Pomóż operatorom pracować bardziej efektywnie

Szkolenia w obsłudze sprzętu
Szkolenia w obsłudze sprzętu

Szkolenia Caterpillar® dla operatorów 

Rozwijaj kompetencje swojego zespołu i poprawiaj wyniki finansowe firmy dzięki szkoleniom Cat® dla operatorów ciężkiego sprzętu. Oferujemy spersonalizowane rozwiązania szkoleniowe dla przedsiębiorstw budowlanych, górniczych i zajmujących się eksploatacją kamieniołomów. Szczególnie polecamy je firmom chcących przeszkolić 3-6 pracowników w obsłudze maszyn Cat. 

Certyfikowani instruktorzy Caterpillar prowadzą zajęcia dla operatorów na miejscu u klientów oraz w naszych centrach demonstracyjnych i szkoleniowych. Na wypadek ograniczeń komunikacyjnych organizujemy wirtualne szkolenia operatorów, demonstracje, dostawy maszyn i premiery produktów. 

  • Wśród usług zwiększających wydajność pracy jest m.in. globalne szkolenie kierowników i analiza miejsc pracy adresowane do kadry kierowniczej. Ma ono przygotować do przeprowadzania całościowej oceny miejsca pracy z myślą o ewentualnych ulepszeniach.
  • Szkolenia na symulatorach Cat® to bezpieczny sposób przećwiczenia praktycznej obsługi sprzętu. Każdy symulator uczy posługiwania się ciężkim sprzętem przy użyciu tych samych elementów sterujących OEM i aplikacji maszynowych, jak w realnych miejscach pracy.

Po dodatkowe informacje należy się zwrócić do działu rozwiązań szkoleniowych dla sprzętu.

Skontaktuj się z nami