Cat Command for Underground

Command Cat Command for Underground

Begär en offert Hitta återförsäljare

Översikt

ÖKAR SÄKERHETEN OCH MASKINUTNYTTJANDET

Cat® MineStar™ Command for underground möjliggör fjärrstyrd drift av maskiner för lastning, transport och dumpning för ökad produktivitet och effektivitet. Systemet förbättrar säkerheten genom att förare inte behöver vistas i farliga miljöer. Det ökar även nyttjandegraden för maskiner vid schaktning i siktlinjen genom att minska tiden för driftstopp som krävs för skiftbyten, sprängningstider och andra förhållanden som kan göra att förare måste lämna ytan.
Det finns alternativ för allt från enkel så kallad line-of-sight till fullständig automatisering. Det här byggblocksbaserade tillvägagångssättet gör att gruvarbetare kan skapa mervärde vid deras mest ekonomiska ingångsställe samtidigt som det möjliggör skalbarhet i takt med att teknologin mognar.

Fördelar

40 procents ökning av nyttjandegrad

Genom kortare tider för skiftbyten, eliminering av driftstopp på grund av kollisioner med mera.

34 procents ökning av total drifttid

Genom att hålla förarna vid ytan elimineras tiderna för skiftbyten nästan helt.

Betalar av sig på mindre än ett år

Genom en kombination av högre nyttjandegrad, ökad produktivitet och lägre personalkostnader.

Jämför Cat Command for Underground med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Cat Command for Underground

Cat Command for Underground

Se aktuella erbjudanden för  Cat Command for Underground

Visa fler erbjudanden