Productivity Cat Productivity

Begär en offert Hitta återförsäljare

Översikt

Komplett översikt över prestanda och produktiviteten på arbetsplatsen

Cat® Productivity är ett molnbaserat program som kan anpassas till verksamheter i alla storlekar. Detaljerad Cat Production Measurement-information, maskininformation och information om arbetsplatsen skickas från den inbyggda Cat Product Link™-enheten direkt till webbplattformen där du kan komma åt den var du än är, via mobila enheter och datorer.

Fördelar

ANALYSERA PRESTANDA

Spåra materialtyp och flödestakt, bränslekostnader och maskintimmar samt hämta realtidsinformation om nyttolast för att analysera och jämföra produktivitet mellan olika skift.

ÖKA Produktivitet

Granska instrumentpaneler för att upptäcka och åtgärda höga tomgångstider, fördela ut maskinparken baserat på användningsgrad och använd information för att avgöra optimala avstånd mellan cykelpunkter.

ÖKA VINSTEN

Identifiera kraftig bränsleförbrukning och användningsnivåer för att avgöra när du ska köpa eller hyra ny eller begagnad utrustning samt samla in historiska data för att underlätta budgivning i framtida projekt.

Jämför Cat Productivity med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng