< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Mått

Enheter:
Skopans nyttolast 50.0 short tons 45.0 ton Less
Skopans kapacitet 19,1–38,2 m3 (25–50 yd3) 19,1–38,2 m3 (25–50 yd3) Less
Anmärkning Beroende på användningsområde och materialets densitet. Beroende på användningsområde och materialets densitet. Less

Vikter

Arbetsvikt med skopa och standardlänkar 1748837.0 lb 793259.0 kg Less
Ballast (tillhandahålls av kunden) 352000.0 lb 159665.0 kg Less
Anmärkning Dessa vikter kommer att variera något beroende på skopa och tillvalsutrustning. Dessa vikter kommer att variera något beroende på skopa och tillvalsutrustning. Less
Anmärkning Alla specifikationer baseras på en skopa på 19 m3 (25 yd3) och standardlarvband på 182,9 cm (72 tum). Alla specifikationer baseras på en skopa på 19 m3 (25 yd3) och standardlarvband på 182,9 cm (72 tum). Less

Huvudstrukturer

Överdelens totalbredd (inklusive standardgångbord) 41.33 fot 12.6 m Less
Larvmått – total bredd 182,9 cm (72 tum) larvband, standard 28.22 fot 8.6 m Less
Marklagertryck – total effektiv lageryta 315.6 ft2 29.3 m2 Less
Marklagertryck – larvband på 182,9 cm (72 tum) 39.0 psi 269.0 kPa Less
Marklagertryck Marklagertryck beror på många faktorer. Marklagertryck beror på många faktorer. Less
Planetväxelframdrivning Dubbel-motor oberoende drivning. Dubbel-motor oberoende drivning. Less
Svängmekanism Växellådor med parallella axlar, som drivs av en vertikalt monterad motor, är placerade på vardera sidan om den roterande ramen. Växellådor med parallella axlar, som drivs av en vertikalt monterad motor, är placerade på vardera sidan om den roterande ramen. Less
Lyft En motor kopplad till två reduktionsdrev driver en lyfttrumma på 137 cm (54 tum). En motor kopplad till två reduktionsdrev driver en lyfttrumma på 137 cm (54 tum). Less

Optimala grävdiagram*

Tipphöjd – med utrymme för att kunna öppna skopluckan 27.56 fot 8.4 m Less
Skärhöjd (maximal) 45.0 fot 13.7 m Less
Fräsradie (maximal) 67.59 fot 20.6 m Less
Radie för jämnt golv 48.88 fot 14.9 m Less
Roterande ramens bakre svängradie 25.59 fot 7.8 m Less
Anmärkning Optimala grävdiagram baserat på lastning en Cat® 785D-truck. Optimala grävdiagram baserat på lastning en Cat® 785D-truck. Less
Anmärkning *Alla specifikationer baseras på en skopa på 19 m3 (25 yd3) och standardlarvband på 182,9 cm (72 tum). *Alla specifikationer baseras på en skopa på 19 m3 (25 yd3) och standardlarvband på 182,9 cm (72 tum). Less

Smörjsystem

Typ Automatiskt en-ledningssystem för smörjmedel och fett till utsatta kugghjul. Automatiskt en-ledningssystem för smörjmedel och fett till utsatta kugghjul. Less
Komponenter 6 pumpar (4 för smörjmedel till utsatta kugghjul och 2 för fett) är placerade i ett isolerat, smörjrum med dubbla väggar. 6 pumpar (4 för smörjmedel till utsatta kugghjul och 2 för fett) är placerade i ett isolerat, smörjrum med dubbla väggar. Less
Komponenter Extern snabbpåfyllning från lägre nivå. Extern snabbpåfyllning från lägre nivå. Less

Elsystem

Drivning IGBT-Acutrol drivsystem. IGBT-Acutrol drivsystem. Less
Effektbehov – spänning 3-fas 50/60 Hz, 7 200 V 3-fas 50/60 Hz, 7 200 V Less
Effektbehov – 50 Hz 6 000 V, 6 600 V, 7 200 V 6 000 V, 6 600 V, 7 200 V Less
Effektbehov – 60 Hz 4 160V, 7 200 V 4 160V, 7 200 V Less
Effektbehov – genomsnittlig efterfrågan 538–753 kW (721–1 010 hp) 538–753 kW (721–1 010 hp) Less
Effektbehov – högsta effekt 2886.0 hp 2152.0 kW Less
Anmärkning Andra spänningar finns tillgängliga för att passa kundens krav. Andra spänningar finns tillgängliga för att passa kundens krav. Less

Främre ände

Komponenter Smidd skopsticka i ett stycke och brett ställda bomskivor utrustad med lyftlinor och skoplås som stabiliserar skopstickan. Smidd skopsticka i ett stycke och brett ställda bomskivor utrustad med lyftlinor och skoplås som stabiliserar skopstickan. Less
Standard lindata: lyft – nr. 2 2 Less
Standard lindata: lyft – diameter 2.375 tum 60.0 mm Less
Standard lindata: fyllning – nr. 1 1 Less
Standard lindata: fyllning – diameter 2.25 tum 57.0 mm Less
Standard lindata: indragning – nr. 1 1 Less
Standard lindata: indragning – diameter 2.25 tum 57.0 mm Less
Standard lindata: bomfjädring – nr. 4 4 Less
Standard lindata: bomfjädring – diameter 2.75 tum 70.0 mm Less
Standard lindata: skopbana – nr. 1 1 Less
Standard lindata: skopbana – diameter 0.625 tum 16.0 mm Less
Anmärkning Linor för höga stötbelastningar finns som tillval Linor för höga stötbelastningar finns som tillval Less
Fyllning Kabelfyllning med fyllningsmaskineriet placerat framtill vid mitten av den roterande ramen, som består av motor, broms, trumma och drev. Plastbelagd lina och indragningslinor används för att manövrera skopstickan framåt och bakåt. Kabelfyllning med fyllningsmaskineriet placerat framtill vid mitten av den roterande ramen, som består av motor, broms, trumma och drev. Plastbelagd lina och indragningslinor används för att manövrera skopstickan framåt och bakåt. Less