Hjälp dina förare att nå sin fulla potential

Utbildningslösningar för utrustning
Utbildningslösningar för utrustning

Caterpillar® förarutbildning 

Utveckla teamets färdigheter och öka vinsten med förarutbildningar för tunga maskiner från Cat®. Vi erbjuder skräddarsydda utbildningslösningar för bygg-, gruv- och stenbrottsföretag. Vår utbildning är perfekt för företag som vill utbilda 3–6 medarbetare i att använda Cat-maskiner. 

Caterpillar-certifierade instruktörer tillhandahåller instruktörsledda förarutbildningar på din arbetsplats eller på något av våra demonstrations- och utbildningscenter. För dig som har begränsade möjligheter att resa erbjuder vi virtuella förarutbildningar, demonstrationer, maskinleveranser och produktlanseringar. 

  • Produktivitetstjänsterna omfattar globala utbildningar för platschefer och arbetsplatsanalys, som är utformade för att ge företagschefer den utbildning som behövs för att kunna genomföra arbetsplatsanalyser och identifiera möjligheter till förbättring på arbetsplatsen.
  • Cat®-simulatorutbildning ger förare säker och praktisk övning. Varje simulator lär ut hur man använder tung utrustning med samma OEM-reglage och maskintillämpningar som finns på verkliga arbetsplatser.

För mer information, kontakta Utbildningslösningar för utrustning.

Kontakta oss