Cat® Tätningsinformation och installation

Cat® Tätningsinformation och installation

När det gäller design och ingenjörsarbete – särskilt för de tätningar som skyddar viktiga komponenter i din utrustning – är information det viktigaste verktyget.

Om du vill prata om din tillämpning mer i detalj kan du skicka e-post till catseals@cat.com

 

Video:  Duo-Cone™  tätningar

 

Hämta:

Cats tätningar – introduktion

Designinformation

Tätningsgrupp – storleksalternativ

Materialval för tätningsringar

Materialval för tryckringar

Krav på smörjning

Ingående tester – bästa möjliga kvalitet

Installationsverktyg för dubbelkontätningar

Installation av dubbelkontätningar

Installation av HDDF-tätningar (Heavy Duty Dual Face)

Cats Tätningskatalog


Använd återförsäljarsökaren om du vill hitta en Cat-återförsäljare nära dig.


Kreditansökan