Förare i hytt
Förare i hytt

Instruktörsledd förarutbildning

Ägare av tung utrustning från Cat® förstår att det helt klart lönar sig att utbilda sina förare. Du har köpt Cat-utrustning, nu är det dags att få ut så mycket som möjligt av köpet med hjälp av duktiga förare. Förare som vet hur man maximerar produktiviteten, bränsleeffektiviteten och undviker kostsamma driftstopp, samt inser vikten av protokoll för dagliga inspektioner och säkerhet för att få bättre resultat.

Få instruktörsledda förarutbildningar för förare av tunga maskiner på din arbetsplats eller på något av Caterpillars® demonstrations- och utbildningscenter.

Om resor är ett problem kan förarutbildningar och demonstrations- och utbildningscenter erbjuda virtuella instruktörsledda förarutbildningar. (Virtuella utbildningar skiljer sig från instruktörsledda utbildningar på plats och inkluderar inte certifiering.)

För mer information, kontakta Utbildningslösningar för utrustning.

av
Utbildning på nivå 1

Utbildning kompetent förare

Nivå I-utbildningen kompetent förare är den första av tre nivåer i Caterpillars förarutbildningsprogram.

Detta program är utformat för förare på grundnivå med mindre än tre års erfarenhet. Det ger en grund för utveckling av färdigheter för säkert och kompetent arbete. Varje nivå I-kurs är inriktad på en maskinfamilj. Deltagarna slutför denna utbildning med kunskap och dokumentation (intyg på slutförd utbildning) som visar deras färdighetsnivåer i förhållande till kompetensstandarder för arbetsuppgifterna.

Inkluderade produktfamiljer:

Ramstyrda dumprar, grävlastare, kolupplag, schaktare, elektriska lingrävare, grävmaskiner, hjullastare med sågverkskonfiguration för skogsbruk, hydrauliska gruvskopor, materialhanterare, väghyvlar, allterränglastare/kompakta bandlastare, bergtruckar, slirstyrda lastare, ramstyrda gruvtruckar, underjordiska lastare, avfallsindustri, hjulschaktare, hjulgrävmaskiner, hjullastare, hjulburna motorschaktvagnar

 

av
Nivå II, utbildning professionell förare

Utbildning professionell förare

Nivå II-utbildningen professionell förare är den andra av tre nivåer i Caterpillars förarutbildningsprogram.

Detta program är utformat för att förbättra drifts- och tillämpningseffektiviteten (produktiviteten) hos förare med 3 eller fler års erfarenhet inom en maskinfamilj. Programmet ger en genomgång av säkerhets- och driftsprinciper, en utvärdering av individuella färdigheter, rekommendationer för att förbättra färdigheterna samt drifttid med instruktörer närvarande. Deltagarna slutför denna utbildning med kunskap och dokumentation (intyg på slutförd utbildning) som visar deras färdighetsnivåer i förhållande till kompetensstandarder för arbetsuppgifterna.

De som söker till utbildningen förväntas ha minst tre års erfarenhet av att använda liknande maskiner innan de registreras.

Inkluderade produktfamiljer:

Ramstyrda dumprar, grävlastare, kolupplag, schaktare, elektriska lingrävare, grävmaskiner, hjullastare med sågverkskonfiguration för skogsbruk, hydrauliska gruvskopor, materialhanterare, väghyvlar, allterränglastare/kompakta bandlastare, bergtruckar, slirstyrda lastare, ramstyrda gruvtruckar, underjordiska lastare, avfallsindustri, hjulschaktare, hjulgrävmaskiner, hjullastare, hjulburna motorschaktvagnar

av
Certifiering professionell förare

Certifiering professionell förare

Nivå III-certifieringen professionell förare är den sista av de tre nivåerna i Caterpillars förarutbildningsprogram.

Detta program är utformat för att utvärdera drifts- och tillämpningseffektiviteten (produktiviteten) hos personer med tidigare erfarenhet inom en maskinfamilj i förhållande till våra kompetensstandarder. Kursdeltagarna kommer att bedömas utifrån sina färdigheter under certifieringsprocessen. Poängsättningen inkluderar förmågan att genomföra en grundlig allmän kontroll, klara av ett säkerhetstest med ett resultat på 100 % och en skriftlig kunskapsutvärdering med ett resultat på minst 80 %.

Detta är INTE avsett för oerfarna förare och omfattar INTE utbildning. Det krävs minst fem års erfarenhet med tillämplig tung utrustning. De som vill försöka få en certifiering måste ha slutfört nivå II-kursen för maskinen med godkänt resultat innan.

Efter att ha slutfört kursen med godkänt resultat får deltagarna:

  • Ett verifieringsnummer för slutförande som tilldelas denne och förs in i Caterpillars dataregister
  • Caterpillar-certifikat och bältesspänne med deltagarens namn och nummer (deltagare som INTE uppfyller de förväntade kraven får ett intyg om att de har deltagit)
Inkluderade produktfamiljer:

Ramstyrda dumprar, grävlastare, kolupplag, schaktare, elektriska lingrävare, grävmaskiner, hjullastare med sågverkskonfiguration för skogsbruk, hydrauliska gruvskopor, materialhanterare, väghyvlar, allterränglastare/kompakta bandlastare, bergtruckar, slirstyrda lastare, ramstyrda gruvtruckar, underjordiska lastare, avfallsindustri, hjulschaktare, hjulgrävmaskiner, hjullastare, hjulburna motorschaktvagnar


av

Nivå 1 – Förarutbildning

av

Nivå 2 – Förarutbildning

av

Nivå 3 – Förarutbildning

Nivå 1 – Förarutbildning
Nivå 2 – Förarutbildning
Nivå 3 – Förarutbildning