26/12/2020

Vi vet att arbetet har förändrats

Posted in

Resurser för covid-19/coronaviruset

Ditt resurscenter för COVID-19

Ni har alltid fått jobbet gjort. För personalen, samhället, era familjer och er verksamhet. Detta har inte förändrats. Men det har ert dagliga liv. Och även vårt.

Vårt engagemang för säkerhet, hälsa och välmående hos vår personal, våra återförsäljare, våra kunder och de samhällen de tjänar förblir dock oförändrat. Caterpillar och Cat®-återförsäljarna finns där för att hjälpa till och ge oavbruten åtkomst till de produkter och tjänster som våra kunder behöver för att få jobbet gjort på ett säkert sätt.

Läs Caterpillars officiella uttalande om våra försiktighetsåtgärder och hur vi anpassar verksamheten för våra anställdas säkerhet samtidigt som du får det stöd du behöver.

Framöver kommer vi att fortsätta bevaka situationen noga och agera skyndsamt. Kontrollera regelbundet de senaste nyheterna och resurserna. 

En viktig arbetare under covid-19/coronaviruspandemin
av
En viktig arbetare under covid-19/coronaviruspandemin

26/12/2020

Tack 

Posted in

Till alla som arbetar för att stötta sina samhällen, oavsett om det gäller att bibehålla viktig infrastruktur eller att ta en paus för andra människors säkerhet: vi ser er. Tack.

En viktig arbetare under covid-19/coronaviruspandemin

Vi finns här för att hjälpa till

Oavsett om din verksamhet har förändrats, ökat eller stängts ned helt vet vi att du fortfarande arbetar hårt för att ta hand om alla i din omgivning. Vi stöttar dig. Idag, imorgon och alltid.

Digitala och tjänster

Håll verksamheten igång och uppkopplad med onlineverktyg och utbildning.

Gör gott. Dela med er.

Även i svåra tider finns det ljuspunkter.  Människor överallt försöker bidra till sina samhällen, familjer och vänner.  Till och med främlingar. Heder åt de människor som gör goda gärningar och arbetar för att göra världen bättre.

 

Caterpillar Foundation
av
Caterpillar Foundation

Avsätter 8,5 miljoner USD till globala insatser för COVID-19-respons

Caterpillar Foundation är stolta över att kunna bidra till att stötta samhällen runtom i världen. Den 30 mars offentliggjordes en investering på 8,5 miljoner USD för den globala COVID-19-responsen.

Investeringen ska stötta ideella organisationer som arbetar med pandemin: tillhandahållande av resurser till sjukhus, sjukvårdspersonal och patienter, hantering av livsmedelsosäkerheter och möjliggörande av onlineutbildningar i naturvetenskap och programmering för ungdomar som påverkas av stängda skolor.

Samtidigt stöttar de lokalsamhällena genom att få Caterpillar-fabriker att donera till lokala välgörenhetsorganisationer i syfte att skapa största möjliga påverkan på de egna omgivningarna.

Läs mer