Borrar MD6250

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bitunderdel
Upp till 32 655 kg (upp till 71 993 lb)
Upp till 32 655 kg (upp till 71 993 lb)
Hålets diameter
Upp till 152-250 mm (upp till 6-9,8 tum)
Upp till 152-250 mm (upp till 6-9,8 tum)
Motor
C27 ACERT™-vid 1 800 varv/min
C27 ACERT™-vid 1 800 varv/min

Översikt

CM20190906-a2610-93b7b

MD6250 roterande spränghålsborr

Fördelar

Cat-elektronik – Maskinens ryggrad

MD6250 styrs med beprövad Cat-elektronik och har en elektronisk konstruktion som liknar andra Cat-maskiners vilket underlättar för era servicetekniker. Eventuella driftavbrott eller felanvändning förebyggs med integrerade skyddsfunktioner och förreglingar på maskinen vilket håller förarna säkra och maskinen igång.

Felsökning görs snabbt och enkelt med Caterpillars Electronic Technician (Cat ET) MD6250-elektroniken utgör dessutom en gemensam plattform för integration av många framtida autonoma lösningar.

Teknologi och Automatisering

Teknologi och automatisering som ökar driftprestandan är grundläggande för MD6250. MD6250 kommer med drill assist-funktioner, halv- och helautonoma funktioner och levererar rapporter om maskinens skick.

Anpassad drivlina – ger systemeffektivitet 

MD6250 levererar prestanda förbättrad bränsleekonomi genom strategier för elektroniska reglage. Kompressorns variabla luftvolymsreglage gör så att borrare kan
anpassa luftutflödet till specifika tillämpningar och borrverktyg.

MD6250 har en optimerad drivlina med en kraftfull motor och klassens största kompressor som standard vilket ger snabba cykeltider. Konstruerade i samklang, båda klarar krävande borrningstillämpningar.

Produktspecifikation för MD6250

Bitunderdel Upp till 32 655 kg (upp till 71 993 lb) Upp till 32 655 kg (upp till 71 993 lb)
Hålets diameter Upp till 152-250 mm (upp till 6-9,8 tum) Upp till 152-250 mm (upp till 6-9,8 tum)
Motor C27 ACERT™-vid 1 800 varv/min C27 ACERT™-vid 1 800 varv/min
11,2 m (36,7 fot) mast – håldiameterintervall Upp till 152-250 mm (upp till 6-9,8 tum) Upp till 152-250 mm (upp till 6-9,8 tum)
11,2 m (36,7 fot) mast – håldjupsintervall – djup i enstaka rör 36.7 ft 11.2 m
11,2 m (36,7 fot) mast – håldjupsintervall – skarvrörsdjup Ned till 53,9 m (ned till 176,7 fot) Ned till 53,9 m (ned till 176,7 fot)
11,2 m (36,7 fot) mast – kapacitet för sänkning Upp till 20 411 kg (upp till 45 000 lb) Upp till 20 411 kg (upp till 45 000 lb)
11,2 m (36,7 fot) mast – lyftkapacitet Upp till 20 411 kg (upp till 45 000 lb) Upp till 20 411 kg (upp till 45 000 lb)
11,2 m (36,7 fot) mast – lyfthastighet 2.65 ft/s 0.81 m/s
11,2 m (36,7 fot) mast – borrkronebelastning – enstaka rör Upp till 22 321 kg (upp till 49 210 lb) Upp till 22 321 kg (upp till 49 210 lb)
13,6 m (44,6 fot) mast – håldiameterintervall Upp till 152-250 mm (upp till 6-9,8 tum) Upp till 152-250 mm (upp till 6-9,8 tum)
13,6 m (44,6 fot) mast – håldjupsintervall – djup i enstaka rör 44.6 ft 13.6 m
13,6 m (44,6 fot) mast – håldjupsintervall – skarvrörsdjup Ned till 37,9 m (ned till 124,6 fot) Ned till 37,9 m (ned till 124,6 fot)
13,6 m (44,6 fot) mast – kapacitet för sänkning Upp till 29 483 (upp till 65 000 lb) Upp till 29 483 (upp till 65 000 lb)
13,6 m (44,6 fot) mast – lyftkapacitet Upp till 22 113 kg (upp till 48 750 lb) Upp till 22 113 kg (upp till 48 750 lb)
13,6 m (44,6 fot) mast – lyfthastighet 2.16 ft/s 0.66 m/s
13,6 m (44,6 fot) mast – borrkronebelastning – enstaka rör Upp till 32 655 kg (upp till 71 993 lb) Upp till 32 655 kg (upp till 71 993 lb)
Motor – motsvarande U.S. EPA Tier 2 C27 ACERT™-vid 1 800 varv/min C27 ACERT™-vid 1 800 varv/min
Motsvarande emissionskrav enligt U.S. EPA Tier 2 Motsvarande U.S. EPA Tier 2 Motsvarande U.S. EPA Tier 2
Motor – U.S. EPA Tier 4 Final C27 ACERT vid 1 800 varv/min C27 ACERT vid 1 800 varv/min
Emissioner enligt US EPA Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final
Kompressor – roterande borrning 56,6 m³/min (2 000 ft³/min) vid 8,6 bar (125 psi) 56,6 m³/min (2 000 ft³/min) vid 8,6 bar (125 psi)
Kompressor – sänkborrning (1) 38,2 m³/min (1 350 ft³/min) vid 34,4 bar (500 psi) 38,2 m³/min (1 350 ft³/min) vid 34,4 bar (500 psi)
Kompressor – sänkborrning (2) 42,4 m³/min (1 500 ft³/min) vid 24,1 bar (350 psi) 42,4 m³/min (1 500 ft³/min) vid 24,1 bar (350 psi)
Vinkelborrning tillgänglig 30° (5° steg) 30° (5° steg)
Vinkelborrning Vertikal till 30° (5° steg) Vertikal till 30° (5° steg)
Motsvarande US EPA Tier 2 – Effektklassning (ISO 14396) 826 HP 616 kW
US EPA Tier 4 Final – Effektklassning (ISO 14396) 872 HP 643 kW
Komponenter (1) Dubbla startmotorer Dubbla startmotorer
Komponenter (2) Gemensamma luftintagsfilter med +500 timmars serviceintervall vid normala driftsvillkor Gemensamma luftintagsfilter med +500 timmars serviceintervall vid normala driftsvillkor
Komponenter (3) Eterstarthjälp (eterflaskor tillhandahålls lokalt) Eterstarthjälp (eterflaskor tillhandahålls lokalt)
Egenskaper Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·SSM) Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·SSM)
Sänkborrning Inkluderar smörjsystem för verktyg och hammarförvaring Inkluderar smörjsystem för verktyg och hammarförvaring
Sänkborrning – 1 350 cfm/500 psi 38,2 m³/min (1 350 ft³/min) vid 34,4 bar (500 psi) inklusive 113,5 l (30 gal) oljekanna för verktyg 38,2 m³/min (1 350 ft³/min) vid 34,4 bar (500 psi) inklusive 113,5 l (30 gal) oljekanna för verktyg
Sänkborrning – 1 500 cfm/350 psi 42,4 m³/min (1 500 ft³/min) vid 24,1 bar (350 psi) inklusive 113,5 l (30 gal) oljekanna för verktyg 42,4 m³/min (1 500 ft³/min) vid 24,1 bar (350 psi) inklusive 113,5 l (30 gal) oljekanna för verktyg
Roterande borrning Smörjsystem för verktyg (tillval) Smörjsystem för verktyg (tillval)
Roterande borrning – 2 000 cfm/125 psi 56,6 m³/min (2 000 ft³/min) vid 8,6 bar (125 psi) 56,6 m³/min (2 000 ft³/min) vid 8,6 bar (125 psi)
Alternativ Den elektriska kompressorns styrs och regleras via rensade luftledningar Den elektriska kompressorns styrs och regleras via rensade luftledningar
Obs! Med kompressorns variabla volymkontroll kan föraren begränsa luftutflödet vilket resulterar i minskad bränsleförbrukning. Både hög- och lågtryckskompressorer har den här funktionen. Med kompressorns variabla volymkontroll kan föraren begränsa luftutflödet vilket resulterar i minskad bränsleförbrukning. Både hög- och lågtryckskompressorer har den här funktionen.
Alternativ (1) Lågt tryck 8,6 bar (125 psi) för ASME/CRN/AU eller CE Lågt tryck 8,6 bar (125 psi) för ASME/CRN/AU eller CE
Alternativ (2) Högt tryck 24,1 eller 34,4 bar (350 eller 500 psi) för ASME/CRN/AU eller CE Högt tryck 24,1 eller 34,4 bar (350 eller 500 psi) för ASME/CRN/AU eller CE
Komponenter (1) Kylare med enkel åtkomst för rengöring Kylare med enkel åtkomst för rengöring
Komponenter (2) Separat motorkylmodul Separat motorkylmodul
Komponenter (3) Alla sektioner i kylarelementet är utbytbara Alla sektioner i kylarelementet är utbytbara
Komponenter (4) Automatisk kylarfläkt med reglage för variabelt varvtal Automatisk kylarfläkt med reglage för variabelt varvtal
Egenskaper Fungerar i en omgivningstemperatur på 52 °C (125 °F) Fungerar i en omgivningstemperatur på 52 °C (125 °F)
Klimatnivå 1, standardvätskor och smörjmedel (1) Klassad för ner till -1 °C (30 °F) Klassad för ner till -1 °C (30 °F)
Klimatnivå 1, standardvätskor och smörjmedel (2) Motstår hög värme på 52 °C (125 °F) Motstår hög värme på 52 °C (125 °F)
Klimatnivå 2, arktiska vätskor och smörjmedel Klassad för ner till -18 °C (-0.4 °F) Klassad för ner till -18 °C (-0.4 °F)
Klimatnivå 4, arktiska vätskor och smörjmedel (1) Klassad för ner till -40 °C (-40 °F) Klassad för ner till -40 °C (-40 °F)
Klimatnivå 4, arktiska vätskor och smörjmedel (2) Dieseldrivet uppvärmningssystem som värmer och cirkulerar motorkylvätska genom: motorblock, vattentanken under däck, batterienheternas värmeelement. Förberett för bränsletankar. Dieseldrivet uppvärmningssystem som värmer och cirkulerar motorkylvätska genom: motorblock, vattentanken under däck, batterienheternas värmeelement. Förberett för bränsletankar.
Klimatnivå 4, arktiska vätskor och smörjmedel (3) Komplett arktiskt smörjpaket som innehåller: motorolja, kompressorolja och hydraulolja. Komplett arktiskt smörjpaket som innehåller: motorolja, kompressorolja och hydraulolja.
Klimatnivå 4, arktiska vätskor och smörjmedel (4) Elektriskt uppvärmningspaket med brytarpanel som levererar kraft till: 120 V värmefilt för kompressortank, kompressorns styrdosa, elektrisk extrauppvärmning för kompressorns styrledningar, elektrisk extrauppvärmning för slangar från vattentanken till vattenpumpen, enheten för snabbfyllning av vatten och tanken. Elektriskt uppvärmningspaket med brytarpanel som levererar kraft till: 120 V värmefilt för kompressortank, kompressorns styrdosa, elektrisk extrauppvärmning för kompressorns styrledningar, elektrisk extrauppvärmning för slangar från vattentanken till vattenpumpen, enheten för snabbfyllning av vatten och tanken.
Klimatnivå 4, arktiska vätskor och smörjmedel (5) Landanslutningsuttaget med omkopplingsbar anslutning på 240–600 V (50 A) (dieselgeneratoraggregat och/eller kontakt tillhandahålls lokalt). I lådan ingår en 50 Hz batteriladdare som standard, om en 60 Hz laddare krävs kan den beställas som eftermarknadsprodukt, se P-n 540-4271 Landanslutningsuttaget med omkopplingsbar anslutning på 240–600 V (50 A) (dieselgeneratoraggregat och/eller kontakt tillhandahålls lokalt). I lådan ingår en 50 Hz batteriladdare som standard, om en 60 Hz laddare krävs kan den beställas som eftermarknadsprodukt, se P-n 540-4271
Klimatnivå 4, arktiska vätskor och smörjmedel (6) På brytarpanelen finns fem (5) extra brytare för lokalt tillhandahållna värmeelement om så behövs. På brytarpanelen finns fem (5) extra brytare för lokalt tillhandahållna värmeelement om så behövs.
Egenskaper (1) Domkrafterna, mastens vridpunkt och däcket är svetsade integrerat med huvudramen för maximal hållbarhet och lång livslängd Domkrafterna, mastens vridpunkt och däcket är svetsade integrerat med huvudramen för maximal hållbarhet och lång livslängd
Egenskaper (2) Halkskyddade ytor Halkskyddade ytor
Egenskaper (3) Bränsletankens volym 1416 l (374 gal) Bränsletankens volym 1416 l (374 gal)
Egenskaper (4) Bränslevolym för ytterligare 1 416 l (374 gal) Bränslevolym för ytterligare 1 416 l (374 gal)
Egenskaper (5) Tre (3) in-/urstigningspunkter på däckområden utöver huvudingången Tre (3) in-/urstigningspunkter på däckområden utöver huvudingången
Egenskaper (6) Gångbord runt hela hytten (med räcken och skyddskanter) för området runt hytten till borrdäck (tillval) Gångbord runt hela hytten (med räcken och skyddskanter) för området runt hytten till borrdäck (tillval)
Komponenter (1) Stationärt borrdäck för vertikal borrning och vinkelborrning Stationärt borrdäck för vertikal borrning och vinkelborrning
Komponenter (2) Fyra nivelleringsdomkrafter ger nivellering på en 7° plattform (valfri orientering) Fyra nivelleringsdomkrafter ger nivellering på en 7° plattform (valfri orientering)
Komponenter (3) Kraftiga bogseringskrokar (främre ände) Kraftiga bogseringskrokar (främre ände)
Komponenter (4) Fyra (4) lyftöglor, för användning med kablar eller kedjor Fyra (4) lyftöglor, för användning med kablar eller kedjor
Komponenter (5) Styrrullesystemet för rörlastning är monterat på borrdäcket för lastning av borrör Styrrullesystemet för rörlastning är monterat på borrdäcket för lastning av borrör
Komponenter (6) En stege till hyttens tak med skydd och säkerhetsräcken ger enkel åtkomst till luftkonditionering/trycksystem/värmeaggregat (tillval) En stege till hyttens tak med skydd och säkerhetsräcken ger enkel åtkomst till luftkonditionering/trycksystem/värmeaggregat (tillval)
Egenskaper (7) Plattform för montering av brandbekämpningsflaskor och/eller dieselgeneratoraggregat på borrfri ände (tillval) Plattform för montering av brandbekämpningsflaskor och/eller dieselgeneratoraggregat på borrfri ände (tillval)
Alternativ (1) Fasta stegar till hytten Fasta stegar till hytten
Alternativ (2) Överlappande hydrauliska trappor med gångbord runt hytten till borrdäcket (tillval). Inkluderar aktivering av domkrafts- och transportkörningsförregling när stegar är nere. Överlappande hydrauliska trappor med gångbord runt hytten till borrdäcket (tillval). Inkluderar aktivering av domkrafts- och transportkörningsförregling när stegar är nere.
Komponenter (1) Verktygslåda (tillval) Verktygslåda (tillval)
Komponenter (2) Hydraulisk siktlucka på borrdäck med strålkastare (tillval) Hydraulisk siktlucka på borrdäck med strålkastare (tillval)
Komponenter (3) Smörjning av borrörsgänga, aktiveras från hytten (tillval) Smörjning av borrörsgänga, aktiveras från hytten (tillval)
Komponenter (4) Förberedd för svängarmskran (tillval) Förberedd för svängarmskran (tillval)
Modell Cat® 336E EL grävmaskinstyp Cat® 336E EL grävmaskinstyp
Överrullar Tre (3) Tre (3)
Bandskydd och bandstyrskydd Nivå två Nivå två
Dragkraft 93745 lbf 417000 N
Bandplattor av trekamstyp (1) 600 mm (23,6 tum); för hårt berg, 0,88 bar (12.7 psi) marktryck 600 mm (23,6 tum); för hårt berg, 0,88 bar (12.7 psi) marktryck
Bandplattor av trekamstyp (2) 750 mm (29,5 tum); för mjukt berg, 1,10 bar (15.9 psi) marktryck 750 mm (29,5 tum); för mjukt berg, 1,10 bar (15.9 psi) marktryck
Nedre rullar Tolv (12) Tolv (12)
Körhastighet 1.5 mile/h 2.45 km/h
Komponenter (1) Två (2) primära pumpar – 145 cc (kolv, med proportionella elektroniska reglage) Två (2) primära pumpar – 145 cc (kolv, med proportionella elektroniska reglage)
Komponenter (2) En (1) pump för extra krets – 110 cc (kolv, lastavkänning) En (1) pump för extra krets – 110 cc (kolv, lastavkänning)
Komponenter (3) Två (2) fläktpumpar – 74 cc (kolv, med proportionella elektroniska reglage) Två (2) fläktpumpar – 74 cc (kolv, med proportionella elektroniska reglage)
Komponenter (4) Två (2) drivpumpar – 43,9 + 56,5 cc (dubbel växel, fast slagvolym) Två (2) drivpumpar – 43,9 + 56,5 cc (dubbel växel, fast slagvolym)
Komponenter (5) Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·S) Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·S)
Bredd, ej hyttsida 15.9 ft 4.845 m
Bredd, hyttsida 18.45 ft 5.624 m
Obs! Bredd- och längd-måtten inkluderar: överlappande stegar och åtkomst för kontroll runt om hytten. Bredd- och längd-måtten inkluderar: överlappande stegar och åtkomst för kontroll runt om hytten.
Mast, endast transportlängd 61.4 ft 18.72 m
Höjd – mast upp 61.13 ft 19.546 m
Korglängd 38.41 ft 11.708 m
Längd – mast ned 66.17 ft 20.18 m
Höjd – mast ned 16.84 ft 5.134 m
Komponenter (7) Rörtorkstätning Rörtorkstätning
Komponenter (8) Borrverktygssmörjare ingår i valet av sänkborrkompressor Borrverktygssmörjare ingår i valet av sänkborrkompressor
Komponenter (1) Tvådelade rulldäcksbussningar Tvådelade rulldäcksbussningar
Komponenter (2) Rörpositioneringsrullar Rörpositioneringsrullar
Komponenter (3) Borrnyckel Borrnyckel
Komponenter (4) Stötdämpare Stötdämpare
Komponenter (5) Övre dämpare Övre dämpare
Komponenter (6) Hammardämpare Hammardämpare
Komponenter (7) Borrverktygssmörjare (tillval) Borrverktygssmörjare (tillval)
Komponenter (8) Stötdämpare (tillval) Stötdämpare (tillval)
Komponenter (1) Rulldäcksbussning i ett stycke Rulldäcksbussning i ett stycke
Komponenter (2) Rörpositioneringsrullar Rörpositioneringsrullar
Komponenter (3) Borrnyckel Borrnyckel
Komponenter (4) Övre dämpare Övre dämpare
Komponenter (5) Bitunderdel Bitunderdel
Komponenter (6) Rörtorkstätning Rörtorkstätning
Bredd, ej hyttsida 15.9 ft 4.845 m
Bredd, hyttsida 18.45 ft 5.625 m
Obs! Bredd- och längd-måtten inkluderar: överlappande stegar och åtkomst för kontroll runt om hytten. Bredd- och längd-måtten inkluderar: överlappande stegar och åtkomst för kontroll runt om hytten.
Mast, endast transportlängd 53.5 ft 16.32 m
Höjd – mast upp 56.3 ft 17.146 m
Korglängd 38.41 ft 11.708 m
Längd – mast ned 58.3 ft 17.78 m
Höjd – mast ned 16.84 ft 5.134 m
Komponenter (13) Lyftöglor Lyftöglor
Komponenter (14) Vindruteskydd (tillval) Vindruteskydd (tillval)
Funktion (1) Plattform på borrfri ände för montering av brandbekämpningsflaskor och/eller dieselgeneratoraggregat (tillval) Plattform på borrfri ände för montering av brandbekämpningsflaskor och/eller dieselgeneratoraggregat (tillval)
Funktion (2) Frigångsvinkel på 15 grader underlättar lastning och urlastning på en trailer Frigångsvinkel på 15 grader underlättar lastning och urlastning på en trailer
Komponenter (1) Legerade kåpor på borrdäcket, för service när masten är horisontell Legerade kåpor på borrdäcket, för service när masten är horisontell
Komponenter (2) Sju (7) knappar för motoravstängning, vid var och en av in-/utgångarna, i hytten, i motorområdet, på borrdäcket Sju (7) knappar för motoravstängning, vid var och en av in-/utgångarna, i hytten, i motorområdet, på borrdäcket
Komponenter (3) Fler än fyrtio (40) villkorade säkerhetsförreglingar Fler än fyrtio (40) villkorade säkerhetsförreglingar
Komponenter (4) Gångjärnsupphängda fönsterskydd längs hela det främre borrfönstret Gångjärnsupphängda fönsterskydd längs hela det främre borrfönstret
Komponenter (5) Tre (3) in-/urstigningspunkter på däckområden utöver huvudingången Tre (3) in-/urstigningspunkter på däckområden utöver huvudingången
Komponenter (6) Självstängande grindar säkrar stegarnas platser Självstängande grindar säkrar stegarnas platser
Komponenter (7) Elektriskt signalhorn som aktiveras av tryckknapp i hytten Elektriskt signalhorn som aktiveras av tryckknapp i hytten
Komponenter (8) Automatiskt transportlarm Automatiskt transportlarm
Komponenter (9) Batterilåda monterad under plattformen med nyckellåst frånkoppling av batteri och startmotor och lättåtkomliga anslutningen för startkablar Batterilåda monterad under plattformen med nyckellåst frånkoppling av batteri och startmotor och lättåtkomliga anslutningen för startkablar
Komponenter (10) Kompressorns luftslangar sitter fast med säkerhetslinor Kompressorns luftslangar sitter fast med säkerhetslinor
Komponenter (11) Halkskyddade ytor Halkskyddade ytor
Komponenter (12) Bogseringskrokar på borrfria änden Bogseringskrokar på borrfria änden
Rör för standardkarusell: 6,1 m (20 fot) rör för 13,6 m (44,6 fot) mast – kan hålla fyra (4) – 127 mm (5,0 tum)
– 140 mm (5,5 tum)
– 152 mm (6,0 tum)
– 165 mm (6,5 tum)
– 178 mm (7,0 tum)
– 194 mm (7,625 tum)
– 127 mm (5,0 tum)
– 140 mm (5,5 tum)
– 152 mm (6,0 tum)
– 165 mm (6,5 tum)
– 178 mm (7,0 tum)
– 194 mm (7,625 tum)
Rör för standardkarusell: 10,6 m (35 fot) rör för 11,2 m (36,7 fot) mast – kan hålla fyra (4) – 127 mm (5,0 tum)
– 140 mm (5,5 tum)
– 152 mm (6,0 tum)
– 165 mm (6,5 tum)
– 178 mm (7,0 tum)
– 194 mm (7,625 tum)
– 127 mm (5,0 tum)
– 140 mm (5,5 tum)
– 152 mm (6,0 tum)
– 165 mm (6,5 tum)
– 178 mm (7,0 tum)
– 194 mm (7,625 tum)
Rör för karusell med dubbla funktioner: 11,2 m (36,7 fot) mast: kan hålla två (2) 10,6 m (35 fot) rör och två (2) 7,62 m (25 fot) rör och adaptrar för anslutning till sänkborrhammare och rullborrkrona (sänkborrhammare och rullborrkrona ingår inte) Rörkarusell med dubbla funktioner, tar 140 mm (5,5 tum) eller 168 mm (6,625 tum) rör. Kontakta fabriken för övriga rördiametrar Rörkarusell med dubbla funktioner, tar 140 mm (5,5 tum) eller 168 mm (6,625 tum) rör. Kontakta fabriken för övriga rördiametrar
Vatteninsprutning och torrdammuppsamlare (2) Självrengörande filter, dammutkast med ejektor Självrengörande filter, dammutkast med ejektor
Vatteninsprutning och torrdammuppsamlare (1) 127 m³/min (4 500 ft³/min) dammuppsamlare; inkluderar standardvatteninsprutning 127 m³/min (4 500 ft³/min) dammuppsamlare; inkluderar standardvatteninsprutning
Vatteninsprutning – tank monterad under främre ram 336 gal (US) 1271 l
Vatteninsprutning med hög volym – maximal – tankens totala kapacitet 736 gal (US) 2786 l
Tank under däck – kapacitet – isolerad för extremt kallt väder 336 gal (US) 1271 l
Tank ovanför däck – kapacitet 400 gal (US) 1514 l
Vatteninsprutning och dammuppsamlare (1) 127 m³/min (4 500 ft³/min) dammuppsamlare; inkluderar standardvatteninsprutning 127 m³/min (4 500 ft³/min) dammuppsamlare; inkluderar standardvatteninsprutning
Vatteninsprutning och dammuppsamlare (2) Dammuppsamlarlåda med åtkomst från marknivå Dammuppsamlarlåda med åtkomst från marknivå
Alternativ (1) Vattenflödesmätare, volymreglage, tankfyllnadsindikator Vattenflödesmätare, volymreglage, tankfyllnadsindikator
Alternativ (2) Statiska dammgardiner, fyra sidor – inkapslade och slutna Statiska dammgardiner, fyra sidor – inkapslade och slutna
Alternativ (3) Dammgardin, hydrauliska lyftare höjer främre och bakre dammgardiner (tillval) (rekommenderas med dammuppsamlare) Dammgardin, hydrauliska lyftare höjer främre och bakre dammgardiner (tillval) (rekommenderas med dammuppsamlare)
Alternativ (4) Tram off-spray som väter marken runt splitterhögen (tillval) Tram off-spray som väter marken runt splitterhögen (tillval)
Egenskaper (1) Rörkarusell, standard:
– 11,2 m (36,7 fot) mast: kan hålla fyra (4) 10,6 m (35 fot) rör
– 13,6 m (44,6 fot) mast: kan hålla fyra (4) 6,1 m (20 fot) rör
Rörkarusell, standard:
– 11,2 m (36,7 fot) mast: kan hålla fyra (4) 10,6 m (35 fot) rör
– 13,6 m (44,6 fot) mast: kan hålla fyra (4) 6,1 m (20 fot) rör
Egenskaper (2) Rörkarusell, med dubbla funktioner:
– 11,2 m (36,7 fot) mast: kan hålla två (2) 10,6 m (35 fot) rör och två (2) 7,62 m (25 fot) rör och adaptrar för anslutning till sänkborrhammare och rullborrkrona (sänkborrhammare och rullborrkrona ingår inte)
– Godtar rör som är 140 mm (5,5 tum) och 168 mm (6,625 tum) – Kontakta fabriken för övriga rördiametrar
Rörkarusell, med dubbla funktioner:
– 11,2 m (36,7 fot) mast: kan hålla två (2) 10,6 m (35 fot) rör och två (2) 7,62 m (25 fot) rör och adaptrar för anslutning till sänkborrhammare och rullborrkrona (sänkborrhammare och rullborrkrona ingår inte)
– Godtar rör som är 140 mm (5,5 tum) och 168 mm (6,625 tum) – Kontakta fabriken för övriga rördiametrar
Egenskaper (3) Vertikalt eller vinkelborrning 0-30 °C, i steg om 5° Vertikalt eller vinkelborrning 0-30 °C, i steg om 5°
Egenskaper (4) Hydrauliskt aktiverad, självindexerande rörkarusell tar olika rördiametrar, från 127 mm (5 tum) till 194 mm (7,625 tum) Hydrauliskt aktiverad, självindexerande rörkarusell tar olika rördiametrar, från 127 mm (5 tum) till 194 mm (7,625 tum)
Egenskaper (5) Borrstängerna är konfigurerade för byte av borrkronor (ovanför däck) Borrstängerna är konfigurerade för byte av borrkronor (ovanför däck)
Egenskaper (6) Sänknings-/lyftsystem med en enda cylinder Sänknings-/lyftsystem med en enda cylinder
Egenskaper (7) Automatisk spänning av sänknings- och lyftkablarna Automatisk spänning av sänknings- och lyftkablarna
Egenskaper (8) Skjutbar borrnyckelsenhet Skjutbar borrnyckelsenhet
Egenskaper (9) Konfigurerad med rulldäcksbussning Konfigurerad med rulldäcksbussning
Egenskaper (10) Överliggande vinsch med kabel, krok och fjärrkontroll; drivning med variabel hastighet med ≥ 1 818 kg (4 000 lb) kapacitet, längd som når 6,1 m (20 fot) förbi borrdäcket (tillval) Överliggande vinsch med kabel, krok och fjärrkontroll; drivning med variabel hastighet med ≥ 1 818 kg (4 000 lb) kapacitet, längd som når 6,1 m (20 fot) förbi borrdäcket (tillval)
Egenskaper (11) Oljekanna för verktyg, 113,5 l (30 gal) oljeinsprutningssystem (tillval för konfigurationer med lågtryckskompressorer) Oljekanna för verktyg, 113,5 l (30 gal) oljeinsprutningssystem (tillval för konfigurationer med lågtryckskompressorer)
Egenskaper (12) Hydrauliskt manövrerad nyckel med variabelt grepp för storlekarna 114 mm till 152 mm (4,5 tum till 6,0 tum) eller 152 mm till 216 mm (6,0 tum till 8,5 tum) Hydrauliskt manövrerad nyckel med variabelt grepp för storlekarna 114 mm till 152 mm (4,5 tum till 6,0 tum) eller 152 mm till 216 mm (6,0 tum till 8,5 tum)
Egenskaper (13) Övervakningskamerasystemet på masten används för att visa rörkarusell/övre drivning vid stapling av rör Övervakningskamerasystemet på masten används för att visa rörkarusell/övre drivning vid stapling av rör
Egenskaper (14) Rörpositionerare för vinkelborrning eller skarvrörshantering, manövreras från hytten, med säkerhetsförreglingar Rörpositionerare för vinkelborrning eller skarvrörshantering, manövreras från hytten, med säkerhetsförreglingar
Egenskaper (15) Rotationsväxellåda med en enda motor, upp till 160 varv/min, upp till 11 600 Nm (8 555 lbf-ft) vridmoment Rotationsväxellåda med en enda motor, upp till 160 varv/min, upp till 11 600 Nm (8 555 lbf-ft) vridmoment
Tillbehör (1) 11,2 m (36,7 fot) eller 13,6 m (44,6 fot), manuell rörfångare – en (1) vajerrörfångare, manuell korg för borrkronor 11,2 m (36,7 fot) eller 13,6 m (44,6 fot), manuell rörfångare – en (1) vajerrörfångare, manuell korg för borrkronor
Tillbehör (2) 11,2 m (36,7 fot) mast, en (1) hydrauliskt aktiverad rörfångare, hydrauliskt manövrerad korg för borrkronor 11,2 m (36,7 fot) mast, en (1) hydrauliskt aktiverad rörfångare, hydrauliskt manövrerad korg för borrkronor
Tillbehör (3) 13,6 m (44,6 fot) mast – en (1) hydrauliskt aktiverad rörfångare och en (1) vajerrörfångare, hydrauliskt manövrerad korg för borrkronor 13,6 m (44,6 fot) mast – en (1) hydrauliskt aktiverad rörfångare och en (1) vajerrörfångare, hydrauliskt manövrerad korg för borrkronor
Angiven kapacitet 4000 lb 1814 kg
Kabeldiameter 0.5 in 13 mm
Räckvidd – förbi borrdäcket 20 ft 6.1 m
Komponenter Drivning med variabel hastighet Drivning med variabel hastighet
Vridmoment – enkel motor 8629 lb/ft 11700 N·m
Rotationshastighet 0 - 160 varv/min 0 - 160 varv/min
Komponenter (1) Spindel – 140 mm (5,5 tum) API normal gänga med krage med spline Spindel – 140 mm (5,5 tum) API normal gänga med krage med spline
Komponenter (2) Roterande vridmomentreglage Roterande vridmomentreglage
Komponenter (3) Rörelseförreglingar för virtuellt roterande huvud Rörelseförreglingar för virtuellt roterande huvud
Hyttkonstruktion – Rymlig FOPS-hytt med 3 m2 (32,3 ft2) golvyta och en integrerad förarplats
– Hyttens gummifästen absorberar mekanisk vibration och begränsar ljudet utifrån
– Förarplatsen har ett ergonomiskt säte, joystickreglage med full instrumentering, dubbla 254 mm (10 tum) färgdisplayer, HD-pekskärm och 12 V eluttag
– Extra display för cc-kameror, i färg och högupplösning på 254 mm (10 tum)
– Strömriktare 24 V till 12 V
– Förberedd för kommunikationsradio och vanlig stereo
– Tillträdessystem till hyttak med stege, korg och skenor (tillval)
– Två utsvängbara luckor och Cat-nyckellås
– Tidskriftshållare
– Rymlig FOPS-hytt med 3 m2 (32,3 ft2) golvyta och en integrerad förarplats
– Hyttens gummifästen absorberar mekanisk vibration och begränsar ljudet utifrån
– Förarplatsen har ett ergonomiskt säte, joystickreglage med full instrumentering, dubbla 254 mm (10 tum) färgdisplayer, HD-pekskärm och 12 V eluttag
– Extra display för cc-kameror, i färg och högupplösning på 254 mm (10 tum)
– Strömriktare 24 V till 12 V
– Förberedd för kommunikationsradio och vanlig stereo
– Tillträdessystem till hyttak med stege, korg och skenor (tillval)
– Två utsvängbara luckor och Cat-nyckellås
– Tidskriftshållare
Hyttpaket – I standardkonfigurationen ingår ett tygklätt säte, en ruta och torkare för borrfönstret
– I premiumkonfigurationen ingår ytterligare förvaring, ett läderklätt säte med värme och ventilation, kraftig fjädring, dubbelruta, ett avtagbart skydd för vindrutan, fotstöd och torkare för borrfönstret, fram- och bakrutan
– I standardkonfigurationen ingår ett tygklätt säte, en ruta och torkare för borrfönstret
– I premiumkonfigurationen ingår ytterligare förvaring, ett läderklätt säte med värme och ventilation, kraftig fjädring, dubbelruta, ett avtagbart skydd för vindrutan, fotstöd och torkare för borrfönstret, fram- och bakrutan
Säten – Förarstolen kan vridas, låsas, fällas, har ett tvåpunkts 76 mm (3 tum) brett säkerhetsbälte, är lutningsbar (5° justering), har svankstöd, sätesjustering framåt/bakåt 80 mm (3,1 tum)
– Hopfällbart instruktionssäte med säkerhetsbälte (tillval)
– Förarstolen kan vridas, låsas, fällas, har ett tvåpunkts 76 mm (3 tum) brett säkerhetsbälte, är lutningsbar (5° justering), har svankstöd, sätesjustering framåt/bakåt 80 mm (3,1 tum)
– Hopfällbart instruktionssäte med säkerhetsbälte (tillval)
Fönster – Stora fönster fram, bak och på hyttens högra sida, borrfönster i fullängd med skydd
– Vindrutetorkare med gemensam spolartank
– Solskydd för fönster (tillval)
– Manometertryckmätare (tillval)
– Stora fönster fram, bak och på hyttens högra sida, borrfönster i fullängd med skydd
– Vindrutetorkare med gemensam spolartank
– Solskydd för fönster (tillval)
– Manometertryckmätare (tillval)
Belysning – Innerbelysning med lysdioder och kartlampa vid förarplatsen, bakgrundsbelysta joystickar och manöverpaneler
– Flodljus för borrområdet
– Strålkastare för området runt kraftpaketet: borrdäck, mastkarusell, stege och gångbord
– Standardbelysningen ger 1 300 lumen flodljus mot borrområdet, strålkastarna runt om ger 1 950 lumen
– Paketet med premiumbelysning ger 4 200 lumen flodljus mot borrområdet, mastpositionsljus, hyttmonterat blinkande ljus, frontmonterat varningsljus för transportkörning
– Innerbelysning med lysdioder och kartlampa vid förarplatsen, bakgrundsbelysta joystickar och manöverpaneler
– Flodljus för borrområdet
– Strålkastare för området runt kraftpaketet: borrdäck, mastkarusell, stege och gångbord
– Standardbelysningen ger 1 300 lumen flodljus mot borrområdet, strålkastarna runt om ger 1 950 lumen
– Paketet med premiumbelysning ger 4 200 lumen flodljus mot borrområdet, mastpositionsljus, hyttmonterat blinkande ljus, frontmonterat varningsljus för transportkörning
KLIMATANLÄGGNING – Golvvärmeventilation
– Takmonterad luftkonditionering/uppvärmning/trycksatt enhet
– Filteråtkomst från däck, 500 serviceintervall
– Klimatanläggningsventiler för imborttagning på huvudfönstret
– Golvvärmeventilation
– Takmonterad luftkonditionering/uppvärmning/trycksatt enhet
– Filteråtkomst från däck, 500 serviceintervall
– Klimatanläggningsventiler för imborttagning på huvudfönstret
Kameror – Tre (3) CC-kameror (fram och på vänster sida) som ger 360°-vy från förarsätet; kamera på masten för att visa rörkarusell/övre drivning – Tre (3) CC-kameror (fram och på vänster sida) som ger 360°-vy från förarsätet; kamera på masten för att visa rörkarusell/övre drivning
Komponenter (1) Alla elektriska reglage för borrning, körning, nivellering samt extrafunktioner Alla elektriska reglage för borrning, körning, nivellering samt extrafunktioner
Komponenter (2) Roterande vridmomentreglage Roterande vridmomentreglage
Komponenter (3) Rörelsestopp för virtuell roterande huvud Rörelsestopp för virtuell roterande huvud
Komponenter (4) Indikator för rörpositionering till-/frånkopplad, med förregling Indikator för rörpositionering till-/frånkopplad, med förregling
Komponenter (5) Borrdjup, meter Borrdjup, meter
Komponenter (6) Borrprestanda och displaysystem Borrprestanda och displaysystem
Komponenter (7) Fördröjd motoravstängning Fördröjd motoravstängning
Komponenter (8) Filterindikatorer för hydraulik, bränsle, kompressor och motor Filterindikatorer för hydraulik, bränsle, kompressor och motor
Komponenter (9) Tryckgivare för domkrafter på skärm Tryckgivare för domkrafter på skärm
Komponenter (10) Dataloggning av maskinens skick med varningar och felkodslistor som kan exporteras Dataloggning av maskinens skick med varningar och felkodslistor som kan exporteras
Komponenter (11) Dammskyddskontroll Dammskyddskontroll
Komponenter (12) Mastlåsindikator Mastlåsindikator
Komponenter (13) ECM, proportionellt styrsystem för fläkthastighet ECM, proportionellt styrsystem för fläkthastighet
Komponenter (14) Transportkörningsförregling och maskinstabilitetsgränser Transportkörningsförregling och maskinstabilitetsgränser
Komponenter (15) Transportkörningsförregling, rör i hålet Transportkörningsförregling, rör i hålet
Komponenter (16) Transportkörningsförregling, mast upp och låst eller nedåt och parkerad Transportkörningsförregling, mast upp och låst eller nedåt och parkerad
Komponenter (17) Transportkörningsförregling, domkraft indragen Transportkörningsförregling, domkraft indragen
Komponenter (18) Transportkörningsförregling, vinsch parkerad Transportkörningsförregling, vinsch parkerad
Komponenter (19) Reglage för hyttmiljö (AC, filter, värme, fläkthastighet) Reglage för hyttmiljö (AC, filter, värme, fläkthastighet)
Komponenter (20) Försedd med färdigt kablage för terräng och automatisk drift Försedd med färdigt kablage för terräng och automatisk drift
Komponenter (21) Automatiska funktioner för Drill Assist:
– Autonivå, automatisk indragning av domkraft
– Automatisk höjning och låsning av masten, automatisk upplåsning av masten och parkering
Automatiska funktioner för Drill Assist:
– Autonivå, automatisk indragning av domkraft
– Automatisk höjning och låsning av masten, automatisk upplåsning av masten och parkering
Komponenter (1) Automatiska funktioner för Drill Assist:
– Automatisk borrning med enstaka rör (tillval)
Automatiska funktioner för Drill Assist:
– Automatisk borrning med enstaka rör (tillval)
Typ (1) Förberedd för Cat Terrain Förberedd för Cat Terrain
Typ (2) Förberedd för oberoende Förberedd för oberoende
Komponenter (1) Indikatorer för borrprestanda: matning och rotationsmomentstryck, huvudvarvtal, lufttryck för borrkrona, måldjup och borrdjup, rörmätare, flödeshastighet för vatteninsprutning, framsteg per rotation, genomträngning Indikatorer för borrprestanda: matning och rotationsmomentstryck, huvudvarvtal, lufttryck för borrkrona, måldjup och borrdjup, rörmätare, flödeshastighet för vatteninsprutning, framsteg per rotation, genomträngning
Komponenter (2) Drill Assist (autonivå, automatiska indragsdomkrafter, automatisk höjning och sänkning av masten, automatisk borrning med enstaka rör) Drill Assist (autonivå, automatiska indragsdomkrafter, automatisk höjning och sänkning av masten, automatisk borrning med enstaka rör)
Komponenter (3) Product Link Elite Product Link Elite
Komponenter (4) Kablage för gränssnitt från tredje part Kablage för gränssnitt från tredje part
Paket (1) Grundläggande – Manuell centralsmörjning för alla vridpunkter, gravitationsfyllning av bränsle och vatten Grundläggande – Manuell centralsmörjning för alla vridpunkter, gravitationsfyllning av bränsle och vatten
Paket (2) Standard – snabbpåfyllning av bränsle och vatten, automatiskt smörjsystem (tillval) Standard – snabbpåfyllning av bränsle och vatten, automatiskt smörjsystem (tillval)
Paket (3) Servicecenter för tömning och påfyllning av smörjmedel, automatiskt smörjsystem, snabbpåfyllning av bränsle och vatten, utblåsningsslang (tillval) Servicecenter för tömning och påfyllning av smörjmedel, automatiskt smörjsystem, snabbpåfyllning av bränsle och vatten, utblåsningsslang (tillval)
Arbetsviktintervall 56 468 kg till 64 154 kg (124 490 lb till 141 436 lb) 56 468 kg till 64 154 kg (124 490 lb till 141 436 lb)

Jämför MD6250 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring

Se aktuella erbjudanden för  MD6250

Visa fler erbjudanden