< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Du behöver en grävare som fungerar. En enkel, hållbara maskin som får jobbet gjort effektivt och säkert. Cat 6020B är konstruerad från grunden med enkel användning i åtanke. Den är enkelt att montera, enkel att lära sig, lätt att manövrera och lätt att underhålla. Så att du kan koncentrera dig på säker och produktiv drift. Den nya Cat 6020B. Den är inte komplicerad.

Kylning hydraulolja

Enheter:
Fläktdiameter 4.92 fot 1500.0 mm Less
Oljeflöde i kylpumparna 211.0 gal/min 800.0 l/min Less

Förarhytt

Förarens ögonhöjd (ungefärlig) 18.04 fot 5.5 m Less
Hyttens invändiga mått: bredd 5.33 fot 1625.0 mm Less
Hyttens invändiga mått: höjd 6.79 fot 2070.0 mm Less
Hyttens invändiga mått: längd 7.32 fot 2230.0 mm Less

Svängsystem

Maximal svänghastighet 4.9 varv/min 4.9 varv/min Less

Underrede

Körhastighet – andra steget (maximal) 1.49 mile/h 2.4 km/tim Less
Körhastighet – första steget (maximal) 0.68 mile/h 1.1 km/tim Less
Maximal dragkraft 265860.0 1183.0 kN Less

Automatiskt smörjsystem

Smörjmedelsbehållarens kapacitet 54.0 gal (US) 205.0 l Less

Arbetsvikt – Grävlastare

Arbetsvikt 507500.0 lb 230200.0 kg Less
Marktryck 31.9 psi 22.0 N/cm² Less
Standardbandplattor 2.62 fot 800.0 mm Less

Hydraulsystem med elektronisk pumpstyrning

Maximalt svängoljeflöde 216.0 gal/min 783.0 l/min Less
Maximalt totalt oljeflöde 621.0 gal/min 2350.0 l/min Less
Maximalt tryck, körning 4495.0 psi 310.0 bar Less
Maximalt tryck, sväng – acceleration 4495.0 psi 310.0 bar Less
Maximalt tryck, tillbehör 4495.0 psi 310.0 bar Less
Hydraultankens kapacitet 740.0 gal (US) 2800.0 l Less
Maximalt tryck, sväng – retardation 5080.0 psi 350.0 bar Less
Total hydrauloljevolym 925.0 gal (US) 3500.0 l Less

Arbetsområde

Maximal grävhöjd 45.6 fot 13.9 m Less
Maximal grävräckvidd 52.17 fot 15.9 m Less
Maximalt grävdjup 26.57 fot 8.1 m Less

Driftspecifikationer

Skopans nyttolast 24.0 Sh Ton 22.0 t Less

Grävkraft

Maximal brytkraft 164050.0 lb 730.0 kN Less
Maximal skoplyftkraft 146125.0 lb 650.0 kN Less

Skopa

Standardskopans kapacitet – Grävaggregat (rågad 1:1) 15.7 yd³ 12.0 m³ Less