Usługi zwiększające wydajność pracy
Usługi zwiększające wydajność pracy

Usługi zwiększające wydajność pracy

Popraw wydajność pracy i obniż koszty eksploatacji ciężkiego sprzętu. Po dodatkowe informacje o globalnych usługach w zakresie szkolenia kierowników i analizy miejsc pracy należy się zwrócić do działu rozwiązań szkoleniowych dla sprzętu. 

Globalne szkolenia kierowników


To szkolenie adresowane do kadry kierowniczej ma przygotować do przeprowadzania całościowej oceny miejsca pracy z myślą o ewentualnych ulepszeniach. Sesje dotyczą zagadnień takich jak bezpieczeństwo w miejscu pracy, wydajność produkcji, prawidłowa eksploatacja sprzętu, utrzymanie zakładu, dobór maszyn do zastosowań oraz wzorcowe poziomy wydajności. W zajęciach uczestniczy od 6 do 16 osób z funkcji takich jak kierownicy utrzymania ruchu, planiści i inżynierowie. 

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał następujące umiejętności:

  • Analizowanie różnych aspektów funkcjonowania terenu wydobywczego, w tym budowy dróg i wyznaczania sprzętu do zadań
  • Identyfikowanie możliwości obniżenia kosztów i zwiększenia produkcji
  • Wykorzystanie posiadanej wiedzy kierownika produkcji do różnych działań wpływających na całościową wydajność pracy
 
 
z
Szkolenia kierowników

Dział analizy produkcji w miejscu pracy


Ocena produkcji i analiza miejsca pracy to usługa świadczona przez Caterpillar klientom, która ma usprawnić ich operacje oraz pomóc lepiej wykorzystać kupiony sprzęt. Na życzenie możemy wydelegować na miejsce pracy globalnych konsultantów ds. zastosowań, którzy lokalnie przeprowadzą ocenę.

Nasi specjaliści przeanalizują stosowane procesy, po czym wspólnie z zespołem klienta zarekomendują szczegółowe rozwiązania mające poprawić efektywność produkcji, obniżyć koszty i zwiększyć bezpieczeństwo.

Zazwyczaj analiza miejsca pracy wymaga dwudniowej wizyty lokalnej oraz kilku dodatkowych dni na sporządzenie raportu. Nasze zespoły koncentrują się na kilku zmiennych i analizach, w tym:

  • Wydajność pojazdów/floty
  • Systemy załadunku/transportowania
  • Funkcjonowanie sprzętu
  • Dobór/dopasowanie wielkości osprzętu załadowczego
  • Ważenie ładunku/wydajność operacji załadunku


z
Działanie wag samochodowych w miejscu pracy