Vi presenterar den första helt integrerade vattenlösningen på marknaden – En kombination av truck, tank och vattenledningar – försedd med skalbar tekniknivå som hjälper dig undvika både över- och undervattning med fokus på hållbar drift.

Vattentruckar 777 (07) Vattentruck

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat® C32B
Cat® C32B
Bruttoeffekt – SAE J1995
1025 HP
765 kW
Vattentankens volym
Upp till 75 700 l (20 000 gal)
Upp till 75 700 l (20 000 gal)

Översikt

Bekämpa dammet. Öka sikten. Minska riskerna.

Cat® Water Solutions minskar effektivt dammbildningen på transportvägar för bättre säkerhet och högre produktivitet på arbetsplatsen. Ett helt integrerat system med truck, tank och vattenledningar – försett med skalbar tekniknivå som hjälper dig undvika både över- och undervattning med fokus på hållbar drift. Vår nyckelfärdiga lösning med Cat-märkt tank kan köpas och servas hos din lokala välkända Cat-återförsäljare.

Fördelar

Ökad Säkerhet och produktivitet vid gruvan, stenbrottet eller arbetsplatsen

Ha koll på var och när vattning behövs för mindre damm, bättre sikt och bättre säkerhet på transportvägarna

Skalbar anslutning med Cat® MineStar Edge™

Molntjänst (per arbetsplats eller per utrustning) med skalbar tekniknivå som passar just dina behov

Sänk kostnaderna Hållbart och effektivt

Cat® Water Delivery System (WDS) tillhandahåller variabelt vattenflöde baserat på truckens hastighet för att spara vatten

Produktspecifikation för 777 (07) Vattentruck

Motormodell Cat® C32B Cat® C32B
Bruttoeffekt – SAE J1995 1025 HP 765 kW
Engine Speed 1800 varv/min 1800 varv/min
Nettoeffekt – SAE J1349 916 HP 683 kW
Emissioner Bränsleoptimerad Bränsleoptimerad
Cylindrar 12 12
Cylinderdiameter 5.7 tum 145 millimeter
Slaglängd 6.4 tum 162 millimeter
Slagvolym 1959 in³ 32.1 l
Obs! (1) Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator, vid 1 800 rpm. Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator, vid 1 800 rpm.
Obs! (2) Effektklassningen gäller vid 1 800 rpm vid test under angivna förhållanden enligt den angivna standarden. Effektklassningen gäller vid 1 800 rpm vid test under angivna förhållanden enligt den angivna standarden.
Obs! (3) Märkvärdena är baserade på SAE J1995 standardluftförhållanden vid 25°C (77°F) och 100 kPa (29,61 Hg) barometertryck. Effekten är baserad på bränsle med en API-densitet på 35 vid 16°C (60°F) och ett värmevärde (LHV) på 42 780 kJ/kg (18 390 BTU/lb) när motorn används vid 30°C (86°F). Märkvärdena är baserade på SAE J1995 standardluftförhållanden vid 25°C (77°F) och 100 kPa (29,61 Hg) barometertryck. Effekten är baserad på bränsle med en API-densitet på 35 vid 16°C (60°F) och ett värmevärde (LHV) på 42 780 kJ/kg (18 390 BTU/lb) när motorn används vid 30°C (86°F).
Obs! (4) Ingen effektreducering av motorn krävs upp till 2 286 m för Tier 4/Stage V. Ingen effektreducering av motorn krävs upp till 2 286 m för Tier 4/Stage V.
Anmärkning (5) Finns som modell som uppfyller emissionsnormerna motsvarande Tier 4 Final/Steg V, Tier 3/Steg IIIA eller motsvarande Tier 2/steg IIIA. Finns som modell som uppfyller emissionsnormerna motsvarande Tier 4 Final/Steg V, Tier 3/Steg IIIA eller motsvarande Tier 2/steg IIIA.
Maximalt flöde 1200 gal(US)/min 3785 l/min
Vatten per spraymunstycke (min) 35 gal(US)/min 130 l/min
Vatten per spraymunstycke (max) 600 gal(US)/min 2270 l/min
Öppningsintervall för spraymunstycke (min) 0.04 tum 1 millimeter
Öppningsintervall för spraymunstycke (max) 0.75 tum 19 millimeter
Maxstorlek för skräp som kan spolas genom munstyckena 0.75 tum 19 millimeter
Hydraultankens kapacitet 7.25 gal (US) 27.5 l
Maximalt antal bakre spraymunstycken 5 5
Lägst antal bakre spraymunstycken (rekommenderat: 3) 2 2
Lägsta antal spraymunstycken fram/sida 2 2
Maximalt antal spraymunstycken fram/sida 0 0
Maximalt vattenflöde från vattenkanon (tomgång) 600 gal(US)/min 2271 l/min
Maximalt vattenflöde från vattenkanon (hög tomgång) 1250 gal(US)/min 4732 l/min
Maximalt sprayavstånd för vattenkanon 200 ft 61 m
Typ Våt vattenpump/hydraulmotorkoppling Våt vattenpump/hydraulmotorkoppling
Obs! Förarkontrollerad effekt: 0,2–0,8 l/m² (4 kph–40 kph)/0,05―0,2 gal/ft² (3 mph–25 mph). Täckning över 0,6 l/m² kan vara otillgängligt vid högre hastigheter beroende på antal munstycken och konfiguration. Förarkontrollerad effekt: 0,2–0,8 l/m² (4 kph–40 kph)/0,05―0,2 gal/ft² (3 mph–25 mph). Täckning över 0,6 l/m² kan vara otillgängligt vid högre hastigheter beroende på antal munstycken och konfiguration.
Obs! (1) Öppningen styrs automatiskt av systemet för täckning i Auto-läge eller flödesmängd i manuellt läge. Öppningen styrs automatiskt av systemet för täckning i Auto-läge eller flödesmängd i manuellt läge.
Obs! (2) Auto-läget styr vattentäckning automatiskt enligt antal använda munstycken och aktuell rörelsehastighet. Auto-läget styr vattentäckning automatiskt enligt antal använda munstycken och aktuell rörelsehastighet.
Obs! (3) I manuellt läge kan föraren ställa in en konstant flödesmängd oavsett rörelsehastigheten. I manuellt läge kan föraren ställa in en konstant flödesmängd oavsett rörelsehastigheten.
Obs! (4) Spraymunstycken på konkurrerande vattensystem kräver verktyg för att ändra flöde och spraymönster. Caterpillar är det enda företaget med aktiva spraymunstycken som kan styra spray och flöde. Spraymunstycken på konkurrerande vattensystem kräver verktyg för att ändra flöde och spraymönster. Caterpillar är det enda företaget med aktiva spraymunstycken som kan styra spray och flöde.
Anmärkning (5) Vattenflödet justeras kontinuerligt under drift för att spara vatten och uppnå önskad täckning och flödesmängd Vattenflödet justeras kontinuerligt under drift för att spara vatten och uppnå önskad täckning och flödesmängd
Vattentankens volym Upp till 75 700 l (20 000 gal) Upp till 75 700 l (20 000 gal)
Obs! Flera olika tankarkonfigurationer finns tillgängliga baserat på kundernas önskemål och regionala skillnader. Vattentankens kapacitet: 69 700–75 700 l (18 400–20 000 gal) Flera olika tankarkonfigurationer finns tillgängliga baserat på kundernas önskemål och regionala skillnader. Vattentankens kapacitet: 69 700–75 700 l (18 400–20 000 gal)
Maskinvikt (full vattentank) 307 946–327 964 lb/139 682–148 762 kg 307 946–327 964 lb/139 682–148 762 kg
Arbetsvikt för tom maskin (utan vatten/med bränsle) 155 993–161 416 lb/70 757–73 217 kg 155 993–161 416 lb/70 757–73 217 kg
Vattentank – Maxvikt tom (inget WDS) 38 669–44 092 lb/17 540–20 000 kg 38 669–44 092 lb/17 540–20 000 kg
Obs! (1) Cat-märkta tankar innehåller extra funktioner och tillval som våra kunder i branschen efterfrågat. Stänkskydd, påfyllningsränna och stenejektorer är standardutrustning. Cat-märkta tankar innehåller extra funktioner och tillval som våra kunder i branschen efterfrågat. Stänkskydd, påfyllningsränna och stenejektorer är standardutrustning.
Obs! (2) Lyftcylinderfästen på alla våra tankar innebär smidigare service. Lyftcylinderfästen på alla våra tankar innebär smidigare service.
Topphastighet – lastad 41.7 mile/h 67.1 km/h
Obs! Vattentankens kapacitet: 69 700–75 700 l (18 400–20 000 gal) Vattentankens kapacitet: 69 700–75 700 l (18 400–20 000 gal)
Obs! (2) Förarkontrollerad effekt: 0,2–0,8 l/m² (4 kph–40 kph)/0,5–0,2 gal/ft² (3 mph–25 mph) Förarkontrollerad effekt: 0,2–0,8 l/m² (4 kph–40 kph)/0,5–0,2 gal/ft² (3 mph–25 mph)
Maskinens tillåtna bruttovikt 363000 lb 164654 kg
Chassivikt 115217 lb 52262 kg
Framåt – 1 6.6 mile/h 10.7 km/h
Framåt – 2 9.1 mile/h 14.6 km/h
Framåt – 3 11.9 mile/h 19.2 km/h
Framåt – 4 16.6 mile/h 26.7 km/h
Framåt – 5 22.5 mile/h 36.2 km/h
Framåt – 6 30.2 mile/h 48.6 km/h
Framåt – 7 40.9 mile/h 65.9 km/h
Bakåt 7.5 mile/h 12.1 km/h
Obs! Högsta hastighet med standarddäck av typ 27.00R49 (E4). Högsta hastighet med standarddäck av typ 27.00R49 (E4).
Differentialförhållande 2.736:1 2.736:1
Planetförhållande 7.0:1 7.0:1
Totalt reduktionsförhållande 19.1576:1 19.1576:1
Bromsyta – Fram 6331 in² 40846 cm²
Bromsyta – Bak 15828 in² 102116 cm²
Bromsstandarder ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Pumpflöde – Hög tomgång 6331 gal/min 458 l/min
Tryckbegränsningsventilens inställning – Höj 2750 psi 18950 kPa
Tryckbegränsningsventilens inställning – Sänk 500 psi 3450 kPa
Korghöjningstid – Hög tomgång 15 s 15 s
Korgsänkningstid – Flytläge 13 s 13 s
Korgsänkningstid – hög tomgång 13 s 13 s
Framaxel – tom 46 % 46 %
Framaxel – lastad 33 % 33 %
Bakaxel – tom 54 % 54 %
Bakaxel – lastad 67 % 67 %
Cylinderns slaglängd fram, tom belastad 2.9 tum 74.7 millimeter
Cylinderns slaglängd bak, tom belastad 2.5 tum 66 millimeter
Bakaxel – pendling 5.4 ° 5.4 °
Styrningsnormer ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Styrvinkel 30.5 ° 30.5 °
Vänddiameter – Fram 83 ft 25.3 m
Vändradie – diameter 93 ft 28.4 m
Standarddäck 27.00R49 (E4) 27.00R49 (E4)
Obs! (1) Produktionskapaciteten hos trucken 777 är sådan att TKPH-värdet (TMPH) hos standard- eller tillvalsdäck, under vissa arbetsförhållanden, kan överskridas och därigenom begränsa produktionen. Produktionskapaciteten hos trucken 777 är sådan att TKPH-värdet (TMPH) hos standard- eller tillvalsdäck, under vissa arbetsförhållanden, kan överskridas och därigenom begränsa produktionen.
Obs! (2) Caterpillar rekommenderar att kunden utvärderar alla arbetsförhållanden och kontaktar däcktillverkaren för rätt val av däck. Caterpillar rekommenderar att kunden utvärderar alla arbetsförhållanden och kontaktar däcktillverkaren för rätt val av däck.
Bränsletank (1) 300 gal (US) 1136 l
Bränsletank (2) 350 gal (US) 1325 l
Kylsystem 63.4 gal (US) 240 l
Vevhus 28.7 gal (US) 109 l
Differentialer 59.9 gal (US) 227 l
Slutväxel – vardera 20 gal (US) 76 l
Styrsystem – inklusive tank 14.1 gal (US) 53.6 l
Broms-/tippsystem 85 gal (US) 322 l
Momentomvandlare – transmissionssystem 36.5 gal (US) 138.5 l
Luftkonditionering 18390 Btu/lb 42789 Btu/kWh
Värmeaggregat/defroster 43930 Btu 11070 kJ/kg
ROPS-standarder (1) Skyddsstruktur mot vältning (ROPS) för hytt från Caterpillar uppfyller kriterierna för ROPS enligt ISO 3471:2008. Skyddsstruktur mot vältning (ROPS) för hytt från Caterpillar uppfyller kriterierna för ROPS enligt ISO 3471:2008.
FOPS, standard Skydd mot fallande objekt (FOPS) uppfyller kriterierna för FOPS nivå II enligt ISO 3449:2005. Skydd mot fallande objekt (FOPS) uppfyller kriterierna för FOPS nivå II enligt ISO 3449:2005.
Obs! (1) Den för föraren ekvivalenta ljudtrycksnivån (Leq) är 73 dB(A) när SAE J1166 FEB2008 tillämpas för att mäta värdet i en stängd hytt. Detta är ljudexponeringsnivån för en arbetscykel. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Testet utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda. Den för föraren ekvivalenta ljudtrycksnivån (Leq) är 73 dB(A) när SAE J1166 FEB2008 tillämpas för att mäta värdet i en stängd hytt. Detta är ljudexponeringsnivån för en arbetscykel. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Testet utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda.
Obs! (2) Yttre ljudnivå för en maskin i standardutförande uppmätt på avståndet 15 m (49 fot) enligt provningsföreskrifterna som anges i SAE J88:2008, i rörelse på en mellanväxel, är 83 dB(A). Yttre ljudnivå för en maskin i standardutförande uppmätt på avståndet 15 m (49 fot) enligt provningsföreskrifterna som anges i SAE J88:2008, i rörelse på en mellanväxel, är 83 dB(A).
Obs! (3) Hörselskydd kan erfordras vid arbete med en öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller när dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i en bullrig omgivning. Hörselskydd kan erfordras vid arbete med en öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller när dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i en bullrig omgivning.

777 (07) Vattentruck Standardutrustning

OBS!

 • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

DRIVLINA

 • Autostall
 • Motoravstängning vid tomgång
 • Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
 • Luftrenare med förrenare (2)
 • Automatiskt kallstartsläge för tomgång
 • Elektrisk luftningspump
 • Elektrisk startsats för kall väderlek (två startmotorer och fyra batterier)
 • Eterstarthjälp
 • Avgasljuddämpare
 • Bränslefilter/vattenavskiljare
 • Turboaggregat (2)
 • Bromssystem:
  – Bromsar med lång hållbarhet
  – Bromsslitageindikator
  – ARC (Automatic Retarder Control, automatisk retarderstyrning) (använder oljekylda flerskivsbromsar)
  – Bromslossningsmotor (bogsering)
  – Manuell retarder (använder oljekylda flerskivsbromsar)
  – Oljekylda bromsar av flerskivstyp (fram/bak)
  – Parkeringsbroms
  – Nödbroms
  – Färdbroms
 • Transmission:
  – Automatiskt friläge på tomgång
  – APECS-programvara
  – ECPC
 • Växling vid lågt varvtal:
  – 7-växlad automatisk powershift med elektronisk kopplingstryckreglering för växlingsmomenthantering
  – Växelspärr vid upplyft korg
  – Kontroll av körriktningsväxling
  – Nedväxlingsspärr
  – Neutralstartströmställare
  – Skydd mot frirullning i neutralläge
  – Spärr mot backväxling
  – Backinaktivering vid tippning
  – Programmerbar högsta växel

FJÄDRINGSSYSTEM

 • Upphängning, bak

ELSYSTEM

 • Backvarningssignal
 • Generator, 115 A
 • Extra starthjälpsuttag
 • Batterier, underhållsfria, 12 V (4), 190 Ah
 • Elsystem, 25 A, 24 V till 12 V-omvandlare
 • Belysningssystem:
  – Backljus (halogen)
  – Körriktningsvisare/varningsljus (lysdioder fram och bak)
  – Strålkastare (halogen) med hel-/halvljusomkopplare
  – Nyttolast, indikatorlampor
  – Hyttbelysning för föraråtkomst
  – Sidolampor
  – Stopp- och bakljus (lysdioder)
  – Servicebelysning

FÖRARMILJÖ

 • Luftkonditionering
 • Askkopp och tändare
 • Klädkrok
 • Mugghållare (4)
 • Diagnostikanslutning, 24 V
 • Förberedd för radio:
  – 5 A omvandlare
  – Högtalare
  – Antenn
  – Kablage
 • Mätare och indikatorer:
  – Mätare för bromsoljetemperatur
  – Mätare för kylvätsketemperatur
  – Timmätare
  – Varvräknare
  – Indikator för motorövervarvning
  – Bränslenivå
  – Hastighetsmätare med vägmätare
  – Växellägesindikator
 • Värmeaggregat/defroster (11070 kCal/43930 BTU)
 • Automatisk temperaturstyrning
 • Övervakning av vätskenivå
 • Lyftspak
 • Signalhorn, elektriskt
 • Belysning – kupol
 • Belysning – hytt
 • Lasträknare, automatisk
 • Advisor-display
 • VIMS
 • TPMS
 • Fotstöd
 • Speglar – uppvärmda
 • Eluttag, 24 V och 12 V (2)
 • ROPS-hytt, isolerad/ljuddämpad
 • Cat Comfort-serie III:
  – Luftfjädring
  – Trepunktsrullbälte med axelrem
 • Ratt, stoppad, lutningsbar och utdragbar
 • Förvaringsutrymme
 • Solskydd
 • gasreglagespärr
 • Fönster, höger sida, gångjärnsupphängt, in- och urstigning
 • Eldrivet fönster på vänster sida
 • Vindrutetorkare (intervall) med spolare
 • Tonat, laminerat glas

TEKNIKPRODUKTER FRÅN CAT

 • Adaptivt ekonomiläge
 • Objektdetektering (4 kameror, 4 radarenheter)
 • Förberedd för Product Link™ (nivå 1)
 • TKPH/TMPH (ton kilometer per timme/ton miles per timme)
 • WAVS (Work Area Vision System)
 • Cat MineStar Edge™: Nivå 1 – Grundläggande (Utrustningsspårning)*
 • *Det grundläggande anslutningspaketet är standardutrustning på alla Cat Water Solutions-truckar och 6 månaders tjänster ingår.

SKYDDSANORDNINGAR

 • Motorns vevhus
 • Drivlina
 • Fläkt och luftkonditionering

VÄTSKOR

 • Långtidsverkande kylvätska ned till -35ºC (-30ºF)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

 • Korgmonteringsgrupp
 • Låsbult för korgen (säkrar korgen i upphöjt läge)
 • Indikator för nedsänkt korg
 • CD-ROM-reservdelsbok
 • Centrummonterade fälgar
 • Bränsletank (1 136 l/300 gal)
 • Batteriurkoppling från marknivå
 • Motoravstängning från marknivå
 • Smörjnipplar på marknivå
 • Behållare (separata):
  – Broms/lyftanordning
  – Styrning
  – Transmission/momentomvandlare
 • Fälgar 19,5 × 49
 • Stenejektorer
 • Nödstyrning (automatisk)
 • Förankringspunkter
 • Bogseringskrokar (fram)/bogseringssprint (bak)
 • Lås som skyddar mot vandalisering
 • Wiggins snabbfyllning
 • System för dragkraftsreglering (TCS) (ny version)
 • Tillbehörszon

CAT WATER DELIVERY SYSTEM (WDS)

 • Reglage: Fabriksmonterade och integrerade i hytten
 • Övervakning av vattensystemet: Integrerat i hytten med programmerbara spraykonfigurationer och automatiska diagnostiska meddelanden
 • Variabel hydraulpumpdrivning: 1 200 gpm vid hastigheter mellan 3 och 25 mph med automatisk avstängning och mjukstart
 • Spraymunstycken i rostfritt stål: Underhållsfri och korrosionsbeständig, patenterad konstruktionen
 • Oberoende hydrauliskt kylsystem: Minimerar risken för överhettning
 • Vattenkanon: Hydrauliskt kontrollerad, inbyggd joystick med hyttreglage, munstycken som tillval
 • Reservdelar och service är alltid tillgängligt via Cats återförsäljarnätverk

Cat-märkt vattentank, erbjudanden och tillval

 • Cat-märkta tankar innehåller extra funktioner och tillval som våra kunder i branschen efterfrågat.
  – Stänkskydd, påfyllningsränna och stenejektorer är standardutrustning.
  – Lyftcylinderfästen på alla våra tankar innebär smidigare service.
  – Tillverkade och levererade av erkända tankkonstruktörer (omfattas av Caterpillars garanti)

777 (07) Vattentruck Tillvalsutrustning

OBS!

 • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

TILLVALSUTRUSTNING

 • Hyttförrenare
 • Cat-motorbroms
 • Grupperade smörjnipplar
 • Paket för kall väderlek
 • Servicecenter för vätskepåfyllning
 • HID-belysning
 • Speglar, konvexa
 • Speglar, uppvärmda
 • Reservfälg
 • Siktpaket (uppfyller kraven enligt ISO 5006)
 • Hjulkilar
 • WAVS (Work Area Vision System)

TEKNIKPRODUKTER FRÅN CAT

 • Cat MineStar Edge™: Nivå 2 – Premium (Produktionsregistrering)**
 • **Fasas in under 2022

Mediegalleri

777 Vattentruck

777 Vattentruck

777 Vattentruck

777 Vattentruck

777 Vattentruck

777 Vattentruck

777 Vattentruck

777 Vattentruck

777 Vattentruck

777 Vattentruck
777 Vattentruck
777 Vattentruck
777 Vattentruck
777 Vattentruck
777 Vattentruck
777 Vattentruck
777 Vattentruck
777 Vattentruck