Gruvdriftsteknik – FLYTTAD

Gruvdriftsteknik – FLYTTAD

Caterpillar utvecklar ständigt nya tekniker som hjälper till att hålla arbetarna säkra och som hjälper dig få ut mer av din verksamhet, från kontoret till arbetsfronten. Caterpillar använder sig av ett tillvägagångssätt med en helhetssyn när det gäller gruvdriftstekniken, vilket hjälper din verksamhet att fungera bättre, hela vägen. Cats tekniska lösningar spänner från övervakning av maskinernas tillstånd och avancerad maskinparkshantering till det senaste inom maskinspårnings- och maskinstyrningssystem med hög precision.

För att få veta mer besöker du vår Avdelning för gruvdrift.

gruvdriftsteknik
Användningsområdet gruvdrift