< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Rörläggare från Cat har varit standard för rörläggningsbranschen i decennier. Ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare, väl förtrogna med rörläggarnas krav på hög produktion, står bakom dessa robusta och pålitliga maskiner. Cats rörläggare är konstruerade för att tillgodose kundernas unika behov. Precis som alla Cat-maskiner är rörläggarna konstruerade för att vara hållbara, servicevänliga och kunna byggas om för att hålla nere ägande- och driftskostnaderna. PL87 tillgodoser kundernas krav på ökad lyftkapacitet, bättre lutningsstyrning, enkel manövrering, prestanda och enkel transport.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Svänghjulseffekt 319.0 HP 238.0 kW Less
Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV: nettoeffekt – ISO 9249 319.0 HP 238.0 kW Less
Motsvarande U.S. Motsvarar EPA Tier 3/EU steg IIIA: nettoeffekt – ISO 9249 329.0 HP 245.0 kW Less
Tier 4 Final/steg IV: cylinderdiameter 5.4 tum 137.0 mm Less
Tier 4 Final/steg IV: cylindervolym 928.0 tum³ 15.2 l Less
Tier 4 Final/steg IV: motoreffekt (maximal*) – ISO 14396 359.0 HP 268.0 kW Less
Tier 4 Final/steg IV: motoreffekt (maximal*) – ISO 14396 (DIN) 364.0 HP 268.0 kW Less
Tier 4 Final/steg IV: motoreffekt (maximal*) – SAE J1995 363.0 HP 271.0 kW Less
Tier 4 Final/steg IV: nettoeffekt (maximal*) – ISO 9249/SAE J1349 345.0 HP 258.0 kW Less
Tier 4 Final/steg IV: nettoeffekt (maximal*) – ISO 9249/SAE J1349 DIN 350.0 HP 258.0 kW Less
Tier 4 Final/steg IV: nettoeffekt (nominell**) – ISO 9249/SAE J1349 319.0 HP 238.0 kW Less
Tier 4 Final/steg IV: nettoeffekt (nominell**) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 323.0 HP 238.0 kW Less
Tier 4 Final/steg IV: slaglängd 6.75 tum 172.0 mm Less
Utsläpp Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV Less
Anmärkning (1) *Max. varvtal 1 700 varv/min. *Max. varvtal 1 700 varv/min. Less
Anmärkning (2) **Nominellt varvtal 1 900 varv/min. **Nominellt varvtal 1 900 varv/min. Less
Anmärkning (3) ***Max. varvtal 1 600 varv/min. ***Max. varvtal 1 600 varv/min. Less
Anmärkning (4) ****Nominellt varvtal 1 850 varv/min. ****Nominellt varvtal 1 850 varv/min. Less
Motsvarande Tier 3, steg IIIA: cylinderdiameter 5.4 tum 137.0 mm Less
Motsvarande Tier 3, steg IIIA: cylindervolym 928.0 tum³ 15.2 l Less
Motsvarande Tier 3, steg IIIA: slaglängd 6.75 tum 172.0 mm Less
Motsvarande Tier 3/steg IIIA: motoreffekt (maximal***) – ISO 14396 361.0 HP 269.0 kW Less
Motsvarande Tier 3/steg IIIA: motoreffekt (maximal***) – ISO 14396 (DIN) 366.0 HP 269.0 kW Less
Motsvarande Tier 3/steg IIIA: motoreffekt (maximal***) – SAE J1995 366.0 HP 273.0 kW Less
Motsvarande Tier 3/steg IIIA: nettoeffekt (maximal***) – ISO 9249/SAE J1349 343.0 HP 256.0 kW Less
Motsvarande Tier 3/steg IIIA: nettoeffekt (maximal***) – ISO 9249/SAE J1349 DIN 347.0 HP 256.0 kW Less
Motsvarande Tier 3/steg IIIA: nettoeffekt (nominell****) – ISO 9249/SAE J1349 329.0 HP 245.0 kW Less
Motsvarande Tier 3/steg IIIA: nettoeffekt (nominell****) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 333.0 HP 245.0 kW Less

Växellåda

1 Framåt 2.1 mile/h 3.4 km/tim Less
2:an framåt 3.8 mile/h 6.1 km/tim Less
3:an framåt 6.6 mile/h 10.6 km/tim Less
1 Bakåt 2.8 mile/h 4.5 km/tim Less
2:an bakåt 5.0 mile/h 8.0 km/tim Less

Transmission

3:an bakåt 8.8 mile/h 14.2 km/tim Less
Dragkraft – 1 framåt 148.0 lbf 661.1 kN Less
Dragkraft – 2 framåt 81.0 lbf 363.1 kN Less
Dragkraft – 3 framåt 44.0 lbf 197.5 kN Less

Underrede

Bandspårvidd 8.3 fot 2.54 m Less
Antal bandplattor - Vardera sidan 48 48 Less
Antal rullar på vardera sidan 9 9 Less
Antal överrullar (per sida) 1 1 Less
Bandlängd på marken 12.2 fot 3715.0 mm Less
Bredd för standardplattor 34.0 tum 864.0 mm Less
Markkontaktyta 9920.1 tum² 6.4 kvm Less
Plattkamshöjd 3.6 tum 93.0 mm Less
Typ av bandplatta Mycket extrem användning Mycket extrem användning Less

Vikter

Transportvikt 90600.0 lb 41095.5 kg Less

Weights

Arbetsvikt 121795.0 lb 55246.0 kg Less

Rörläggningsutrustning

Lyftkapacitet vid tippunkt 216000.0 lb 97976.0 kg Less

Servicekapacitet

Bränsletank 109.6 gal (US) 415.0 l Less
Kylsystem 20.3 gal (US) 76.8 l Less
Motorns vevhus och filter 11.4 gal (US) 43.0 l Less
Olja i hydraultank 26.4 gal (US) 100.0 l Less
Slutväxel (varje sida) 3.4 gal (US) 13.0 l Less
System för drivlinans olja 50.2 gal (US) 190.0 l Less
Anmärkning *Endast Tier 4 Final/EU steg IV-modeller *Endast Tier 4 Final/EU steg IV-modeller Less
Dieselavgasvätska (DEF)* 4.5 gal (US) 17.0 l Less
Rekylfjäderhus 19.5 gal (US) 74.0 l Less
Vinschhus (bom) 3.0 gal (US) 11.3 l Less
Vinschhus (krok) 4.0 gal (US) 15.1 l Less

Standarder

Bromsar Bromsarna uppfyller den internationella standarden ISO 10265:2008 Bromsarna uppfyller den internationella standarden ISO 10265:2008 Less
ROPS-skydd ROPS-skyddet (Rollover Protection Structure) uppfyller standarden ISO 3471:2008 ROPS-skyddet (Rollover Protection Structure) uppfyller standarden ISO 3471:2008 Less

Lyftkapacitet

Lyftkapacitet vid tippunkt – ISO 8813 216000.0 lb 97976.0 kg Less

Hydraulsystem

Motvikt (drev) 34.3 gal/min 130.0 l/min Less
Redskapspumpens kapacitet – maximal (sluten krets) 83.8 gal/min 317.0 l/min Less
Styrpumpens kapacitet (sluten krets) 86.7 gal/min 328.0 l/min Less
Variabel uteffekt från drivpump – maximal (öppen krets) 62.6 gal/min 237.0 l/min Less
Fläktpump 35.7 gal/min 135.0 l/min Less

Komponenter

Helt löstagbar motvikt* 23950.0 lb 10864.0 kg Less
Krokblock 708.0 lb 322.0 kg Less
Lastblock 519.0 lb 236.0 kg Less
Löstagbar motvikt (14 plåtar), enkel plåt 1711.0 lb 776.0 kg Less
Nedre bomblock 246.0 lb 112.0 kg Less
Standardbom 3148.0 lb 1431.0 kg Less
Utskjuten bom 3458.0 lb 1572.0 kg Less
Övre bomblock 246.0 lb 112.0 kg Less

Luftkonditioneringssystem

Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134A med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 2,5 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 3,575 ton. Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134A med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 2,5 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 3,575 ton. Less

Mått (ungefärliga)

Arbetslängd 17.9 fot 5.45 m Less
Bomhöjd (vid SA0E 1,22 m (4 fot) överhäng) 7,31 m (24 fot) bom 26.3 fot 8.02 m Less
Bomhöjd (vid SAE 1,22 m (4 fot) överhäng) 8,53 m (28 fot) bom 30.3 fot 9.25 m Less
Dragstångens höjd 1.4 fot 0.43 m Less
Markfrigång (per SAE J1234) 1.6 fot 0.47 m Less
Maskinens höjd (hytt och ROPS) 11.6 fot 3.53 m Less
Maskinens höjd (ovanför motvikten) 11.2 fot 3.4 m Less
Traktorns bredd (motvikt demonterad) 14.2 fot 4.32 m Less
Traktorns bredd (motvikt/bom demonterade) 13.3 fot 4.06 m Less
Traktorns bredd (standardplattor) 12.7 fot 3.86 m Less
Traktorns bredd (utskjuten motvikt) 20.8 fot 6.34 m Less

Rörläggare

Förarplats

Sluten och trycksatt hytt

Redskaps- och styrreglage

Ramverk

Underrede

Motor och drivlina

Integrerade tekniska lösningar

Hållbarhet

Servicevänlighet och kundsupport

Erkänt god support från Cat-återförsäljaren

Säkerhet

PL87 Standardutrustning

ELSYSTEM
 • Backvarningssignal
 • Batterier, fyra underhållsfria, hög kapacitet
 • Omvandlare, 12 V, 10 A med ett uttag
 • Signalhorn, varning framåt
 • Lampor, två fram, två bak
 • Hjälpstartuttag
 • Maskinströmbrytare
 • Maskindiagnostikanslutning
 • Gränslägesbrytare för bom och motvikt

FÖRARMILJÖ
 • Armstöd, justerbart
 • Avaktiveringsbrytare, hydraulreglage
 • Advisor förargränssnitt: – elektroniskt övervakningssystem – diagnostisk serviceinformation – förarens preferenser
 • ROPS-skydd
 • Varvminskningspedal
 • Dubbla bromspedaler
 • Säkerhetsbälte med automatisk inrullning
 • Värmeaggregat och ventilation
 • Reglage för differentialstyrning med touch-växling
 • Förvaringsutrymme

RÖRLÄGGNINGSUTRUSTNING
 • Block och krok med spärr
 • Motvikter, utskjutbara och segmentuppdelade
 • Vinschar, hydrauliskt aktiverade och elektroniskt styrda

DRIVLINA
 • C15 ACERT-dieselmotor: – elektronisk bränsleinsprutning (EUI) – efterbehandling – uppfyller emissionsnormerna enligt Tier 4 Final/steg IV eller motsvarande Tier 3/steg IIIA, beroende på region för försäljningen
 • Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
 • Högpresterande enplans kylsystem
 • Kylvätska, extra lång livslängd med skydd till –37 ºC (–34 ºF)
 • 24 V elstart
 • Elektroniskt styrd hydraulfläkt med nollhastighet och reversering
 • Luftfilter med elektronisk serviceindikator
 • Slutväxlar: – fyra planethjul, dubbel reduktion
 • Bränsleurluftningspump, elektrisk
 • Parkeringsbroms, elektronisk
 • Förrenare med dammejektor av rörtyp
 • Förfilter
 • Eterstarthjälp
 • Momentfördelare
 • Transmission, elektronisk styrning: – Powershift, 3 fram-, 3 backväxlar
 • Turboladdare, avgasspjäll
 • Vattenavskiljare

UNDERREDE
 • Ledrulle
 • Underrullramar
 • Hydrauliska bandjusterare
 • Skarvlänkar, tvådelad
 • Ofjädrat underrede
 • Rullar och ledarhjul, permanentsmorda
 • Drivhjulssegment, utbytbara
 • Bandstyrskydd
 • Bandplattor för extrema förhållanden 864 mm (34 tum): – Tätade och smorda band (48 sektioner) samt avfasade kammar

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
 • Stötfångare, främre med draganordning
 • Dragstång, kraftig
 • Ekologiska avtappningar – motorolja, kylvätska, hydraulolja, momentomvandlare, bränsletank, drivlina och transmission
 • Kåpor, perforerade, motor
 • Huv, perforerad
 • Underskydd, gångjärnsmonterade
 • Skydd, fällbar kylare
 • Hydraulik, oberoende pumpar för styrning och arbetsredskap
 • Elektroniskt aktiverat hydraulsystem för manövrering av krok, bom och motvikt
 • Oljekylare, hydraulisk
 • Förberedd för Product Link
 • S·O·S-provtagningsventiler
 • Styrning, elektroniskt reglerad kraftdifferential
 • Vandaliseringsskyddade vätskebehållare