Schaktningslösningar – FLYTTAD

Schaktningslösningar – FLYTTAD

Användningen av teknik fortsätter att ha en positiv inverkan på schaktningsarbeten runtom i världen. Caterpillar erbjuder en fullständig uppsättning teknikprodukter som tagits fram för både anläggningsarbeten och avfallshantering. Våra produkter kombinerar den senaste GPS-tekniken med sofistikerade elektroniska reglermoduler och databasverktyg för att hjälpa kunderna öka produktiviteten, sänka kostnaderna, förbättra noggrannheten och bevara våra naturresurser genom att öka bränsleeffektiviteten.

Caterpillar erbjuder följande teknikprodukter för att förbättra maskinarbeten:

  • AccuGradeTM-lasersystem för höjdkontroll
  • Datorstött schaktningssystem (CAES) för avfallshantering