Cat Fleet for Underground

Fleet Cat Fleet for Underground

Begär en offert Hitta återförsäljare

Översikt

FÅ VIKTIG INFORMATION – I REALTID

Cat® MineStar™ Fleet for underground ger information i realtid om cykeltider, nyttolast och andra nyckelparametrar. Registrerar och spårar data automatiskt uppför och nedför värdekedjan, vilket ger information som gör det lättare att identifiera vad som fungerar bra och att åtgärda det som inte fungerar bra. Tack vare vår egenutvecklade och exakta positioneringsteknik för arbete under jord kan gruvbolag följa personal och tillgångar med en meters precision. Detta ger även åtkomst till viktig cykelinformation, så att man bättre kan förstå maskinanvändningen och den övergripande drifteffektiviteten. Dubbelriktad uppgiftshantering i realtid ger viktiga data som har en positiv inverkan på produktiviteten och gör det lättare att optimera hela gruvverksamheten.

Fördelar

Spårningsfunktion av GPS-typ

Med egenutvecklad positioneringsteknik som möjliggör underjordsspårning med en ny nivå av precision.

Rätt utvinning, vid rätt tidpunkt, varje gång

Tack vare realtidsinformation om produktiviteten som möjliggör direkta ändringar av utformning och maskinplacering.

Ökar utnyttjandegraden och optimerar effektiviteten

Med åtkomst till viktig cykelinformation för att bättre förstå maskinanvändningen och den övergripande effektiviteten.

Jämför Cat Fleet for Underground med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Fleet for Underground

Fleet for Underground

Se aktuella erbjudanden för  Cat Fleet for Underground

Visa fler erbjudanden