Grävaggregat

Används för normala tillämpningar, som att gräva olika typer av grunder och dräneringsdiken, för rördikning och återfyllning samt för att bibehålla sluttningar och vallar på byggarbetsplatser, industriområden och vid landskapsutformning.

*Price listed is Manufacturer's Suggested Retail Price, this price does not include shipping and handling, expedite charges, taxes, dealer installation costs or other dealer charges. Dealers set actual prices, including invoicing currency. The MSRP displayed is for the region selected.

Välj upp till tre modeller att jämföra
Modell
IMG Alt tag
Product title
Modell
IMG Alt tag
Product title
Modell
IMG Alt tag
Product title