773G

Bergtruckar 773G

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell nyttolastklass (100 %)
61.7 ton (US)
56 t
Motormodell
Cat® C27
Cat® C27
Topphastighet – lastad
42 mile/h
67.6 km/h

Översikt

Förbättrade prestanda

Caterpillar har nöjet att presentera bergtrucken 773G. Du kanske undrar hur Caterpillar, efter att ha byggt truckar i 40 år, har förbättrat den här produktens förmåga att främja din verksamhet.
G-serien har konstruerats och tillverkats med de senaste tekniklösningarna för kvalitetskontroll, såväl virtuellt som i praktiken. Innan produktionen startade, testades denna produkt i drift hos kunder under mer än 30 000 timmar. Allt för att du ska kunna lita på att den truck som levereras till dig, är tillförlitlig och klar att sättas i arbete.
Utöver kvalitetsaspekterna, så kommer Cat truckarna i G-serien att sänka dina kostnader med de sju olika sätt med vilka du kommer att spara bränsle. Vi erbjuder två anpassningsbara bränsleekonomilägen med vars hjälp du kan välja bränslebesparingsnivå. Med Cat truckar ur G-serien in din maskinpark, blir du mer produktiv, lägger ner kortare tid på underhåll och bidrar till miljöskyddet med nya nivåer av eco-prestanda. Din personal kommer att uppskatta den nya komforten och bekvämligheten i vår förnyade hytt. Enkelt uttryckt, Cats truckar i G-serien kan och kommer att påverka både din verksamhet och din personal i positiv riktning – hela dagen, varje dag.

Produktspecifikation för 773G

Motormodell Cat® C27 Cat® C27
Nominellt motorvarvtal 2000 varv/min 2000 varv/min
Bruttoeffekt – SAE J1995 825 HP 615 kW
Nettoeffekt – SAE J1349 783 HP 584 kW
Nettoeffekt – ISO 9249 791 HP 590 kW
Nettoeffekt – 80/1269/EEC 791 HP 590 kW
Cylinderdiameter 5.4 tum 137 millimeter
Slaglängd 6 tum 152 millimeter
Slagvolym 1648 in³ 27 l
Nettovridmoment 2874 ft-lb 3896 N·m
Obs! (3) Ingen korrigering av motoreffekten krävs upp till 3 810 m (12 500 fot) för förhållanden motsvarande Tier 2. Ingen korrigering av motoreffekten krävs upp till 3 810 m (12 500 fot) för förhållanden motsvarande Tier 2.
Obs! (2) Märkvärdena är baserade på SAE J1995 standardluftförhållanden vid 25 °C (77 °F) och 100 kPa (29,61 Hg) barometertryck. Effekten är baserad på bränsle med en API-densitet på 35 vid 16 °C (60 °F) och ett värmevärde (LHV) på 42 780 kJ/kg (18 390 BTU/lb) när motorn används vid 30 °C (86 °F). Märkvärdena är baserade på SAE J1995 standardluftförhållanden vid 25 °C (77 °F) och 100 kPa (29,61 Hg) barometertryck. Effekten är baserad på bränsle med en API-densitet på 35 vid 16 °C (60 °F) och ett värmevärde (LHV) på 42 780 kJ/kg (18 390 BTU/lb) när motorn används vid 30 °C (86 °F).
Högsta vridmoment – varvtal 1300 varv/min 1300 varv/min
Motoreffekt – ISO 14396 813 HP 607 kW
Obs! (1) Effektklassningen gäller vid 2 000 rpm vid test under angivna förhållanden enligt den angivna standarden. Effektklassningen gäller vid 2 000 rpm vid test under angivna förhållanden enligt den angivna standarden.
Maximal fordonsbruttovikt 226503 lb 102740 kg
Nominell nyttolastklass (100 %) 61.7 ton (US) 56 t
Topphastighet – lastad 42 mile/h 67.6 km/h
Får inte överskrida nyttolast (120 %)* 74 ton (US) 67.1 t
Maximal tillåten nyttolast (120 %)* 74 ton (US) 67.1 t
Korgkapacitet – SAE 2:1 46.75 yd³ 35.75 m³
Obs! (1) Kapacitet med dubbelsluttande korg – utan foder. Kapacitet med dubbelsluttande korg – utan foder.
Maximal arbetsnyttolast (110 %) 67.8 ton (US) 61.5 t
Obs! (2) * I Caterpillars 10/10/20-riktlinjer för nyttolast finns begränsningar för den maximala maskinbruttovikten. * I Caterpillars 10/10/20-riktlinjer för nyttolast finns begränsningar för den maximala maskinbruttovikten.
Tillåten nyttolast (100 %) 61.7 ton (US) 56 t
Framåt – 1 6.7 mile/h 10.8 km/h
Framåt – 2 9.4 mile/h 15.1 km/h
Framåt – 3 12.7 mile/h 20.4 km/h
Framåt – 4 17 mile/h 27.4 km/h
Framåt – 5 23 mile/h 37 km/h
Framåt – 6 31.1 mile/h 50.1 km/h
Framåt – 7 42 mile/h 67.6 km/h
Bakåt 8.8 mile/h 14.1 km/h
Obs! Högsta hastighet med standarddäck av typ 24.00R35 (E4). Högsta hastighet med standarddäck av typ 24.00R35 (E4).
Differentialförhållande 3.64:1 3.64:1
Planetförhållande 4.80:1 4.80:1
Totalt reduktionsförhållande 17.49:1 17.49:1
Bromsyta – Fram 257 in² 655 cm²
Bromsyta – Bak 9497 in² 61269 cm²
Bromsstandarder ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Pumpflöde – Hög tomgång 118 gal/min 448 l/min
Tryckbegränsningsventilens inställning – Höj 2502 psi 17250 kPa
Tryckbegränsningsventilens inställning – Sänk 500 psi 3450 kPa
Korghöjningstid – Hög tomgång 9.5 s 9.5 s
Korgsänkningstid – Flytläge 13 s 13 s
Korgeffektminskning – Hög tomgång 13 s 13 s
Struken 35.13 yd³ 26.86 m³
Obs! (1) Tala med Cat-återförsäljaren beträffande korgrekommendationer. Tala med Cat-återförsäljaren beträffande korgrekommendationer.
Rågad (SAE 2:1)* 46.76 yd³ 35.75 m³
Obs! (2) * ISO 6483:1980. * ISO 6483:1980.
Rågad 2:1 (SAE) 46.76 yd³ 35.75 m³
Struken 34.33 yd³ 26.25 m³
Rågad (SAE 2:1)* 46.41 yd³ 35.49 m³
Obs! (2) * ISO 6483:1980. * ISO 6483:1980.
Obs! (1) Tala med Cat-återförsäljaren beträffande korgrekommendationer. Tala med Cat-återförsäljaren beträffande korgrekommendationer.
Framaxel – tom 53 % 53 %
Framaxel – lastad 35 % 35 %
Bakaxel – tom 47 % 47 %
Bakaxel – lastad 65 % 65 %
Bakaxel – pendling 8.1 ° 8.1 °
Cylinderns slaglängd fram, tom belastad 9.2 tum 234 millimeter
Cylinderns slaglängd bak, tom belastad 5.8 tum 149 millimeter
Bränsletank 210 gal (US) 795 l
Kylsystem 45 gal (US) 171 l
Differential – slutväxlar 38 gal (US) 145 l
Styrsystemets tank 9.5 gal (US) 36 l
Styrsystem – inklusive tank 14 gal (US) 54 l
Momentomvandlare – transmissionssystem – LRC 16 gal (US) 61 l
Hydraultank för broms-/tippsystem 46.5 gal (US) 176 l
Broms-/tippsystem 85 gal (US) 322 l
Vevhus 24 gal (US) 90 l
Momentomvandlare – transmissionssystem – HRC 18 gal (US) 70 l
Obs! (2) Caterpillar rekommenderar att kunden utvärderar alla arbetsförhållanden och kontaktar däcktillverkaren för rätt val av däck. Caterpillar rekommenderar att kunden utvärderar alla arbetsförhållanden och kontaktar däcktillverkaren för rätt val av däck.
Obs! (1) Produktionskapaciteten hos truck 773G är sådan att TKPH-värdet (TMPH) hos standard- eller tillvalsdäck, under vissa arbetsförhållanden, kan överskridas och därigenom begränsa produktionen. Produktionskapaciteten hos truck 773G är sådan att TKPH-värdet (TMPH) hos standard- eller tillvalsdäck, under vissa arbetsförhållanden, kan överskridas och därigenom begränsa produktionen.
Standarddäck 24.00R35 (E4) 24.00R35 (E4)
FOPS, standard Skyddshytt mot fallande objekt (FOPS) uppfyller kriterierna för FOPS nivå II enligt ISO 3449:2005. Skyddshytt mot fallande objekt (FOPS) uppfyller kriterierna för FOPS nivå II enligt ISO 3449:2005.
ROPS-normer Skyddsstruktur mot vältning (ROPS) för hytt från Caterpillar uppfyller kriterierna för ROPS enligt ISO 3471:2008. Skyddsstruktur mot vältning (ROPS) för hytt från Caterpillar uppfyller kriterierna för ROPS enligt ISO 3471:2008.
ROPS/FOPS, standard Normer Normer
Bullernormer (3) Hörselskydd kan erfordras vid arbete med en öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller när dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i en bullrig omgivning. Hörselskydd kan erfordras vid arbete med en öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller när dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i en bullrig omgivning.
Bullernormer (2) Yttre ljudnivå för en maskin i standardutförande uppmätt på avståndet 15 m (49 fot) enligt provningsföreskrifterna som anges i SAE J88:2008, i rörelse på en mellanväxel, är 86 dB(A). Yttre ljudnivå för en maskin i standardutförande uppmätt på avståndet 15 m (49 fot) enligt provningsföreskrifterna som anges i SAE J88:2008, i rörelse på en mellanväxel, är 86 dB(A).
Bullernormer (1) Den för föraren ekvivalenta ljudtrycksnivån (Leq) är 76 dB(A) när SAE J1166 FEB2008 tillämpas för att mäta värdet i en stängd hytt. Detta är ljudexponeringsnivån för en arbetscykel. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Testet utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda. Den för föraren ekvivalenta ljudtrycksnivån (Leq) är 76 dB(A) när SAE J1166 FEB2008 tillämpas för att mäta värdet i en stängd hytt. Detta är ljudexponeringsnivån för en arbetscykel. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Testet utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda.
Bullernormer Normer Normer
Vänddiameter – Fram 77.1 ft 23.5 m
Styrningsnormer SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992 SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992
Styrvinkel 31 ° 31 °
Vändradie – diameter 85.6 ft 26.1 m

773G Standardutrustning

DRIVLINA

 • Cat C27 ACERT-dieselmotor som uppfyller kraven enligt Tier 4/steg V:
  – luftrenare med förrenare (2)
  – luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
  – elektrisk start
  – motoravstängning vid tomgång
  – eterstarthjälp
  – avgasljuddämpare
  – NGMR-kylare
  Endast för icke-reglerade regioner:
  – direktdriven fläkt
  – MEUI-A-bränslesystem
 • Bromssystem:
  – bromsar med lång hållbarhet
  – automatisk retarderstyrning (ARC)
  – manuell fördröjare (använder bakre oljekylda flerskivsbromsar)
  – bromslossningsmotor (bogsering)
  – torrskivbromsar (fram)
  – omkopplare för frånkoppling av frambroms (fram)
  – oljekylda flerskivsbromsar (bak)
  – bromsslitageindikator (bak)
  – parkeringsbroms
  – nödbroms
  – färdbroms
 • Transmission:
  – 7-växlad automatisk powershift med:
  • elektronisk kopplingstryckreglering (ECPC)
  • APECS (Advanced Productivity Electronic Control Strategy)

  – automatiskt friläge på tomgång
  – autostall
  – start på tvåans växel

FJÄDRINGSSYSTEM

 • Fjädring fram och bak (uppfyller EU-krav)

ELSYSTEM

 • Backvarningssignal
 • Generator, 120 A
 • Förberedd för autosmörjning
 • Batterier, underhållsfria, 12 V (2), 1 400 CCA kombinerade
 • Elsystem, 25 A, 24 V till 12 V-omvandlare
 • Belysningssystem:
  – backljus (halogen)
  – körriktningsvisare/varningsljus (lysdioder fram och bak)
  – motorrumsbelysning
  – strålkastare, halogen, med hel/halvljusomkopplare
  – hyttbelysning för föraråtkomst
  – sidolampor
  – stopp-/bakljus (lysdioder)
 • Servicecentret innehåller:
  – batterikabelstart
  – brytare med reservsäkringar
  – låsreglage
  – portar, ET och VIMS
  – låsreglage för service (ström utan motorstart)

TEKNIKPRODUKTER

 • Ekonomilägen, standard och adaptivt
 • Product Link, mobilnät eller satellit
 • System för dragkraftsreglering (TCS)
 • System för truckens produktionshantering
 • VIMS (Vital Information Management System)

FÖRARMILJÖ

 • Advisor-display:
  – indikator för luftrenarservice
  – övervakning av vätskenivå
  – övervakning av bränslenivå
  – visningsspråk (beroende på marknad)
 • Luftkonditionering/värme
 • Automatisk temperaturreglering
 • Askkopp och tändare
 • Klädkrok
 • Mugghållare (4)
 • Diagnostikanslutning, 24 V
 • Förberedd för radio:
  – 5 A omvandlare
  – högtalare
  – antenn
  – kablage
 • Fotstöd
 • Mätare och indikatorer:
  – Mätare för bromsoljetemperatur
  – Mätare för kylvätsketemperatur
  – Indikator för motorövervarvning
  – Bränslenivå
  – Timmätare
  – Hastighetsmätare med vägmätare
  – Varvräknare
  – Växellägesindikator
 • Lyftspak
 • Signalhorn
 • Belysning – hytt
 • Belysning – kupol
 • Speglar, inte uppvärmda
 • Eluttag, 24 V och 12 V (2)
 • Skydd mot vältning (ROPS)/skydd mot fallande objekt (FOPS)
 • Säte, Cat Comfort-serie III:
  – luftfjädring
  – trepunktsrullbälte med axelrem
 • Instruktörsstol med midjebälte
 • Ratt, stoppad, lutningsbar och utdragbar
 • Förvaringsutrymme
 • Solskydd
 • Varvtalsreglagespärr
 • Fönster, med gångjärn, höger sida (nödutgång)
 • Fönster, elmanövrerat, vänster sida
 • Vindrutetorkare, intervall med spolare

SKYDDSANORDNINGAR

 • Drivlina
 • Motorns vevhus
 • Fläkt

VÄTSKOR

 • Frostskyddsmedel
 • Långtidsverkande kylvätska, -34 °C (-30 °F)
 • Grupperade filter på marknivå

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

 • Indikator för nedsänkt korg
 • Låsbult för korgen (säkrar korgen i upphöjt läge)
 • Centrummonterade fälgar
 • Bränsletank, 795 l (210 gallon)
 • Batteriurkoppling från marknivå
 • Motoravstängning från marknivå
 • Smörjnipplar på marknivå
 • Drifts- och underhållshandbok (OMM)
 • Fälgar 17 × 35
 • Stenejektorer
 • Nödstyrning (elektronisk)
 • Förankringspunkter
 • Bogseringskrokar (fram)/bogseringssprint (bak)
 • Lås som skyddar mot vandalisering

773G Tillvalsutrustning

TILLVALSUTRUSTNING

 • Korgvärmare
 • Korgfoder
 • Sidolämmar på korgen
 • Hyttförrenare
 • Cat-motorbroms
 • Grupperade smörjnipplar
 • Paket för kall väderlek
 • Servicecenter för vätskepåfyllning
 • HID-belysning
 • Speglar, konvexa
 • Speglar, uppvärmda
 • Reservfälg
 • Siktpaket (uppfyller kraven enligt ISO 5006)
 • Hjulkilar
 • WAVS (Work Area Vision System)

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

 • Cat Inspect

  Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

 • Cat Product Link

  Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

 • VisionLink®

  VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
 • Cat Payload med system för truckens produktionshantering

  Cat® Payload med system för truckens produktionshantering är ett system för vägning av nyttolast som ökar maskinparkens produktivitet och minskar rörelsekostnaderna. Indikatorlampor och display signalerar att korrekt nyttolast har uppnåtts.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Payload med system för truckens produktionshantering är ett system för vägning av nyttolast som ökar maskinparkens produktivitet och minskar rörelsekostnaderna. Indikatorlampor och display signalerar att korrekt nyttolast har uppnåtts.

Upptäck tekniken
 • VisionLink® Productivity

  VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

Upptäck tekniken

Jämför 773G med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Bergtruck 773G

Bergtruck 773G

Bergtruck 773G

Bergtruck 773G
Bergtruck 773G
Bergtruck 773G

Se aktuella erbjudanden för  773G

Visa fler erbjudanden