Grävaggregat

Används för normala tillämpningar, som att gräva olika typer av grunder och dräneringsdiken, för rördikning och återfyllning samt för att bibehålla sluttningar och vallar på byggarbetsplatser, industriområden och vid landskapsutformning.

Priset som anges är tillverkarens rekommenderade detaljhandelspris, detta pris inkluderar inte frakt och hantering, snabba avgifter, skatter, återförsäljarinstallationskostnader eller andra återförsäljaravgifter. Återförsäljare sätter faktiska priser, inklusive faktureringsvaluta. MSRP som visas är för den valda regionen.

Välj upp till tre modeller att jämföra
Modell
IMG Alt tag
Product title
Modell
IMG Alt tag
Product title
Modell
IMG Alt tag
Product title