Kundorienterad utbildning

Utbildningscenter
Utbildningscenter

Demonstrations- och utbildningscenter

Caterpillars® demonstrations- och utbildningscenter är utformade för att visa värdet av Cat®-produkter och -tjänster genom användning och tillämpning av vår utrustning.

 

Sedan 1926 har Caterpillar sett värdet i att demonstrera produkter för sina kunder. Demonstrationscentren är det logiska resultatet av denna fokus som funnits i årtionden: Caterpillar har de mest utvecklade utbildnings- och demonstrationscenter som finns. Tack vare det omfattande personalstödet och de kundorienterade utbildningarna lönar det sig alltid att tillbringa tid på våra center.

För att kunna lyckas i vår mycket konkurrensintensiva värld behöver våra kunder rätt utrustning, rätt teknik och rätt utbildning. Demonstrations- och utbildningscentren hjälper våra kunder att bli mer konkurrenskraftiga. Besökarna får kunskap om tillämpningar och produkter i högteknologiska klassrum och på fältet, och får lära sig av instruktörer med många års utbildning och expertis på den senaste Cat-utrustningen.

Det finns för närvarande tre demonstrations- och utbildningscenter i världen. Kärnan för dessa center utgörs av våra mycket kunniga demonstrationsinstruktörer som har minst 10 års erfarenhet som maskinförare inom tunga anläggningsarbeten, allmänna anläggningsarbeten, sten/ballast och/eller gruvindustrin. Med hjälp av sin kunskap och/eller sina färdigheter tillhandahåller instruktörerna en rad olika tjänster via demonstrations- och utbildningscentren, bland annat:

Demonstration av produkter

Användning av utrustning för tunga anläggningsarbeten och/eller gruvutrustning för att demonstrera funktioner och kapacitet, förmedla arbetstekniker samt uppvisa effektiv drift och säker användning. Demonstrationer kan genomföras på utbildningscenter, virtuellt eller på andra platser runt om i världen.

Utbildning i produkter och användning

Instruktörerna erbjuder praktiska utbildningar och klassrumsutbildning om användning av maskiner, tillämpning, arbetseffektivitet och säkerhet. Utbildningarna kan äga rum antingen på utbildningscentren eller på kundens arbetsplats.Kontakta vårt team

För mer information, kontakta Utbildningslösningar för utrustning.

Våra anläggningar

Demonstrations- och utbildningscenter i Edwards

Peoria, Ilinois

Välkommen till Caterpillars demonstrations- och utbildningscenter i Edwards. På vårt center i centrala Illinois nära Peoria tillhandahåller våra expertinstruktörer och tillämpningsspecialister utbildningar som är utformade för att hjälpa dig att uppfylla ditt företags mål. Föreställ dig en anläggning där man kan använda utrustning i olika tillämpningsmiljöer och sedan kliva in i ett högteknologiskt klassrum eller mötesrum för att lära sig ännu mer. Man får se, lära sig om, använda och underhålla den senaste Cat®-utrustningen i en helt unik miljö.

Med expertpersonalen och de kunniga instruktörerna på centret i Edwards är det vårt uppdrag att visa upp framsteg inom maskiner, motorer och service inom de tillämpningar som är relevanta för kunderna. Det är lika viktigt att erbjuda omfattande utbildningar inom alla områden för säker användning och underhåll av våra produkter. 

Varenda kvadratmeter av Caterpillars orörda prärieområde på nästan 300 hektar i Illinois återspeglar oerhört avancerade teknik. Platsen tjänar inte bara som en vacker bakgrund utan påminner oss också om hur viktigt det är att vi är goda mot miljön. Kort sagt är det en plats där människor och produkter förenas för att bättre utnyttja, förbättra och bevara våra resurser.

Anläggningen i Edwards är inte öppen för allmänheten, utan bokningar måste göras före ankomst. Ordinarie öppettider är kl. 07.00–17.00, måndag till fredag. Anläggningen är tillgänglig för besök på kvällstid på begäran.

av
Demonstrationscenter i Edwards

Demonstrations- och utbildningscenter i Malaga

Costa del Sol, Spanien

Caterpillars demonstrations- och utbildningscenter i Malaga ligger på ett område på över 100 hektar på Costa del Sol i södra Spanien, där det milda klimatet gör det möjligt för verksamheten att vara igång året runt. Denna enastående anläggning har många konferensrum med toppmodern audio- och visuell utrustning, en hörsal med 220 platser och riktiga fältmiljöer för produktdemonstrationer och maskindrift. Vid anläggningen i Malaga finns även laboratoriet för S•O•S SM -tjänster/vätskeanalys, som tillhandahåller förebyggande underhåll till kunder och återförsäljare i Europa, Afrika, Mellanöstern och OSS.

Centret är bemannat med specialiserade utbildningsinstruktörer och förare samt erfaren stödpersonal och är en oöverträffad plats för att ha seminarier, produktdemonstrationer och andra utbildningsaktiviteter i en avslappnad atmosfär.

Typiska aktiviteter är bland annat:

  • Uppvisning och demonstration av Cat®-produkter och deras tillämpningar inför kunder för att hjälpa dem i deras arbete.
  • Tekniska utbildningar för återförsäljares servicepersonal så att de kan ge utmärkt produktsupport till kunder som äger maskiner och motorer från Cat.
  • Försäljningsutbildning för att hjälpa återförsäljare att förbättra sin försäljningseffektivitet och erbjuda optimala lösningar till kunderna.
  • Utbildning i ”bästa praxis” i samband med hantering av utrustningsunderhåll, maskindrift samt tillhandahållande av rådgivning kring tillämpningar till återförsäljare och kunder både i Malaga och på andra platser.
 
av
Malaga

Demonstrations- och utbildningscenter i Tinaja Hills

Green Valley, Arizona

Demonstrations- och utbildningscentret i Tinaja Hills ligger på ett 2 600 hektar stort område i bergskedjan Tinaja Peaks i Green Valley, Arizona. Anläggningen grundades 1990 och är inriktad på att ge en kundupplevelse i världsklass med utbildningar om Cat-produkter, som omfattar säkerhet för tung utrustning, produkttillämpningar, förar- och chefsutbildningar samt underhåll och reparation av vår tunga utrustning. Förutom utbildningar erbjuder Tinaja Hills produkt- och branschdemonstrationer, korta rundturer där vår anläggning visas upp samt mottagningar och middagar för stora program som vanligtvis avslutas med vår Desert Night Lights Demo.

Vår toppmoderna anläggning har flera konferensrum, en matsal och flera demonstrations- och utbildningsområden. I utbildningsområdena återskapas olika typer av material och terräng för att efterlikna en realistisk arbetsplatssituation. Demonstrationsinstruktörerna i Tinaja Hills är välutbildade inom alla produktgrupper, vilket gör de kan ge utbildningskurser om allmänna och tunga anläggningsarbeten samt stora stenbrotts- och gruvprodukter. Med i genomsnitt 5 720 besökare per år fortsätter de att överträffa kundernas, återförsäljarnas och de interna affärspartnernas förväntningar.

av
Tinaja Hills