljhandelspris, detta pris inkluderar inte frakt och hantering, snabba avgifter, skatter, återförsäljarinstallationskostnader eller andra återförsäljaravgifter. Återförsäljare sätter faktiska priser, inklusive faktureringsvaluta. MSRP som visas är för den valda regionen.

Välj upp till tre modeller att jämföra
Modell
IMG Alt tag
Product title
Modell
IMG Alt tag
Product title
Modell
IMG Alt tag
Product title