BA118C

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

液压式和手动式斜角清扫器通过堆料动作将松散的杂物移到所清扫地面的前方和侧面。

直型清扫宽度

单位:
直型清扫宽度 83.0 " 2119.0 mm Less

倾斜清扫宽度

倾斜清扫宽度 73.0 " 1849.0 mm Less

清扫斜角

清扫斜角 30.0 度 30.0 度 Less

毛刷直径

毛刷直径 32.0 " 815.0 mm Less

液压流量范围 - gpm(L/min)

液压流量范围 - gpm(L/min) 11-23(42-86) 11-23(42-86) Less

液压压力范围 - psi(bar)

液压压力范围 - psi(bar) 2100-3400(145-235) 2100-3400(145-235) Less

直型总宽度

直型总宽度 104.0 " 2637.0 mm Less

倾斜总宽度

倾斜总宽度 99.0 " 2508.0 mm Less

高度

高度 36.0 " 918.0 mm Less

长度

长度 69.0 " 1741.0 mm Less