Produktivitetstjänster
Produktivitetstjänster

Produktivitetstjänster

Förbättra produktiviteten och minska driftskostnaderna för din tunga utrustning. För mer information om globala utbildningar för platschefer eller arbetsplatsanalys, vänligen kontakta Utbildningslösningar för utrustning. 

Global utbildning för platschefer


Denna utbildning är utformad för att ge företagschefer förmågan att genomföra arbetsplatsanalyser och identifiera möjligheter till förbättring på arbetsplatsen. Träffarna täcker områden som säkerhet på arbetsplatsen, produktionseffektivitet, korrekt användning av utrustning, underhåll av anläggningar, val av maskin för olika tillämpningar och riktvärden för prestanda. Utbildningarna har plats för 6 till 16 deltagare för att inkludera bland annat drifts- och underhållsansvariga, planerare och ingenjörer. 

Efter avslutad utbildning kommer deltagarna att kunna:

  • Analysera olika områden för gruvarbetsplatsen, inklusive väganläggning och användning av utrustning
  • Identifiera möjligheter att sänka kostnaderna och öka produktionen
  • Öka den produktionsansvariges kunskapsbas inom en rad olika områden som påverkar produktiviteten i allmänhet
 
 
av
Chefsutbildning

Team för produktionsanalys på arbetsplatsen


Produktionsanalys och arbetsplatsbedömningar är en tjänst som Caterpillar® erbjuder våra kunder för att förbättra deras verksamhet så att de får ut mer av sina investeringar. På begäran kan våra globala tillämpningskonsulter utvärdera din arbetsplats.

Våra experter analyserar din verksamhet och samarbetar med ditt team för att rekommendera arbetsplatsspecifika lösningar som syftar till att förbättra produktionen, sänka kostnaderna och öka säkerheten.

För utvärderingen av arbetsplatsen krävs vanligtvis två dagar på plats plus några ytterligare dagar för att skriva en rapport. Våra team fokuserar på ett antal variabler och analyser som:

  • Produktivitet för fordon/maskinpark
  • System för lastning och transport
  • Granskningar av användning av utrustning
  • Dimensionering/matchning för lastverktyg
  • Vägning av nyttolast/produktivitet


av
Arbetsplatsanalys, våglastbil