MP324 爆破钳

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
长度 81.9 " 2079.0 毫米 Less
高度 62.7 " 1593.0 毫米 Less
宽度 31.2 " 793.0 毫米 Less
夹钳深度 29.8 " 756.0 毫米 Less
固定式夹钳宽度 5.2 " 132.0 毫米 Less
可移动夹钳宽度 5.2 " 132.0 毫米 Less
最大夹钳开口 35.6 " 903.0 毫米 Less
刀刃长度 7.5 " 191.0 毫米 Less
重量(壳体、夹钳和托架) 5911.0 磅 2687.0 公斤 Less
重量(仅限夹钳) 2334.0 磅 1061.0 公斤 Less
循环时间 3 秒 3 秒 Less
齿尖压碎力 112.6 短吨 1002.0 kN Less
刃尖压碎力 160.3 短吨 1427.0 kN Less
主刀刃压碎力 371.7 短吨 3308.0 kN Less